Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza*

List do Efezjan
(Προς Εφεσίους)

Autor:
Apostoł Paweł.
Czas:
Ok. 60 r. po Chr. (List trafił do Efezu 5 lat po powstaniu wspólnoty, w której apostoł służył przez 2 lata).
Miejsce:
Rzym, areszt domowy.
Cel:
Przypomnienie zasad życia w Chrystusie, natury i roli Kościoła oraz przekazanie wspólnotom wiernych wiadomości o bieżącej sytuacji apostoła. (List pisany był do kilku wspólnot).
Temat:
Nowa jakość życia jako skutek duchowej przemiany.


* Opis księgi zredagowany na bazie wstępów do Przekładu Dosłownego SNP EIB.

Rozdział 1


 
Pozdrowienie
ἀπόστολος
apostolos
wysłannik
Χριστοῦ
Christu
Pomazańca
Ἰησοῦ
Iesu
Jezusa
διὰ
dia
dla
θελήματος
thelematos
woli
Θεοῦ
Theu
Boga,
τοῖς
tois
ἁγίοις
hagiois
świętym
τοῖς
tois
οὖσιν
usin
będącym
[ἐν
[en
[w
Ἐφέσῳ]
Efeso]
Efezie]
καὶ
kai
i
πιστοῖς
pistois
wiernym
ἐν
en
w
Χριστῷ
Christo
Pomazańcu
Ἰησοῦ·
Iesu;
Jezusie:
ὑμῖν
hymin
wam
καὶ
kai
i
εἰρήνη
eirene
pokój
ἀπὸ
apo
od
Θεοῦ
Theu
Boga
Πατρὸς
Patros
Ojca
ἡμῶν
hemon
naszego
καὶ
kai
i
Κυρίου
Kyriu
Pana
Ἰησοῦ
Iesu
Jezusa
Χριστοῦ.
Christu.
Pomazańca.
 
Boży plan zbawienia
ho
Θεὸς
Theos
Bóg
καὶ
kai
i
Πατὴρ
Pater
Ojciec
τοῦ
tu
Κυρίου
Kyriu
Pana
ἡμῶν
hemon
naszego
Ἰησοῦ
Iesu
Jezusa
Χριστοῦ,
Christu,
Pomazańca,
ho
εὐλογήσας
eulogesas
błogosławiący
ἡμᾶς
hemas
nas
ἐν
en
w
πάσῃ
pase
całym
εὐλογίᾳ
eulogia
błogosławieństwie
πνευματικῇ
pneumatike
duchowym
ἐν
en
na
τοῖς
tois
ἐπουρανίοις
epuraniois
niebiosach
ἐν
en
w
Χριστῷ,
Christo,
Pomazańcu,
ἐξελέξατο
ekseleksato
wybrał sobie
ἡμᾶς
hemas
nas
ἐν
en
w
αὐτῷ
auto
Nim,
πρὸ
pro
przed
καταβολῆς
kataboles
poczęciem1
κόσμου,
kosmu,
świata,
εἶναι
einai
aby [postawić]
ἡμᾶς
hemas
nas
ἁγίους
hagius
świętymi
καὶ
kai
i
ἀμώμους
amomus
nieskazitelnymi
κατενώπιον
katenopion
w obecności
αὐτοῦ,
autu,
Jego,
ἐν
en
w
ἀγάπῃ
agape
miłości.
ἡμᾶς
hemas
nas
εἰς
eis
dla
υἱοθεσίαν
hyiothesian
usynowienia
διὰ
dia
przez
Ἰησοῦ
Iesu
Jezusa
Χριστοῦ
Christu
Pomazańca
εἰς
eis
w
αὐτόν,
auton,
Nim,
κατὰ
kata
według
τὴν
ten
εὐδοκίαν
eudokian
upodobania
τοῦ
tu
θελήματος
thelematos
woli
αὐτοῦ,
autu,
Jego,
ἔπαινον
epainon
uwielbienia2
δόξης
dokses
chwały
τῆς
tes
χάριτος
charitos
łaski
αὐτοῦ
autu
Jego,3
ἧς
hes
którą
ἐχαρίτωσεν
echaritosen
łaskawie obdarował
ἡμᾶς
hemas
nas
ἐν
en
w
τῷ
to
Ἠγαπημένῳ,
Egapemeno,
Umiłowanym,
ho
którym
ἔχομεν
echomen
mamy
τὴν
ten
ἀπολύτρωσιν
apolytrosin
odkupienie
διὰ
dia
przez
τοῦ
tu
αἵματος
haimatos
krew
αὐτοῦ,
autu,
Jego,
τὴν
ten
ἄφεσιν
afesin
przebaczenie4
τῶν
ton
παραπτωμάτων,
paraptomaton,
upadków,5
κατὰ
kata
według
τὸ
to
πλοῦτος
plutos
bogactwa
τῆς
tes
χάριτος
charitos
łaski
αὐτοῦ
autu
Jego,
ἐπερίσσευσεν
eperisseusen
pomnożyła się
εἰς
eis
w
ἡμᾶς
hemas
nas
ἐν
en
w
πάσῃ
pase
całej
σοφίᾳ
sofia
mądrości
καὶ
kai
i
φρονήσει
fronesei
pojmowaniu,6
ἡμῖν
hemin
nam
τὸ
to
μυστήριον
mysterion
tajemnicę
τοῦ
tu
θελήματος
thelematos
woli
αὐτοῦ,
autu,
Jego,
κατὰ
kata
według
τὴν
ten
εὐδοκίαν
eudokian
upodobania
αὐτοῦ,
autu,
Jego,
ἣν
hen
co
προέθετο
proetheto
powziął
ἐν
en
w
αὐτῷ
auto
Nim,
οἰκονομίαν
oikonomian
zarządzeniu
τοῦ
tu
πληρώματος
pleromatos
pełni
τῶν
ton
καιρῶν,
kairon,
czasów,7
ἀνακεφαλαιώσασθαι
anakefalaiosasthai
połączyć
τὰ
ta
πάντα
panta
wszystko
ἐν
en
w
τῷ
to
Χριστῷ,
Christo,
Pomazańcu,
τὰ
ta
[co]
ἐπὶ
epi
na
τοῖς
tois
οὐρανοῖς
uranois
niebiosach
καὶ
kai
i
τὰ
ta
ἐπὶ
epi
na
τῆς
tes
γῆς·
ges;
ziemi,
ἐν
en
w
αὐτῷ,
auto,
Nim,
ho
którym
καὶ
kai
i
ἐκληρώθημεν
eklerothemen
otrzymaliśmy dziedzictwo
προορισθέντες
prooristhentes
przeznaczone
κατὰ
kata
według
πρόθεσιν
prothesin
wcześniejszego ustanowienia
τοῦ
tu
τὰ
ta
[Tego,]
πάντα
panta
wszystko
ἐνεργοῦντος
energuntos
sprawiającego
κατὰ
kata
według
τὴν
ten
βουλὴν
bulen
dekretu
τοῦ
tu
θελήματος
thelematos
woli
αὐτοῦ,
autu,
Jego,
τὸ
to
εἶναι
einai
byciu
ἡμᾶς
hemas
nam
εἰς
eis
dla
ἔπαινον
epainon
uwielbienia8
δόξης
dokses
chwały
αὐτοῦ
autu
Jego,
τοὺς
tus
[którzy]
προηλπικότας
proelpikotas
wcześniej złożyliśmy nadzieję
ἐν
en
w
τῷ
to
Χριστῷ·
Christo;
Pomazańcu;
ho
którym
καὶ
kai
i
ὑμεῖς,
hymeis,
wy,
ἀκούσαντες
akusantes
wysłuchawszy
τὸν
ton
λόγον
logon
słowa
τῆς
tes
ἀληθείας,
aletheias,
prawdy,
τὸ
to
εὐαγγέλιον
euangelion
dobrej nowiny
τῆς
tes
σωτηρίας
soterias
zbawienia
ὑμῶν,
hymon,
waszego,
ἐν
en
w
ho
którym
καὶ
kai
i
πιστεύσαντες
pisteusantes
uwierzywszy
ἐσφραγίσθητε
esfragisthete
zostaliście zapieczętowani
τῷ
to
Πνεύματι
Pneumati
Duchem,
τῆς
tes
ἐπαγγελίας
epangelias
obietnicy
τῷ
to
Ἁγίῳ,
Hagio,
Świętym,9
ἐστιν
estin
jest
ἀρραβὼν
arrabon
zadatkiem
τῆς
tes
κληρονομίας
kleronomias
dziedzictwa
ἡμῶν,
hemon,
naszego,
εἰς
eis
dla
ἀπολύτρωσιν
apolytrosin
odkupienia
τῆς
tes
περιποιήσεως,
peripoieseos,
[tego co] pozyskane,
εἰς
eis
ku
ἔπαινον
epainon
uwielbieniu
τῆς
tes
δόξης
dokses
chwały
αὐτοῦ.
autu.
Jego.
 
Modlitwa o ducha mądrości i objawienia
τοῦτο
tuto
tego
κἀγώ,
kago,
i ja,
ἀκούσας
akusas
usłyszawszy
τὴν
ten
καθ’
kath’
o
ὑμᾶς
hymas
waszej
πίστιν
pistin
wierze
ἐν
en
w
τῷ
to
Κυρίῳ
Kyrio
Pana
Ἰησοῦ
Iesu
Jezusa
καὶ
kai
i
τὴν
ten
[o]
ἀγάπην
agapen
miłości
τὴν
ten
εἰς
eis
dla
πάντας
pantas
wszystkich
τοὺς
tus
ἁγίους,
hagius,
świętych,
παύομαι
pauomai
zaprzestaję
εὐχαριστῶν
euchariston
dziękując
ὑπὲρ
hyper
za
ὑμῶν
hymon
was,
μνείαν
mneian
wspomnienie
ποιούμενος
poiumenos
czyniąc
ἐπὶ
epi
w
τῶν
ton
προσευχῶν
proseuchon
modlitwach
μου,
mu,
mych,
ho
Θεὸς
Theos
Bóg
τοῦ
tu
Κυρίου
Kyriu
Pana
ἡμῶν
hemon
naszego
Ἰησοῦ
Iesu
Jezusa
Χριστοῦ,
Christu,
Pomazańca,
ho
Πατὴρ
Pater
Ojciec
τῆς
tes
δόξης,
dokses,
chwały,
δώῃ
doe
oby dał
ὑμῖν
hymin
wam
πνεῦμα
pneuma
ducha
σοφίας
sofias
mądrości
καὶ
kai
i
ἀποκαλύψεως
apokalypseos
objawienia
ἐν
en
w
ἐπιγνώσει
epignosei
poznaniu
αὐτοῦ,
autu,
Jego,
τοὺς
tus
ὀφθαλμοὺς
ofthalmus
oczy
τῆς
tes
καρδίας
kardias
serca
ὑμῶν,
hymon,
waszego,
εἰς
eis
[aby]
τὸ
to
εἰδέναι
eidenai
stało się widoczne
ὑμᾶς
hymas
wam,
τίς
tis
jaka
ἐστιν
estin
jest
he
ἐλπὶς
elpis
nadzieja
τῆς
tes
κλήσεως
kleseos
powołania
αὐτοῦ,
autu,
Jego,
τίς
tis
jakie
ho
πλοῦτος
plutos
bogactwo
τῆς
tes
δόξης
dokses
chwały
τῆς
tes
κληρονομίας
kleronomias
dziedzictwa
αὐτοῦ,
autu,
Jego,
ἐν
en
w
τοῖς
tois
ἁγίοις
hagiois
świętych,
τί
ti
jak
τὸ
to
ὑπερβάλλον
hyperballon
przewyższająca
μέγεθος
megethos
wielkość
τῆς
tes
δυνάμεως
dynameos
mocy
αὐτοῦ
autu
Jego
εἰς
eis
w
ἡμᾶς
hemas
nas
τοὺς
tus
πιστεύοντας
pisteuontas
wierzących
κατὰ
kata
według
τὴν
ten
ἐνέργειαν
energeian
działania
τοῦ
tu
κράτους
kratus
potęgi
τῆς
tes
ἰσχύος
ischuos
siły
αὐτοῦ,
autu,
Jego,
ἐνήργηκεν
energeken
wykazał
ἐν
en
w
τῷ
to
Χριστῷ
Christo
Pomazańcu
ἐγείρας
egeiras
wzbudziwszy10
αὐτὸν
auton
Jego
ἐκ
ek
z
νεκρῶν,
nekron,
martwych,
καὶ
kai
i
καθίσας
kathisas
posadziwszy
ἐν
en
na
δεξιᾷ
deksia
prawej [ręce]
αὐτοῦ
autu
Jego11
ἐν
en
w
τοῖς
tois
ἐπουρανίοις
epuraniois
niebiosach,
πάσης
pases
każdego
ἀρχῆς
arches
początku12
καὶ
kai
i
ἐξουσίας
eksusias
władzy
καὶ
kai
i
δυνάμεως
dynameos
mocy
καὶ
kai
i
κυριότητος
kyriotetos
panowania
καὶ
kai
i
παντὸς
pantos
wszelkiego
ὀνόματος
onomatos
imienia
ὀνομαζομένου
onomadzomenu
wymienianego
οὐ
u
nie
μόνον
monon
tylko
ἐν
en
w
τῷ
to
αἰῶνι
aioni
wieku
τούτῳ
tuto
tym,
ἀλλὰ
alla
ale
καὶ
kai
i
ἐν
en
w
τῷ
to
μέλλοντι·
mellonti;
mającym przyjść13
πάντα
panta
wszystko
ὑπέταξεν
hypetaksen
podporządkował
ὑπὸ
hypo
pod
τοὺς
tus
πόδας
podas
stopy
αὐτοῦ
autu
Jego14
καὶ
kai
i
αὐτὸν
auton
Jego
ἔδωκεν
edoken
ustanowił
κεφαλὴν
kefalen
głową
ὑπὲρ
hyper
ponad
πάντα
panta
wszelkim
τῇ
te
ἐκκλησίᾳ,
ekklesia,
zgromadzeniem,15
ἐστὶν
estin
jest
τὸ
to
σῶμα
soma
ciałem
αὐτοῦ,
autu,
Jego,
τὸ
to
πλήρωμα
pleroma
pełnią
τοῦ
tu
τὰ
ta
[Tego]
πάντα
panta
wszystko
ἐν
en
we
πᾶσιν
pasin
wszystkim
πληρουμένου.
plerumenu.
wypełniającego sobą.
 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

NPI – Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza
Tłumaczenie: Krzysztof Radzimski
Prawa autorskie © 2021 Kościół Chrześcijan Baptystów w Nowym Dworze Mazowieckim.
Udostępnione na licencji Creative Commons Attribution No Derivatives License 4.0.