Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza*

II List do Tymoteusza
(Προς Τιμόθεον Β')

Autor:
Apostoł Paweł (mógł mieć wówczas 59 lat).
Czas:
Ok. 67 r. po Chr. (schyłek rządów Nerona).
Miejsce:
Rzym, „cela śmierci”.
Cel:
Przekazanie młodszemu współpracownikowi najważniejszych zasad chrześcijańskiego życia i służby.
Temat:
Pozostać do końca dobrym żołnierzem Chrystusa.


* Opis księgi zredagowany na bazie wstępów do Przekładu Dosłownego SNP EIB.

Rozdział 1


 
Adres, podziękowanie, zachęty
Pozdrowienie
ἀπόστολος
apostolos
wysłannik
Χριστοῦ
Christu
Pomazańca
Ἰησοῦ
Iesu
Jezusa
διὰ
dia
dla
θελήματος
thelematos
woli
Θεοῦ
Theu
Boga
κατ’
kat’
według
ἐπαγγελίαν
epangelian
obietnicy
ζωῆς
zoes
życia
τῆς
tes
ἐν
en
w
Χριστῷ
Christo
Pomazańcu
Ἰησοῦ
Iesu
Jezusie.
ἀγαπητῷ
agapeto
ukochanemu
τέκνῳ·
tekno;
dziecku,
χάρις,
charis,
łaska,
ἔλεος,
eleos,
miłosierdzie,
εἰρήνη
eirene
pokój
ἀπὸ
apo
od
Θεοῦ
Theu
Boga
Πατρὸς
Patros
Ojca
καὶ
kai
i
Χριστοῦ
Christu
Pomazańca
Ἰησοῦ
Iesu
Jezusa
τοῦ
tu
Κυρίου
Kyriu
Pana
ἡμῶν.
hemon.
naszego.
 
Wierność Ewangelii
ἔχω
echo
mam
τῷ
to
[dla]
Θεῷ,
Theo,
Boga,
ho
któremu
λατρεύω
latreuo
służę
ἀπὸ
apo
od
προγόνων
progonon
przodków
ἐν
en
w
καθαρᾷ
kathara
czystym
συνειδήσει,
syneidesei,
sumieniu,
ὡς
hos
jak
ἀδιάλειπτον
adialeipton
nieustanne
ἔχω
echo
mam
τὴν
ten
περὶ
peri
o
σοῦ
su
tobie
μνείαν
mneian
wspomnienie
ἐν
en
w
ταῖς
tais
δεήσεσίν
deesesin
modlitwach
μου
mu
mych
νυκτὸς
nyktos
nocą
καὶ
kai
i
ἡμέρας,
hemeras,
dniem,
σε
se
cię
ἰδεῖν,
idein,
zobaczyć,
μεμνημένος
memnemenos
przypominając sobie
σου
su
twe
τῶν
ton
δακρύων,
dakryon,
łzy,
ἵνα
hina
aby
χαρᾶς
charas
radością
πληρωθῶ,
plerotho,
zostałbym napełniony,
λαβὼν
labon
wziąwszy
τῆς
tes
ἐν
en
w
σοὶ
soi
twej
ἀνυποκρίτου
anypokritu
nieobłudnej
πίστεως,
pisteos,
wierze,
ἥτις
hetis
która
ἐνῴκησεν
enokesen
zamieszkała
πρῶτον
proton
najpierw
ἐν
en
w
τῇ
te
μάμμῃ
mamme
babce
σου
su
twej
Λωΐδι
Loidi
Lois
καὶ
kai
i
τῇ
te
μητρί
metri
matce
σου
su
twej
Εὐνίκῃ,
Eunike,
Eunice,
πέπεισμαι
pepeismai
przekonany będąc
δὲ
de
zaś,
ὅτι
hoti
że
καὶ
kai
i
ἐν
en
w
σοί.
soi.
tobie [mieszka].
ἣν
hen
tej
αἰτίαν
aitian
przyczyny
ἀναμιμνῄσκω
anamimnesko
przypominam
σε
se
ci
ἀναζωπυρεῖν
anadzopyrein
[by] rozpalić ogień
τὸ
to
χάρισμα
charisma
daru łaski
τοῦ
tu
Θεοῦ,
Theu,
Boga,
ho
[który]
ἐστιν
estin
jest
ἐν
en
w
σοὶ
soi
tobie,
διὰ
dia
przez
τῆς
tes
ἐπιθέσεως
epitheseos
nałożenie
τῶν
ton
χειρῶν
cheiron
rąk
μου.
mu.
mych.
γὰρ
gar
bowiem
ἔδωκεν
edoken
dał
ἡμῖν
hemin
nam
ho
Θεὸς
Theos
Bóg
πνεῦμα
pneuma
ducha
δειλίας,
deilias,
strachliwości,
ἀλλὰ
alla
ale
δυνάμεως
dynameos
mocy
καὶ
kai
i
ἀγάπης
agapes
miłości
καὶ
kai
i
σωφρονισμοῦ.
sofronismu.
trzeźwości [w myśleniu].
οὖν
un
więc
ἐπαισχυνθῇς
epaischynthes
zawstydź się
τὸ
to
μαρτύριον
martyrion
świadectwa
τοῦ
tu
Κυρίου
Kyriu
Pana
ἡμῶν
hemon
naszego,
μηδὲ
mede
ani
ἐμὲ
eme
mnie
τὸν
ton
δέσμιον
desmion
więźnia
αὐτοῦ,
autu,
Jego,
ἀλλὰ
alla
ale
συνκακοπάθησον
synkakopatheson
podejmij trud1
τῷ
to
[dla]
εὐαγγελίῳ
euangelio
dobrej nowiny
κατὰ
kata
według
δύναμιν
dynamin
mocy
Θεοῦ,
Theu,
Boga,
σώσαντος
sosantos
zbawił
ἡμᾶς
hemas
nas
καὶ
kai
i
καλέσαντος
kalesantos
powoławszy
κλήσει
klesei
powołaniem
ἁγίᾳ,
hagia,
świętym,
οὐ
u
nie
κατὰ
kata
według
τὰ
ta
ἔργα
erga
dzieła
ἡμῶν
hemon
naszego,
ἀλλὰ
alla
ale
κατὰ
kata
według
ἰδίαν
idian
Swego
πρόθεσιν
prothesin
wcześniejszego ustanowienia
καὶ
kai
i
χάριν,
charin,
łaski,
τὴν
ten
δοθεῖσαν
dotheisan
danej
ἡμῖν
hemin
nam
ἐν
en
w
Χριστῷ
Christo
Pomazańcu
Ἰησοῦ
Iesu
Jezusie
πρὸ
pro
przed
χρόνων
chronon
czasami
αἰωνίων,
aionion,
wiecznymi,
δὲ
de
zaś
νῦν
nyn
teraz
διὰ
dia
przez
τῆς
tes
ἐπιφανείας
epifaneias
pojawienie się
τοῦ
tu
Σωτῆρος
Soteros
Zbawiciela
ἡμῶν
hemon
naszego
Χριστοῦ
Christu
Pomazańca
Ἰησοῦ,
Iesu,
Jezusa,
καταργήσαντος
katargesantos
pozbawiając władzy
μὲν
men
τὸν
ton
θάνατον
thanaton
śmierć,
φωτίσαντος
fotisantos
rzuciwszy światło
δὲ
de
zaś
ζωὴν
zoen
życia
καὶ
kai
i
ἀφθαρσίαν
aftharsian
niezniszczalności
διὰ
dia
przez
τοῦ
tu
εὐαγγελίου,
euangeliu,
dobrą nowinę,
ho
[której]
ἐτέθην
etethen
zostałem umieszczony
ἐγὼ
ego
ja, [jako]
κήρυξ
keryks
herold
καὶ
kai
i
ἀπόστολος
apostolos
wysłannik
καὶ
kai
i
διδάσκαλος·
didaskalos;
nauczyciel.
ἣν
hen
tej
αἰτίαν
aitian
przyczyny
καὶ
kai
i
ταῦτα
tauta
te
πάσχω,
pascho,
cierpię,
ἀλλ’
all’
ale
οὐκ
uk
nie
ἐπαισχύνομαι,
epaischynomai,
wstydzę się,
οἶδα
oida
wiem
γὰρ
gar
bowiem
ho
[Komu]
πεπίστευκα,
pepisteuka,
uwierzyłem,
καὶ
kai
i
πέπεισμαι
pepeismai
jestem przekonany,
ὅτι
hoti
że
δυνατός
dynatos
w stanie2
ἐστιν
estin
jest[em]
τὴν
ten
παραθήκην
paratheken
depozyt
μου
mu
mój
φυλάξαι
fylaksai
ustrzec
εἰς
eis
w
ἐκείνην
ekeinen
owym
τὴν
ten
ἡμέραν.
hemeran.
dniu.
ἔχε
eche
miej
ὑγιαινόντων
hygiainonton
zdrowych
λόγων
logon
słów,
ὧν
hon
co
παρ’
par’
u
ἐμοῦ
emu
mnie
ἤκουσας
ekusas
usłyszałeś
ἐν
en
w
πίστει
pistei
wierze
καὶ
kai
i
ἀγάπῃ
agape
miłości,
τῇ
te
ἐν
en
w
Χριστῷ
Christo
Pomazańcu
Ἰησοῦ·
Iesu;
Jezusie.
καλὴν
kalen
pięknego
παραθήκην
paratheken
depozytu
φύλαξον
fylakson
ustrzeż
διὰ
dia
przez
Πνεύματος
Pneumatos
Ducha
Ἁγίου
Hagiu
Świętego,
τοῦ
tu
ἐνοικοῦντος
enoikuntos
mieszkającego
ἐν
en
w
ἡμῖν.
hemin.
nas.
τοῦτο,
tuto,
to,
ὅτι
hoti
że
ἀπεστράφησάν
apestrafesan
odwrócili się
με
me
[ode] mnie
πάντες
pantes
wszyscy
οἱ
hoi
ἐν
en
w
τῇ
te
Ἀσίᾳ,
Asia,
Azji,
ὧν
hon
[z] których
ἐστιν
estin
jest
Φύγελος
Fygelos
Figelos
καὶ
kai
i
Ἑρμογένης.
Hermogenes.
Hermogenes.
ἔλεος
eleos
miłosierdzie
ho
Κύριος
Kyrios
Pan
τῷ
to
Ὀνησιφόρου
Onesiforu
Onezyfora
οἴκῳ,
oiko,
domowi,
ὅτι
hoti
że
πολλάκις
pollakis
wielokrotnie
με
me
mnie
ἀνέψυξεν,
anepsyksen,
pokrzepił,
καὶ
kai
i
τὴν
ten
ἅλυσίν
halysin
łańcuchów
μου
mu
mych
οὐκ
uk
nie
ἐπαισχύνθη,
epaischynthe,
wstydził się,
γενόμενος
genomenos
stawiwszy się
ἐν
en
w
Ῥώμῃ
Rome
Rzymie,
σπουδαίως
spudaios
wytrwale
ἐζήτησέν
edzetesen
szukał
με
me
mnie
καὶ
kai
i
εὗρεν·—
heuren;—
znalazł ―
αὐτῷ
auto
mu
ho
Κύριος
Kyrios
Pan
εὑρεῖν
heurein
znaleźć
ἔλεος
eleos
litości
παρὰ
para
od
Κυρίου
Kyriu
Pana
ἐν
en
w
ἐκείνῃ
ekeine
tym
τῇ
te
ἡμέρᾳ·—
hemera;—
dniu ―
καὶ
kai
i
ὅσα
hosa
jak
ἐν
en
w
Ἐφέσῳ
Efeso
Efezie
διηκόνησεν,
diekonesen,
usługiwał,
βέλτιον
beltion
lepiej
σὺ
sy
ty
γινώσκεις.
ginoskeis.
wiesz.
 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

NPI – Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza
Tłumaczenie: Krzysztof Radzimski
Prawa autorskie © 2021 Kościół Chrześcijan Baptystów w Nowym Dworze Mazowieckim.
Udostępnione na licencji Creative Commons Attribution No Derivatives License 4.0.