Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza*

I List Piotra
(Επιστολή Πέτρου Α')

Rozdział 2


 
Zasady nowego życia
οὖν
un
więc
πᾶσαν
pasan
wszelką
κακίαν
kakian
złość
καὶ
kai
i
πάντα
panta
wszelki
δόλον
dolon
podstęp
καὶ
kai
i
ὑποκρίσεις
hypokriseis
hipokryzję
καὶ
kai
i
φθόνους
fthonus
zazdrość
καὶ
kai
i
πάσας
pasas
wszelkie
καταλαλιάς,
katalalias,
obmowy,
ἀρτιγέννητα
artigenneta
nowo narodzone
βρέφη
brefe
niemowlęta
τὸ
to
λογικὸν
logikon
związanego ze słowem
ἄδολον
adolon
niesfałszowanego
γάλα
gala
mleka
ἐπιποθήσατε,
epipothesate,
zapragnijcie,
ἵνα
hina
aby
ἐν
en
w
αὐτῷ
auto
nim
αὐξηθῆτε
auksethete
otrzymalibyście wzrost
εἰς
eis
ku
σωτηρίαν,
soterian,
zbawieniu,
ἐγεύσασθε
egeusasthe
skosztowaliście,
ὅτι
hoti
że
χρηστὸς
chrestos
dobrotliwy
ho
[jest]
Κύριος
Kyrios
Pan,1
ὃν
hon
którego
προσερχόμενοι,
proserchomenoi,
zbliżając się,
λίθον
lithon
[do] kamienia
ζῶντα,
zonta,
żywego,2
ὑπὸ
hypo
przez
ἀνθρώπων
anthropon
ludzi
μὲν
men
ἀποδεδοκιμασμένον
apodedokimazmenon
odrzuconego,
παρὰ
para
przez
δὲ
de
zaś
Θεῷ,
Theo,
Boga,
ἐκλεκτὸν
eklekton
wybranego,
ἔντιμον
entimon
kosztownego3
αὐτοὶ
autoi
sami
ὡς
hos
jak
λίθοι
lithoi
kamienie
ζῶντες
zontes
żyjące,
οἰκοδομεῖσθε
oikodomeisthe
jesteście budowani
οἶκος
oikos
[w] dom
πνευματικὸς
pneumatikos
duchowy,
εἰς
eis
w
ἱεράτευμα
hierateuma
kapłaństwo
ἅγιον,
hagion,
święte,
ἀνενέγκαι
anenenkai
[by] wznieść
πνευματικὰς
pneumatikas
duchowe
θυσίας
thysias
ofiary,
εὐπροσδέκτους
euprozdektus
dobrze przyjęte [przez]
Θεῷ
Theo
Boga
διὰ
dia
przez
Ἰησοῦ
Iesu
Jezusa
Χριστοῦ.
Christu.
Pomazańca.
περιέχει
periechei
zawarte [jest]
ἐν
en
w
γραφῇ.
grafe.
Piśmie:
Ἰδοὺ
Idu
Oto
τίθημι
tithemi
kładę
ἐν
en
na
Σιὼν
Sion
Syjonie
λίθον
lithon
kamień
ἐκλεκτὸν
eklekton
wybrany,
ἀκρογωνιαῖον
akrogoniaion
węgielny,
ἔντιμον,
entimon,
kosztowny,
καὶ
kai
a
ho
πιστεύων
pisteuon
pokładający wiarę
ἐπ’
ep’
w
αὐτῷ
auto
nim,
οὐ
u
nie
μὴ
me
καταισχυνθῇ
kataischynthe
zostanie zawstydzony.4
οὖν
un
więc
he
τιμὴ
time
szacunek,
τοῖς
tois
πιστεύουσιν·
pisteuusin;
wierzącym;
ἀπιστοῦσιν
apistusin
niewierzącym
δὲ
de
zaś
λίθος
lithos
kamień,
ὃν
hon
którego
ἀπεδοκίμασαν
apedokimasan
odrzucili
οἱ
hoi
οἰκοδομοῦντες,
oikodomuntes,
budujący,
οὗτος
hutos
ten
ἐγενήθη
egenethe
stał się
εἰς
eis
ku
κεφαλὴν
kefalen
głowni
γωνίας
gonias
narożnej,5
λίθος
lithos
kamieniem
προσκόμματος
proskommatos
potknięcia
καὶ
kai
i
πέτρα
petra
skałą
σκανδάλου
skandalu
zgorszenia
οἳ
hoi
προσκόπτουσιν
proskoptusin
potykającym się,6
τῷ
to
λόγῳ
logo
słowu
ἀπειθοῦντες,
apeithuntes,
nie dając się przekonać,
εἰς
eis
ku
ho
czemu
καὶ
kai
i
ἐτέθησαν·
etethesan;
zostali przeznaczeni.
δὲ
de
zaś
γένος
genos
rodem
ἐκλεκτόν,
eklekton,
wybranym,
βασίλειον
basileion
królewskie
ἱεράτευμα,
hierateuma,
kapłaństwo,
ἔθνος
ethnos
naród
ἅγιον,
hagion,
święty,7
λαὸς
laos
lud
εἰς
eis
ku
περιποίησιν,
peripoiesin,
pozyskaniu,8
ὅπως
hopos
aby
τὰς
tas
ἀρετὰς
aretas
cnoty
ἐξαγγείλητε
eksangeilete
ogłosilibyście9
τοῦ
tu
[Tego],
ἐκ
ek
z
σκότους
skotus
ciemności
ὑμᾶς
hymas
was
καλέσαντος
kalesantos
powołującego
εἰς
eis
do
τὸ
to
θαυμαστὸν
thaumaston
zdumiewającego
αὐτοῦ
autu
Jego
φῶς·
fos;
światła;
ποτε
pote
abyś
οὐ,
u,
nie,
λαὸς
laos
lud
νῦν
nyn
teraz
δὲ,
de,
zaś,
λαὸς
laos
lud
Θεοῦ
Theu
Boga
οἱ,
hoi,
ci,
οὐκ
uk
nie
ἠλεημένοι
eleemenoi
którzy są objęci litością
νῦν
nyn
teraz
δὲ.
de.
zaś.
ἐλεηθέντες
eleethentes
παρακαλῶ
parakalo
wzywam
ὡς
hos
jak
παροίκους
paroikus
καὶ
kai
i
παρεπιδήμους
parepidemus
ἀπέχεσθαι
apechesthai
wstrzymywać się
τῶν
ton
σαρκικῶν
sarkikon
doczesnych
ἐπιθυμιῶν,
epithymion,
pożądliwości,
αἵτινες
haitines
στρατεύονται
strateuontai
walczą
κατὰ
kata
według
τῆς
tes
ψυχῆς·
psyches;
duszy:
ἀναστροφὴν
anastrofen
postępowaniu
ὑμῶν
hymon
wam
ἐν
en
na
τοῖς
tois
ἔθνεσιν
ethnesin
narodach
ἔχοντες
echontes
mający się
καλήν,
kalen,
dobrą,
ἵνα
hina
aby
ἐν
en
na
ho
którym
καταλαλοῦσιν
katalalusin
pomawiają
ὑμῶν
hymon
wam
ὡς
hos
jak
κακοποιῶν,
kakopoion,
czyniący zło,
ἐκ
ek
z
τῶν
ton
καλῶν
kalon
wzywający
ἔργων
ergon
dzieł
ἐποπτεύοντες
epopteuontes
δοξάσωσιν
doksasosin
chwalili
τὸν
ton
Θεὸν.
Theon.
Boga.
ἐν
en
na
ἡμέρᾳ
hemera
dniowi
ἐπισκοπῆς
episkopes
 
Stosunek do władzy
πάσῃ
pase
całej
ἀνθρωπίνῃ
anthropine
ludzką
κτίσει
ktisei
stworzeniu
διὰ
dia
przez
τὸν
ton
Κύριον·
Kyrion;
Pana:
εἴτε
eite
jeśli
βασιλεῖ
basilei
królowi
ὡς
hos
jak
ὑπερέχοντι,
hyperechonti,
górującemu,
ἡγεμόσιν
hegemosin
dowódców
ὡς
hos
jak
δι’
di’
przez
αὐτοῦ
autu
jego
πεμπομένοις
pempomenois
εἰς
eis
w
ἐκδίκησιν
ekdikesin
pomstę
κακοποιῶν
kakopoion
czyniący zło
ἔπαινον
epainon
uwielbienia
δὲ
de
zaś
ἀγαθοποιῶν·
agathopoion;
czyniący dobrze:
οὕτως
hutos
tak
ἐστὶν
estin
jest
τὸ
to
θέλημα
thelema
wolę
τοῦ
tu
Θεοῦ,
Theu,
Boga,
ἀγαθοποιοῦντας
agathopoiuntas
φιμοῦν
fimun
zamykać usta
τὴν
ten
τῶν
ton
ἀφρόνων
afronon
nierozsądnych
ἀνθρώπων
anthropon
ludzi
ἀγνωσίαν·
agnosian;
brak poznania:
ἐλεύθεροι,
eleutheroi,
wolni,
καὶ
kai
i
μὴ
me
nie
ὡς
hos
jak
ἐπικάλυμμα
epikalymma
przykrywkę
ἔχοντες
echontes
mający się
τῆς
tes
κακίας
kakias
τὴν
ten
ἐλευθερίαν,
eleutherian,
wolność,
ἀλλ’
all’
ale
ὡς
hos
jak
Θεοῦ
Theu
Boga
δοῦλοι.
duloi.
słudzy.
τιμήσατε,
timesate,
szanujcie,
τὴν
ten
ἀδελφότητα
adelfoteta
braterstwo
ἀγαπᾶτε,
agapate,
kochajcie,
τὸν
ton
Θεὸν.
Theon.
Boga.
φοβεῖσθε,
fobeisthe,
bójcie się,
τὸν
ton
βασιλέα
basilea
króla
τιμᾶτε
timate
szanujcie
 
Stosunek niewolników do panów i jego uzasadnienie
οἰκέται,
oiketai,
domownicy,
ὑποτασσόμενοι
hypotassomenoi
będąc poddanymi
ἐν
en
na
παντὶ
panti
wszelkim
φόβῳ
fobo
obawą
τοῖς
tois
δεσπόταις,
despotais,
οὐ
u
nie
μόνον
monon
tylko
τοῖς
tois
ἀγαθοῖς
agathois
dobrych
καὶ
kai
i
ἐπιεικέσιν
epieikesin
życzliwym
ἀλλὰ
alla
ale
καὶ
kai
i
τοῖς
tois
σκολιοῖς.
skoliois.
γὰρ
gar
bowiem
χάρις
charis
łaska
εἰ
ei
jeśli
διὰ
dia
przez
συνείδησιν
syneidesin
sumienia
Θεοῦ
Theu
Boga
ὑποφέρει
hypoferei
wytrzymuje
τις
tis
λύπας
lypas
πάσχων
paschon
cierpiąc
ἀδίκως.
adikos.
γὰρ
gar
bowiem
κλέος
kleos
εἰ
ei
jeśli
ἁμαρτάνοντες
hamartanontes
καὶ
kai
i
κολαφιζόμενοι
kolafidzomenoi
którzy są policzkowani
ὑπομενεῖτε;
hypomeneite;
będziecie pozostawali;
ἀλλ’
all’
ale
εἰ
ei
jeśli
ἀγαθοποιοῦντες
agathopoiuntes
καὶ
kai
i
πάσχοντες
paschontes
ὑπομενεῖτε,
hypomeneite,
będziecie pozostawali,
τοῦτο
tuto
to
χάρις
charis
łaska
παρὰ
para
od
Θεῷ.
Theo.
Boga.
τοῦτο
tuto
to
γὰρ
gar
bowiem
ἐκλήθητε,
eklethete,
zostaliście wezwani,
ὅτι
hoti
że
καὶ
kai
i
Χριστὸς
Christos
Pomazaniec
ἔπαθεν
epathen
wycierpiał
ὑπὲρ
hyper
za
ὑμῶν,
hymon,
wam,
ὑμῖν
hymin
wam
ὑπολιμπάνων
hypolimpanon
pozostawiając
ὑπογραμμὸν
hypogrammon
przykład
ἵνα
hina
aby
ἐπακολουθήσητε
epakoluthesete
podążylibyście
τοῖς
tois
ἴχνεσιν
ichnesin
śladami
αὐτοῦ·
autu;
jego:
ἁμαρτίαν
hamartian
grzech
οὐκ
uk
nie
ἐποίησεν
epoiesen
uczynił
οὐδὲ
ude
ani
εὑρέθη
heurethe
znalazła się
δόλος
dolos
podstęp
ἐν
en
na
τῷ
to
στόματι
stomati
ustach
αὐτοῦ
autu
jego
λοιδορούμενος
loidorumenos
οὐκ
uk
nie
ἀντελοιδόρει,
anteloidorei,
w zamian znieważył,
πάσχων
paschon
cierpiąc
οὐκ
uk
nie
ἠπείλει,
epeilei,
groził,
παρεδίδου
paredidu
przekazywał
δὲ
de
zaś
τῷ
to
κρίνοντι
krinonti
sądzącemu
δικαίως·
dikaios;
sprawiedliwie:
τὰς
tas
ἁμαρτίας
hamartias
grzechy
ἡμῶν
hemon
nas
αὐτὸς
autos
jego
ἀνήνεγκεν
anenenken
zaniósł
ἐν
en
na
τῷ
to
σώματι
somati
ciałem
αὐτοῦ
autu
jego
ἐπὶ
epi
na
τὸ
to
ξύλον,
ksylon,
drzewie,
ἵνα
hina
aby
ταῖς
tais
ἁμαρτίαις
hamartiais
grzechach
ἀπογενόμενοι
apogenomenoi
umarłszy
τῇ
te
δικαιοσύνῃ
dikaiosyne
sprawiedliwości
ζήσωμεν·
zesomen;
żylibyśmy:
οὗ.
hu.
co.
τῷ
to
μώλωπι
molopi
sińcem
ἰάθητε
iathete
zostalibyście uzdrowieni
γὰρ,
gar,
bowiem,
ὡς
hos
jak
πρόβατα
probata
owce
πλανώμενοι
planomenoi
dający się wprowadzać w błąd
ἀλλὰ
alla
ale
ἐπεστράφητε
epestrafete
zostaliście nawróceni
νῦν
nyn
teraz
ἐπὶ
epi
na
τὸν
ton
Ποιμένα
Poimena
Pasterza
καὶ
kai
i
Ἐπίσκοπον
Episkopon
Biskupa
τῶν
ton
ψυχῶν
psychon
dusze
ὑμῶν.
hymon.
wam.
 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

NPI – Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza
Tłumaczenie: Krzysztof Radzimski
Prawa autorskie © 2021 Kościół Chrześcijan Baptystów w Nowym Dworze Mazowieckim.
Udostępnione na licencji Creative Commons Attribution No Derivatives License 4.0.