Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza*

I List Piotra
(Επιστολή Πέτρου Α')

Rozdział 3


γυναῖκες,
gynaikes,
ὑποτασσόμεναι
hypotassomenai
τοῖς
tois
ἰδίοις
idiois
ἀνδράσιν,
andrasin,
ἵνα
hina
καὶ
kai
εἴ
ei
τινες
tines
ἀπειθοῦσιν
apeithusin
τῷ
to
λόγῳ,
logo,
διὰ
dia
τῆς
tes
τῶν
ton
γυναικῶν
gynaikon
ἀναστροφῆς
anastrofes
ἄνευ
aneu
λόγου
logu
κερδηθήσονται,
kerdethesontai,
τὴν
ten
ἐν
en
φόβῳ
fobo
ἁγνὴν
hagnen
ἀναστροφὴν
anastrofen
ὑμῶν.
hymon.
ἔστω
esto
οὐχ
uch
ho
ἔξωθεν
eksothen
ἐμπλοκῆς
emplokes
τριχῶν
trichon
καὶ
kai
περιθέσεως
peritheseos
χρυσίων
chrysion
e
ἐνδύσεως
endyseos
ἱματίων
himation
κόσμος,
kosmos,
ho
κρυπτὸς
kryptos
τῆς
tes
καρδίας
kardias
ἄνθρωπος
anthropos
ἐν
en
τῷ
to
ἀφθάρτῳ
aftharto
τοῦ
tu
πραέως
praeos
καὶ
kai
ἡσυχίου
hesychiu
πνεύματος,
pneumatos,
ho
ἐστιν
estin
ἐνώπιον
enopion
τοῦ
tu
Θεοῦ
Theu
πολυτελές.
polyteles.
γάρ
gar
ποτε
pote
καὶ
kai
αἱ
hai
ἅγιαι
hagiai
γυναῖκες
gynaikes
αἱ
hai
ἐλπίζουσαι
elpidzusai
εἰς
eis
Θεὸν
Theon
ἐκόσμουν
ekosmun
ἑαυτάς,
heautas,
ὑποτασσόμεναι
hypotassomenai
τοῖς
tois
ἰδίοις
idiois
ἀνδράσιν,
andrasin,
Σάρρα
Sarra
ὑπήκουσεν
hypekusen
τῷ
to
Ἀβραάμ,·
Abraam,;
κύριον
kyrion
αὐτὸν
auton
καλοῦσα
kalusa
ἧς
hes
ἐγενήθητε
egenethete
τέκνα
tekna
ἀγαθοποιοῦσαι
agathopoiusai
καὶ
kai
μὴ
me
φοβούμεναι
fobumenai
μηδεμίαν.
medemian.
πτόησιν
ptoesin
ἄνδρες
andres
ὁμοίως
homoios
συνοικοῦντες
synoikuntes
κατὰ
kata
γνῶσιν
gnosin
ὡς
hos
ἀσθενεστέρῳ
asthenestero
σκεύει
skeuei
τῷ
to
γυναικείῳ,
gynaikeio,
ἀπονέμοντες
aponemontes
τιμήν
timen
ὡς
hos
καὶ
kai
συνκληρονόμοις
synkleronomois
χάριτος
charitos
ζωῆς,
zoes,
εἰς
eis
τὸ
to
μὴ
me
ἐνκόπτεσθαι
enkoptesthai
τὰς
tas
προσευχὰς
proseuchas
ὑμῶν.
hymon.
δὲ
de
τέλος
telos
πάντες
pantes
ὁμόφρονες,
homofrones,
συμπαθεῖς,
sympatheis,
φιλάδελφοι,
filadelfoi,
εὔσπλαγχνοι,
eusplanchnoi,
ταπεινόφρονες,
tapeinofrones,
ἀποδιδόντες
apodidontes
κακὸν
kakon
ἀντὶ
anti
κακοῦ
kaku
e
λοιδορίαν
loidorian
ἀντὶ
anti
λοιδορίας,
loidorias,
τοὐναντίον
tunantion
δὲ
de
εὐλογοῦντες,
euloguntes,
ὅτι
hoti
εἰς
eis
τοῦτο
tuto
ἐκλήθητε
eklethete
ἵνα
hina
εὐλογίαν
eulogian
κληρονομήσητε.
kleronomesete.
γὰρ
gar
θέλων
thelon
ζωὴν
zoen
ἀγαπᾶν
agapan
καὶ
kai
ἰδεῖν
idein
ἡμέρας
hemeras
ἀγαθὰς
agathas
παυσάτω
pausato
τὴν
ten
γλῶσσαν
glossan
ἀπὸ
apo
κακοῦ
kaku
καὶ
kai
χείλη
cheile
τοῦ
tu
μὴ
me
λαλῆσαι
lalesai
δόλον,
dolon,
ὀφθαλμοὶ
ofthalmoi
Κυρίου
Kyriu
ἐπὶ
epi
δικαίους
dikaius
καὶ
kai
ὦτα
ota
αὐτοῦ
autu
εἰς
eis
δέησιν
deesin
αὐτῶν,
auton,
πρόσωπον
prosopon
δὲ
de
Κυρίου
Kyriu
ἐπὶ
epi
ποιοῦντας
poiuntas
κακά.
kaka.
τίς
tis
ho
κακώσων
kakoson
ὑμᾶς
hymas
ἐὰν
ean
τοῦ
tu
ἀγαθοῦ
agathu
ζηλωταὶ
zelotai
γένησθε;
genesthe;
εἰ
ei
καὶ
kai
πάσχοιτε
paschoite
διὰ
dia
δικαιοσύνην,
dikaiosynen,
μακάριοι.
makarioi.
τὸν
ton
δὲ
de
φόβον
fobon
αὐτῶν
auton
μὴ
me
φοβηθῆτε
fobethete
μηδὲ
mede
ταραχθῆτε,
tarachthete,
δὲ
de
τὸν
ton
Χριστὸν
Christon
ἁγιάσατε
hagiasate
ἐν
en
ταῖς
tais
καρδίαις
kardiais
ὑμῶν,
hymon,
ἕτοιμοι
hetoimoi
ἀεὶ
aei
πρὸς
pros
ἀπολογίαν
apologian
παντὶ
panti
τῷ
to
αἰτοῦντι
aitunti
ὑμᾶς
hymas
λόγον
logon
περὶ
peri
τῆς
tes
ἐν
en
ὑμῖν
hymin
ἐλπίδος,
elpidos,
μετὰ
meta
πραΰτητος
prautetos
καὶ
kai
φόβου,
fobu,
συνείδησιν
syneidesin
ἔχοντες
echontes
ἀγαθήν,
agathen,
ἵνα
hina
ἐν
en
ho
καταλαλεῖσθε
katalaleisthe
καταισχυνθῶσιν
kataischynthosin
οἱ
hoi
ἐπηρεάζοντες
epereadzontes
ὑμῶν
hymon
τὴν
ten
ἀγαθὴν
agathen
ἐν
en
Χριστῷ
Christo
ἀναστροφήν.
anastrofen.
γὰρ
gar
ἀγαθοποιοῦντας,
agathopoiuntas,
εἰ
ei
θέλοι
theloi
τὸ
to
θέλημα
thelema
τοῦ
tu
Θεοῦ,
Theu,
πάσχειν
paschein
e
κακοποιοῦντας.
kakopoiuntas.
καὶ
kai
Χριστὸς
Christos
ἅπαξ
hapaks
περὶ
peri
ἁμαρτιῶν
hamartion
ἀπέθανεν,
apethanen,
δίκαιος
dikaios
ὑπὲρ
hyper
ἀδίκων,
adikon,
ἵνα
hina
ὑμᾶς
hymas
προσαγάγῃ
prosagage
τῷ
to
Θεῷ,
Theo,
θανατωθεὶς
thanatotheis
μὲν
men
σαρκὶ
sarki
ζωοποιηθεὶς
zoopoietheis
δὲ
de
πνεύματι·
pneumati;
ho
którym
καὶ
kai
i
τοῖς
tois
ἐν
en
w
φυλακῇ
fylake
więzieniu1
πνεύμασιν
pneumasin
duchom
πορευθεὶς
poreutheis
poszedłszy
ἐκήρυξεν,
ekeryksen,
ogłosił,2
ποτε
pote
niegdyś
ὅτε
hote
kiedy
ἀπεξεδέχετο
apeksedecheto
wyczekiwała
he
τοῦ
tu
Θεοῦ
Theu
Boga
μακροθυμία
makrothymia
cierpliwość
ἐν
en
w
ἡμέραις
hemerais
dniach
Νῶε
Noe
Noego
κατασκευαζομένης
kataskeuadzomenes
kiedy budowana była
κιβωτοῦ,
kibotu,
arka,
εἰς
eis
na
ἣν
hen
której
ὀλίγοι,
oligoi,
nieliczni,
τοῦτ’
tut’
to
ἔστιν
estin
jest
ὀκτὼ
okto
osiem
ψυχαί,
psychai,
dusz,
διεσώθησαν
diesothesan
ocalało
δι’
di’
przez
ὕδατος.
hydatos.
wodę.
καὶ
kai
A
ὑμᾶς
hymas
was
ἀντίτυπον
antitypon
według tego samego wzoru
νῦν
nyn
teraz
σῴζει
sodzei
zbawia
βάπτισμα,
baptisma,
zanurzanie,3
οὐ
u
nie
σαρκὸς
sarkos
ciała
ἀπόθεσις
apothesis
pozbycie się
ῥύπου
rypu
brudu
ἀλλὰ
alla
ale
συνειδήσεως
syneideseos
sumienia
ἀγαθῆς
agathes
dobrego
ἐπερώτημα
eperotema
pragnienie
εἰς
eis
ku
Θεόν,
Theon,
Bogu,
δι’
di’
przez
ἀναστάσεως
anastaseos
powstanie z martwych
Ἰησοῦ
Iesu
Jezusa
Χριστοῦ,
Christu,
Pomazańca,
ἐστιν
estin
jest
ἐν
en
po
δεξιᾷ
deksia
prawicy
Θεοῦ,
Theu,
Boga,
πορευθεὶς
poreutheis
poszedłszy
εἰς
eis
do
οὐρανόν,
uranon,
niebios,
ὑποταγέντων
hypotagenton
podporządkowani [są]
αὐτῷ
auto
Jemu
ἀγγέλων
angelon
zwiastuni
καὶ
kai
i
ἐξουσιῶν
eksusion
autorytety4
καὶ
kai
i
δυνάμεων.
dynameon.
moce.
 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

NPI – Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza
Tłumaczenie: Krzysztof Radzimski
Prawa autorskie © 2021 Kościół Chrześcijan Baptystów w Nowym Dworze Mazowieckim.
Udostępnione na licencji Creative Commons Attribution No Derivatives License 4.0.