Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza*

II List Piotra
(Επιστολή Πέτρου Β')

Rozdział 2


 
Fałszywi prorocy i nauczyciele
Fałszywi nauczyciele
δὲ
de
zaś
καὶ
kai
i
ψευδοπροφῆται
pseudoprofetai
fałszywi prorocy2
ἐν
en
wśród
τῷ
to
λαῷ,
lao,
ludu,
ὡς
hos
jak
καὶ
kai
i
ἐν
en
wśród
ὑμῖν
hymin
was
ἔσονται
esontai
będą
ψευδοδιδάσκαλοι,
pseudodidaskaloi,
fałszywi nauczyciele,
οἵτινες
hoitines
którzy
παρεισάξουσιν
pareisaksusin
potajemnie wprowadzą
αἱρέσεις
haireseis
podziały
ἀπωλείας,
apoleias,
niszczące,3
καὶ
kai
i
τὸν
ton
[Tego],
ἀγοράσαντα
agorasanta
który wykupił
αὐτοὺς
autus
ich
δεσπότην
despoten
Władcę
ἀρνούμενοι,
arnumenoi,
wypierając,4
ἐπάγοντες
epagontes
przynosząc
ἑαυτοῖς
heautois
sobie samym
ταχινὴν
tachinen
nagłe
ἀπώλειαν·
apoleian;
całkowite zniszczenie.
πολλοὶ
polloi
wielu
ἐξακολουθήσουσιν
eksakoluthesusin
będzie podążać za
αὐτῶν
auton
ich
ταῖς
tais
ἀσελγείαις,
aselgeiais,
nieokiełznanym pożądaniem,
δι’
di’
przez
οὓς
hus
których
he
ὁδὸς
hodos
droga
τῆς
tes
ἀληθείας
aletheias
prawdy
βλασφημηθήσεται·
blasfemethesetai;
zostanie oczerniona.5
ἐν
en
w
πλεονεξίᾳ
pleoneksia
chciwości
πλαστοῖς
plastois
fałszywymi
λόγοις
logois
słowami
ὑμᾶς
hymas
was
ἐμπορεύσονται·
emporeusontai;
przehandlują;
οἷς
hois
co [do nich]
τὸ
to
κρίμα
krima
sąd
ἔκπαλαι
ekpalai
od dawna
οὐκ
uk
nie
ἀργεῖ,
argei,
jest bezczynny,
καὶ
kai
a
he
ἀπώλεια
apoleia
zguba
αὐτῶν
auton
ich
οὐ
u
nie
νυστάζει.
nystadzei.
drzemie.
 
Nauka z przeszłości
γὰρ
gar
bowiem
ho
Θεὸς
Theos
Bóg
ἀγγέλων
angelon
zwiastunów,
ἁμαρτησάντων
hamartesanton
kiedy zgrzeszyli
οὐκ
uk
nie
ἐφείσατο,
efeisato,
oszczędził,
ἀλλὰ
alla
ale
σειροῖς
seirois
[w] łańcuchach
ζόφου
zofu
mroku
ταρταρώσας
tartarosas
Tartaru6
παρέδωκεν
paredoken
wydał
εἰς
eis
na
κρίσιν
krisin
sąd
τηρουμένους,
terumenus,
strzeżonych,7
ἀρχαίου
archaiu
starożytnego
κόσμου
kosmu
świata
οὐκ
uk
nie
ἐφείσατο,
efeisato,
oszczędził,
ἀλλὰ
alla
ale
ὄγδοον
ogdoon
[jako] ósmego,8
Νῶε
Noe
Noego
δικαιοσύνης
dikaiosynes
sprawiedliwości
κήρυκα
keryka
herolda
ἐφύλαξεν,
efylaksen,
ustrzegł,
κατακλυσμὸν
kataklysmon
[do] powodzi9
κόσμῳ
kosmo
świata
ἀσεβῶν
asebon
bezbożnych
ἐπάξας,
epaksas,
doprowadziwszy,
πόλεις
poleis
miasta
Σοδόμων
Sodomon
Sodomy
καὶ
kai
i
Γομόρρας
Gomorras
Gomory
τεφρώσας
tefrosas
spopieliwszy,
καταστροφῇ
katastrofe
zniszczeniem
κατέκρινεν,
katekrinen,
potępił,10
ὑπόδειγμα
hypodeigma
[jako] przykład
μελλόντων
mellonton
mających nastąpić
ἀσεβεῖν
asebein
czyniących bezbożność
τεθεικώς,
tetheikos,
umieściwszy,11
δίκαιον
dikaion
sprawiedliwego
Λὼτ
Lot
Lota
καταπονούμενον
kataponumenon
doznający udręki
ὑπὸ
hypo
przez
τῆς
tes
τῶν
ton
ἀθέσμων
athesmon
nikczemnych
ἐν
en
w
ἀσελγείᾳ
aselgeia
rozwiązłości
ἀναστροφῆς
anastrofes
zachowania [ich],
ἐρύσατο,—
erysato,—
wyratował,
γὰρ
gar
bowiem
καὶ
kai
i
ἀκοῇ
akoe
słuchem
ho
[ten]
δίκαιος
dikaios
sprawiedliwy
ἐνκατοικῶν
enkatoikon
mieszkając
ἐν
en
wśród
αὐτοῖς
autois
nich,
ἡμέραν
hemeran
dzień
ἐξ
eks
po
ἡμέρας
hemeras
dniu
ψυχὴν
psychen
duszy
δικαίαν
dikaian
sprawiedliwej
ἀνόμοις
anomois
bezprawnymi
ἔργοις
ergois
dziełami
ἐβασάνιζεν,—
ebasanidzen,—
zadawał ból.
Κύριος
Kyrios
Pan
εὐσεβεῖς
eusebeis
[jak] pobożnych
ἐκ
ek
πειρασμοῦ
peirazmu
próby
ῥύεσθαι,
ryesthai,
wyrywać,
ἀδίκους
adikus
niesprawiedliwych
δὲ
de
zaś
εἰς
eis
na
ἡμέραν
hemeran
dzień
κρίσεως
kriseos
sądu
κολαζομένους
koladzomenus
[celem] ukarania
τηρεῖν,
terein,
zachować,
 
Nadchodząca kara
δὲ
de
zaś
τοὺς
tus
[tych]
ὀπίσω
opiso
za
σαρκὸς
sarkos
ciałem
ἐν
en
w
ἐπιθυμίᾳ
epithymia
pożądaniu
μιασμοῦ
miazmu
zepsucia
πορευομένους
poreuomenus
idących
καὶ
kai
i
κυριότητος
kyriotetos
władzami
καταφρονοῦντας.
katafronuntas.
gardzących,
τολμηταὶ,
tolmetai,
zuchwali,
αὐθάδεις,
authadeis,
samowolni,
δόξας
doksas
[przed] chwałami
οὐ
u
nie
τρέμουσιν
tremusin
drżący
βλασφημοῦντες,
blasfemuntes,
[a] bluźniący,12
ἄγγελοι
angeloi
zwiastuni
ἰσχύϊ
ischyi
siłą
καὶ
kai
i
δυνάμει
dynamei
mocą
μείζονες
meidzones
więksi
ὄντες
ontes
będąc,
οὐ
u
nie
φέρουσιν
ferusin
niosą
κατ’
kat’
przeciw
αὐτῶν
auton
nim
παρὰ
para
przed
Κυρίῳ
Kyrio
Panem
βλάσφημον
blasfemon
oczerniającego
κρίσιν.
krisin.
osądu.
δέ,
de,
zaś,
ὡς
hos
jak
ἄλογα
aloga
pozbawione rozumu
ζῷα
zoa
zwierzęta,
γεγεννημένα
gegennemena
urodzone
φυσικὰ
fysika
z natury
εἰς
eis
na
ἅλωσιν
halosin
schwytanie
καὶ
kai
i
φθοράν,
fthoran,
zniszczenie,
ἐν
en
w
οἷς
hois
czym
ἀγνοοῦσιν
agnousin
nie rozumiejąc,
βλασφημοῦντες,
blasfemuntes,
bluźnią,
ἐν
en
w
τῇ
te
φθορᾷ
fthora
zagładzie
αὐτῶν
auton
ich
καὶ
kai
i
φθαρήσονται,
ftharesontai,
zniszczeni będą,
μισθὸν
misthon
[jako] zapłatę
ἀδικίας·
adikias;
niesprawiedliwości;
ἡδονὴν
hedonen
[za] przyjemność
ἡγούμενοι
hegumenoi
uznając
τὴν
ten
ἐν
en
w
ἡμέρᾳ
hemera
dzień
τρυφήν,
tryfen,
rozpustę,
σπίλοι
spiloi
plamy
καὶ
kai
i
μῶμοι
momoi
hańby
ἐντρυφῶντες
entryfontes
rozkoszujące się
ἐν
en
w
ταῖς
tais
ἀπάταις
apatais
oszustwie
αὐτῶν
auton
ich,
συνευωχούμενοι
syneuochumenoi
wspólnie ucztujący
ὑμῖν,
hymin,
[z] wami,13
ἔχοντες
echontes
mający
μεστοὺς
mestus
pełne
μοιχαλίδος
moichalidos
cudzołożnicy
καὶ
kai
i
ἀκαταπαύστους
akatapaustus
nienasyconych
ἁμαρτίας,
hamartias,
grzechów,
δελεάζοντες
deleadzontes
nęcący
ψυχὰς
psychas
dusze
ἀστηρίκτους,
asteriktus,
niestabilne,
καρδίαν
kardian
serce
γεγυμνασμένην
gegymnazmenen
wyćwiczone
πλεονεξίας
pleoneksias
[w] chciwości
ἔχοντες,
echontes,
mający,
κατάρας
kataras
przekleństwa
τέκνα·
tekna;
dzieci.
εὐθεῖαν
eutheian
prostą
ὁδὸν
hodon
drogę
ἐπλανήθησαν,
eplanethesan,
zbłądzili,
ἐξακολουθήσαντες
eksakoluthesantes
podążawszy
τῇ
te
ὁδῷ
hodo
drogą
τοῦ
tu
Βαλαὰμ
Balaam
Balaama
τοῦ
tu
[syna]
Βεώρ,
Beor,
Beora,
ὃς
hos
co
μισθὸν
misthon
zapłatę
ἀδικίας
adikias
niesprawiedliwości
ἠγάπησεν,
egapesen,
ukochał,14
δὲ
de
zaś
ἔσχεν
eschen
miał
ἰδίας
idias
[za] swoje
παρανομίας·
paranomias;
nieprawości;
ὑποζύγιον
hypodzygion
juczne bydlę,
ἄφωνον
afonon
nieme,
ἐν
en
ἀνθρώπου
anthropu
człowieka
φωνῇ
fone
głosem
φθεγξάμενον
fthenksamenon
przemówiwszy,
ἐκώλυσεν
ekolysen
powstrzymało
τὴν
ten
τοῦ
tu
προφήτου
profetu
proroka
παραφρονίαν.
parafronian.
szaleństwo.
εἰσιν
eisin
πηγαὶ
pegai
źródłami
ἄνυδροι
anydroi
bezwodnymi
καὶ
kai
i
ὁμίχλαι
homichlai
mgłą
ὑπὸ
hypo
przez
λαίλαπος
lailapos
burzliwy wiatr
ἐλαυνόμεναι,
elaunomenai,
pędzoną,
οἷς
hois
którym
ho
ζόφος
zofos
mrok
τοῦ
tu
σκότους
skotus
ciemności
τετήρηται.
teteretai.
jest strzeżony.15
γὰρ
gar
bowiem
ματαιότητος
mataiotetos
próżności
φθεγγόμενοι
fthengomenoi
mówią,16
δελεάζουσιν
deleadzusin
nęcąc
ἐν
en
przez
ἐπιθυμίαις
epithymiais
pragnienie
σαρκὸς
sarkos
ciała
ἀσελγείαις
aselgeiais
nieokiełznane pożądanie
τοὺς
tus
ὀλίγως
oligos
mało
ἀποφεύγοντας
apofeugontas
uciekających [od]
τοὺς
tus
[tych]
ἐν
en
w
πλάνῃ
plane
błędzie
ἀναστρεφομένους,
anastrefomenus,
odwracających się,
αὐτοῖς
autois
im
ἐπαγγελλόμενοι,
epangellomenoi,
ogłaszając,
αὐτοὶ
autoi
sami
δοῦλοι
duloi
niewolnikami
ὑπάρχοντες
hyparchontes
będąc
τῆς
tes
φθορᾶς·
fthoras;
zniszczenia;
ho
czemu
γάρ
gar
bowiem
τις
tis
kto
ἥττηται,
hettetai,
jest przezwyciężony,
τούτῳ
tuto
temu
δεδούλωται.
dedulotai.
jest uczyniony niewolnikiem.
γὰρ
gar
bowiem
ἀποφυγόντες
apofygontes
uciekłszy
τὰ
ta
[od]
μιάσματα
miazmata
nieczystości
τοῦ
tu
κόσμου
kosmu
świata
ἐν
en
w
ἐπιγνώσει
epignosei
poznaniu
τοῦ
tu
Κυρίου
Kyriu
Pana
καὶ
kai
i
Σωτῆρος
Soteros
Zbawiciela
Ἰησοῦ
Iesu
Jezusa
Χριστοῦ,
Christu,
Pomazańca,
τούτοις
tutois
te
δὲ
de
zaś
πάλιν
palin
znów
ἐμπλακέντες
emplakentes
wplątawszy się,
ἡττῶνται,
hettontai,
przezwyciężeni,
γέγονεν
gegonen
stało się
αὐτοῖς
autois
im
τὰ
ta
[te]
ἔσχατα
eschata
ostatnie
χείρονα
cheirona
gorsze
τῶν
ton
πρώτων.
proton.
[od] pierwszych.
γὰρ
gar
bowiem
ἦν
en
byłoby
αὐτοῖς
autois
im
μὴ
me
nie
ἐπεγνωκέναι
epegnokenai
poznawać
τὴν
ten
ὁδὸν
hodon
drogi
τῆς
tes
δικαιοσύνης,
dikaiosynes,
sprawiedliwości,
e
niż
ἐπιγνοῦσιν
epignusin
poznawszy
ὑποστρέψαι
hypostrepsai
zawrócić
ἐκ
ek
od
τῆς
tes
παραδοθείσης
paradotheises
wydanego
αὐτοῖς
autois
im
ἁγίας
hagias
świętego
ἐντολῆς.
entoles.
przykazania.
αὐτοῖς
autois
im
τὸ
to
[ta]
τῆς
tes
ἀληθοῦς
alethus
prawdziwa
παροιμίας,
paroimias,
przypowieść:
Κύων
Kyon
Pies
ἐπιστρέψας
epistrepsas
zawrócił
ἐπὶ
epi
do
τὸ
to
ἴδιον
idion
jego
ἐξέραμα
ekserama
wymiocin17
καί
kai
a
Ὗς
Hys
świnia
λουσαμένη
lusamene
która obmyła się
εἰς
eis
do
κυλισμὸν
kylismon
tarzania się18
βορβόρου.
borboru.
błotem.
 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

NPI – Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza
Tłumaczenie: Krzysztof Radzimski
Prawa autorskie © 2021 Kościół Chrześcijan Baptystów w Nowym Dworze Mazowieckim.
Udostępnione na licencji Creative Commons Attribution No Derivatives License 4.0.