Interlinia Polecamy

Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza*

I List Jana
(Επιστολή Ιωάννη Α')

Autor:
Apostoł Jan.
Czas:
Ok. 90 r. po Chr.
Miejsce:
Efez.
Cel:
Ostrzeżenie wierzących przed odstępcami podważającymi prawdę o Boskości i człowieczeństwie Jezusa Chrystusa.
Temat:
Zbawcza jedność wierzącego z Jezusem, prawdziwym człowiekiem, Bogiem i życiem wiecznym.


* Opis księgi zredagowany na bazie wstępów do Przekładu Dosłownego SNP EIB.

Rozdział 1


 
Prolog: Zaproszenie do wspólnoty
ἦν
en
było
ἀπ’
ap’
od
ἀρχῆς,
arches,
początku,
ho
co
ἀκηκόαμεν,
akekoamen,
usłyszeliśmy,
ho
co
ἑωράκαμεν
heorakamen
zobaczyliśmy
τοῖς
tois
ὀφθαλμοῖς
ofthalmois
oczami
ἡμῶν,
hemon,
naszymi,
ho
co
ἐθεασάμεθα
etheasametha
oglądaliśmy
καὶ
kai
i
αἱ
hai
χεῖρες
cheires
ręce
ἡμῶν
hemon
nasze
ἐψηλάφησαν,
epselafesan,
dotknęły,
περὶ
peri
o
τοῦ
tu
Λόγου
Logu
Słowie
τῆς
tes
ζωῆς,—
zoes,—
życia, ―
he
ζωὴ
zoe
życie
ἐφανερώθη,
efanerothe,
zostało uwidocznione
καὶ
kai
i
ἑωράκαμεν
heorakamen
zobaczyliśmy
καὶ
kai
i
μαρτυροῦμεν
martyrumen
składamy świadectwo
καὶ
kai
i
ἀπαγγέλλομεν
apangellomen
ogłaszamy
ὑμῖν
hymin
wam
τὴν
ten
ζωὴν
zoen
życie
τὴν
ten
αἰώνιον,
aionion,
wieczne,
ἥτις
hetis
które
ἦν
en
było
πρὸς
pros
przy
τὸν
ton
Πατέρα
Patera
Ojcu
καὶ
kai
i
ἐφανερώθη
efanerothe
zostało uwidocznione
ἡμῖν,—
hemin,—
nam, ―
ἑωράκαμεν
heorakamen
zobaczyliśmy
καὶ
kai
i
ἀκηκόαμεν,
akekoamen,
usłyszeliśmy,
ἀπαγγέλλομεν
apangellomen
ogłaszamy
καὶ
kai
i
ὑμῖν,
hymin,
wam,
ἵνα
hina
aby
καὶ
kai
i
ὑμεῖς
hymeis
wy
κοινωνίαν
koinonian
wspólnotę
ἔχητε
echete
mielibyście
μεθ’
meth’
z
ἡμῶν.
hemon.
nami.
καὶ
kai
I
he
κοινωνία
koinonia
wspólnota
δὲ
de
zaś
he
ἡμετέρα
hemetera
nasza
μετὰ
meta
z
τοῦ
tu
Πατρὸς
Patros
Ojcem
καὶ
kai
i
μετὰ
meta
z
τοῦ
tu
Υἱοῦ
Hyiu
Synem
αὐτοῦ
autu
Jego,
Ἰησοῦ
Iesu
Jezusem
Χριστοῦ.
Christu.
Pomazańcem,
ταῦτα
tauta
to
γράφομεν
grafomen
piszemy
ἡμεῖς
hemeis
wam,
ἵνα
hina
aby
he
χαρὰ
chara
radość
ἡμῶν
hemon
wasza
e
była
πεπληρωμένη.
pepleromene.
wypełniona.
 
Piękno związku z Bogiem i obietnica przebaczenia
ἔστιν
estin
jest
αὕτη
haute
to
he
ἀγγελία
angelia
nowina,
ἣν
hen
którą
ἀκηκόαμεν
akekoamen
usłyszeliśmy
ἀπ’
ap’
od
αὐτοῦ
autu
Niego
καὶ
kai
i
ἀναγγέλλομεν
anangellomen
zwiastujemy
ὑμῖν,
hymin,
wam,
ὅτι
hoti
że
ho
Θεὸς
Theos
Bóg
φῶς
fos
światłem
ἐστιν
estin
jest
καὶ
kai
i
σκοτία
skotia
ciemności
ἐν
en
w
αὐτῷ
auto
Nim
οὐκ
uk
nie
ἔστιν
estin
jest
οὐδεμία.
udemia.
żadna.
εἴπωμεν
eipomen
powiedzielibyśmy,
ὅτι
hoti
że
κοινωνίαν
koinonian
wspólnotę
ἔχομεν
echomen
mamy
μετ’
met’
z
αὐτοῦ
autu
Nim
καὶ
kai
i
ἐν
en
w
τῷ
to
σκότει
skotei
ciemności 
περιπατῶμεν,
peripatomen,
chodzilibyśmy,
ψευδόμεθα
pseudometha
kłamiemy
καὶ
kai
i
οὐ
u
nie
ποιοῦμεν
poiumen
czynimy
τὴν
ten
ἀλήθειαν·
aletheian;
prawdy.
δὲ
de
zaś
ἐν
en
w
τῷ
to
φωτὶ
foti
świetle
περιπατῶμεν
peripatomen
chodzilibyśmy,
ὡς
hos
jak
αὐτός
autos
On
ἐστιν
estin
jest
ἐν
en
w
τῷ
to
φωτί,
foti,
świetle,
κοινωνίαν
koinonian
wspólnotę
ἔχομεν
echomen
mamy
μετ’
met’
z
ἀλλήλων
allelon
sobą nawzajem
καὶ
kai
i
τὸ
to
αἷμα
haima
krew
Ἰησοῦ
Iesu
Jezusa
τοῦ
tu
Υἱοῦ
Hyiu
Syna
αὐτοῦ
autu
Jego,
καθαρίζει
katharidzei
oczyszcza
ἡμᾶς
hemas
nas
ἀπὸ
apo
z
πάσης
pases
każdego
ἁμαρτίας.
hamartias.
grzechu.
εἴπωμεν
eipomen
powiedzielibyśmy,
ὅτι
hoti
że
ἁμαρτίαν
hamartian
grzechu
οὐκ
uk
nie
ἔχομεν,
echomen,
mamy,
ἑαυτοὺς
heautus
siebie samych
πλανῶμεν
planomen
zwodzimy
καὶ
kai
i
he
ἀλήθεια
aletheia
prawda
οὐκ
uk
nie
ἔστιν
estin
jest
ἐν
en
w
ἡμῖν.
hemin.
nas.
ὁμολογῶμεν
homologomen
wyznawalibyśmy
τὰς
tas
ἁμαρτίας
hamartias
grzechy
ἡμῶν,
hemon,
nasze,
πιστός
pistos
wierny
ἐστιν
estin
jest
καὶ
kai
i
δίκαιος,
dikaios,
sprawiedliwy,
ἵνα
hina
aby
ἀφῇ
afe
odpuściłby
ἡμῖν
hemin
nam
τὰς
tas
ἁμαρτίας
hamartias
grzechy
καὶ
kai
i
καθαρίσῃ
katharise
oczyścił
ἡμᾶς
hemas
nas
ἀπὸ
apo
z
πάσης
pases
każdej
ἀδικίας.
adikias.
niesprawiedliwości.
εἴπωμεν
eipomen
powiedzielibyśmy,
ὅτι
hoti
że
οὐχ
uch
nie
ἡμαρτήκαμεν,
hemartekamen,
zgrzeszyliśmy,
ψεύστην
pseusten
kłamcą
ποιοῦμεν
poiumen
czynimy
αὐτὸν
auton
Jego
καὶ
kai
i
ho
λόγος
logos
słowo
αὐτοῦ
autu
Jego
οὐκ
uk
nie
ἔστιν
estin
jest
ἐν
en
w
ἡμῖν.
hemin.
nas.
 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

NPI – Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza
Tłumaczenie: Krzysztof Radzimski
Prawa autorskie © 2021 Kościół Chrześcijan Baptystów w Nowym Dworze Mazowieckim.
Udostępnione na licencji Creative Commons Attribution No Derivatives License 4.0.