Interlinia Polecamy

Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza*

I List Jana
(Επιστολή Ιωάννη Α')

Rozdział 3


ποταπὴν
potapen
jaką
ἀγάπην
agapen
miłość
δέδωκεν
dedoken
dał
ἡμῖν
hemin
nam
ho
Πατὴρ
Pater
Ojciec,
ἵνα
hina
aby
τέκνα
tekna
dziećmi
Θεοῦ
Theu
Boga
κληθῶμεν,
klethomen,
zostalibyśmy nazwani,
καὶ
kai
i
ἐσμέν.
esmen.
jesteśmy,
διὰ
dia
dla
τοῦτο
tuto
tego
ho
κόσμος
kosmos
świat
οὐ
u
nie
γινώσκει
ginoskei
poznaje
ἡμᾶς,
hemas,
nas,
ὅτι
hoti
bo
οὐκ
uk
nie
ἔγνω
egno
poznał
αὐτόν.
auton.
Jego.
νῦν
nyn
teraz
τέκνα
tekna
dziećmi
Θεοῦ
Theu
Boga
ἐσμεν,
esmen,
jesteśmy,
καὶ
kai
i
οὔπω
upo
jeszcze nie
ἐφανερώθη
efanerothe
ujawniło się
τί
ti
czym
ἐσόμεθα.
esometha.
będziemy.
οἴδαμεν
oidamen
Wiemy,
ὅτι
hoti
że
ἐὰν
ean
jeśli
φανερωθῇ
fanerothe
stanie się widocznym,
ὅμοιοι
homoioi
podobni
αὐτῷ
auto
Jemu
ἐσόμεθα,
esometha,
będziemy,
ὅτι
hoti
bo
ὀψόμεθα
opsometha
zobaczymy
αὐτὸν
auton
Jego
καθώς
kathos
jakim
ἐστιν.
estin.
jest.
πᾶς
pas
każdy
ho
ἔχων
echon
mający
τὴν
ten
ἐλπίδα
elpida
nadzieję
ταύτην
tauten
ἐπ’
ep’
w
αὐτῷ
auto
Nim
ἁγνίζει
hagnidzei
czyni oczyszczonym1
ἑαυτὸν
heauton
siebie
καθὼς
kathos
jak
ἐκεῖνος
ekeinos
Ów
ἁγνός
hagnos
nieskazitelny
ἐστιν.
estin.
jest.
ho
ποιῶν
poion
czyniący
τὴν
ten
ἁμαρτίαν
hamartian
grzech
καὶ
kai
i
τὴν
ten
ἀνομίαν
anomian
bezprawie
ποιεῖ,
poiei,
czyni,
καὶ
kai
i
he
ἁμαρτία
hamartia
grzech
ἐστὶν
estin
jest
he
ἀνομία.
anomia.
bezprawiem.
οἴδατε
oidate
wiecie,
ὅτι
hoti
że
ἐκεῖνος
ekeinos
Ów
ἐφανερώθη
efanerothe
ujawniony został,
ἵνα
hina
aby
τὰς
tas
ἁμαρτίας
hamartias
grzechy
ἄρῃ,
are,
poniósłby,
καὶ
kai
i
ἁμαρτία
hamartia
grzech
ἐν
en
w
αὐτῷ
auto
Nim
οὐκ
uk
nie
ἔστιν.
estin.
jest.
ho
ἐν
en
w
αὐτῷ
auto
Nim
μένων
menon
trwający
οὐχ
uch
nie
ἁμαρτάνει·
hamartanei;
grzeszy,
πᾶς
pas
każdy
ho
ἁμαρτάνων
hamartanon
grzeszący
οὐχ
uch
nie
ἑώρακεν
heoraken
zobaczył
αὐτὸν
auton
Go
οὐδὲ
ude
i nie
ἔγνωκεν
egnoken
poznał
αὐτόν.
auton.
Jego.
μηδεὶς
medeis
niech nikt [nie]
πλανάτω
planato
zwodzi
ὑμᾶς·
hymas;
was.
ho
ποιῶν
poion
Czyniący
τὴν
ten
δικαιοσύνην
dikaiosynen
sprawiedliwość
δίκαιός
dikaios
sprawiedliwy
ἐστιν,
estin,
jest,
καθὼς
kathos
jak
ἐκεῖνος
ekeinos
Ów
δίκαιός
dikaios
sprawiedliwy
ἐστιν·
estin;
jest.
ποιῶν
poion
Czyniący
τὴν
ten
ἁμαρτίαν
hamartian
grzech
ἐκ
ek
z
τοῦ
tu
διαβόλου
diabolu
oszczercy2
ἐστίν,
estin,
jest,
ὅτι
hoti
bo
ἀπ’
ap’
od
ἀρχῆς
arches
początku
ho
διάβολος
diabolos
oszczerca
ἁμαρτάνει.
hamartanei.
grzeszy.
εἰς
eis
Na
τοῦτο
tuto
to
ἐφανερώθη
efanerothe
stał się widocznym
ho
Υἱὸς
Hyios
Syn
τοῦ
tu
Θεοῦ,
Theu,
Boga,
ἵνα
hina
aby
λύσῃ
lyse
zniszczyłby3
τὰ
ta
ἔργα
erga
dzieła
τοῦ
tu
διαβόλου.
diabolu.
oszczercy.
ho
γεγεννημένος
gegennemenos
zrodzony
ἐκ
ek
z
τοῦ
tu
Θεοῦ
Theu
Boga
ἁμαρτίαν
hamartian
grzechu
οὐ
u
nie
ποιεῖ,
poiei,
czyni,
ὅτι
hoti
gdyż
σπέρμα
sperma
nasienie
αὐτοῦ
autu
Jego
ἐν
en
w
αὐτῷ
auto
nim
μένει·
menei;
trwa,
καὶ
kai
i
οὐ
u
nie
δύναται
dynatai
jest w stanie
ἁμαρτάνειν,
hamartanein,
grzeszyć,
ὅτι
hoti
gdyż
ἐκ
ek
z
τοῦ
tu
Θεοῦ
Theu
Boga
γεγέννηται.
gegennetai.
zrodzony jest.
τούτῳ
tuto
tym
φανερά
fanera
widoczne
ἐστιν
estin
4
τὰ
ta
τέκνα
tekna
dzieci
τοῦ
tu
Θεοῦ
Theu
Boga
καὶ
kai
i
τὰ
ta
τέκνα
tekna
dzieci
τοῦ
tu
διαβόλου·
diabolu;
oszczercy,
πᾶς
pas
każdy
ho
μὴ
me
nie
ποιῶν
poion
czyniący
δικαιοσύνην
dikaiosynen
sprawiedliwości
οὐκ
uk
nie
ἔστιν
estin
jest
ἐκ
ek
z
τοῦ
tu
Θεοῦ,
Theu,
Boga,
καὶ
kai
i
ho
μὴ
me
nie
ἀγαπῶν
agapon
kochający
τὸν
ton
ἀδελφὸν
adelfon
brata
αὐτοῦ.
autu.
jego.
αὕτη
haute
ta
ἐστὶν
estin
jest
he
ἀγγελία
angelia
nowina
ἣν
hen
którą
ἠκούσατε
ekusate
usłyszeliście
ἀπ’
ap’
od
ἀρχῆς,
arches,
początku,
ἵνα
hina
aby
ἀγαπῶμεν
agapomen
kochalibyśmy
ἀλλήλους·
allelus;
siebie nawzajem.
καθὼς
kathos
jak
Κάϊν
Kain
Kain
ἐκ
ek
ze
τοῦ
tu
πονηροῦ
poneru
złego
ἦν
en
był
καὶ
kai
i
ἔσφαξεν
esfaksen
zarżnął5
τὸν
ton
ἀδελφὸν
adelfon
brata
αὐτοῦ·
autu;
jego,
καὶ
kai
i
χάριν
charin
ze względu na
τίνος
tinos
co
ἔσφαξεν
esfaksen
zamordował
αὐτόν;
auton;
jego?
ὅτι
hoti
Bowiem
τὰ
ta
ἔργα
erga
dzieła
αὐτοῦ
autu
jego
πονηρὰ
ponera
złe
ἦν,
en,
były,
τὰ
ta
δὲ
de
zaś
τοῦ
tu
ἀδελφοῦ
adelfu
brata
αὐτοῦ
autu
jego
δίκαια.
dikaia.
sprawiedliwe.
 
Chrześcijańska codzienność
θαυμάζετε,
thaumadzete,
dziwcie się,
ἀδελφοί,
adelfoi,
bracia,
εἰ
ei
jeśli
μισεῖ
misei
nienawidzi
ὑμᾶς
hymas
was
ho
κόσμος.
kosmos.
świat.
οἴδαμεν
oidamen
wiecie,
ὅτι
hoti
że
μεταβεβήκαμεν
metabebekamen
przeszliśmy
ἐκ
ek
ze
τοῦ
tu
θανάτου
thanatu
śmierci
εἰς
eis
do
τὴν
ten
ζωήν,
zoen,
życia,
ὅτι
hoti
gdyż
ἀγαπῶμεν
agapomen
kochamy
τοὺς
tus
ἀδελφούς·
adelfus;
braci.
ho
μὴ
me
Nie
ἀγαπῶν
agapon
kochający
μένει
menei
trwa
ἐν
en
w
τῷ
to
θανάτῳ.
thanato.
śmierci.
ho
μισῶν
mison
nienawidzący
τὸν
ton
ἀδελφὸν
adelfon
brata
αὐτοῦ
autu
jego
ἀνθρωποκτόνος
anthropoktonos
mordercą człowieka
ἐστίν,
estin,
jest,
καὶ
kai
a
οἴδατε
oidate
wiecie,
ὅτι
hoti
że
πᾶς
pas
każdy
ἀνθρωποκτόνος
anthropoktonos
morderca człowieka
οὐκ
uk
nie
ἔχει
echei
ma
ζωὴν
zoen
życia
αἰώνιον
aionion
wiecznego
ἐν
en
w
αὐτῷ
auto
nim
μένουσαν.
menusan.
trwającego.
τούτῳ
tuto
tym
ἐγνώκαμεν
egnokamen
poznaliśmy
τὴν
ten
ἀγάπην,
agapen,
miłość,
ὅτι
hoti
że
ἐκεῖνος
ekeinos
Ów
ὑπὲρ
hyper
za
ἡμῶν
hemon
nas
τὴν
ten
ψυχὴν
psychen
duszę
αὐτοῦ
autu
Jego
ἔθηκεν·
etheken;
położył,
καὶ
kai
i
ἡμεῖς
hemeis
my
ὀφείλομεν
ofeilomen
powinniśmy
ὑπὲρ
hyper
za
τῶν
ton
ἀδελφῶν
adelfon
braci
τὰς
tas
ψυχὰς
psychas
dusze
θεῖναι.
theinai.
położyć.
δ’
d’
zaś
ἂν
an
ἔχῃ
eche
ma
τὸν
ton
βίον
bion
dobro
τοῦ
tu
κόσμου
kosmu
świata6
καὶ
kai
i
θεωρῇ
theore
widzi
τὸν
ton
ἀδελφὸν
adelfon
brata
αὐτοῦ
autu
jego
χρείαν
chreian
potrzebę
ἔχοντα
echonta
mającego,
καὶ
kai
a
κλείσῃ
kleise
zamknąłby
τὰ
ta
σπλάγχνα
splanchna
wnętrze7
αὐτοῦ
autu
jego
ἀπ’
ap’
od
αὐτοῦ,
autu,
niego,
πῶς
pos
jak
he
ἀγάπη
agape
miłość
τοῦ
tu
Θεοῦ
Theu
Boga
μένει
menei
trwa
ἐν
en
w
αὐτῷ;
auto;
nim?
μὴ
me
nie
ἀγαπῶμεν
agapomen
kochajmy
λόγῳ
logo
słowem
μηδὲ
mede
ani
τῇ
te
γλώσσῃ,
glosse,
językiem,
ἀλλὰ
alla
ale
ἐν
en
w
ἔργῳ
ergo
dziele8
καὶ
kai
i
ἀληθείᾳ.
aletheia.
prawdzie.
τούτῳ
tuto
tym
γνωσόμεθα
gnosometha
będziemy poznawać,
ὅτι
hoti
że
ἐκ
ek
z
τῆς
tes
ἀληθείας
aletheias
prawdy
ἐσμέν,
esmen,
jesteśmy
καὶ
kai
i
ἔμπροσθεν
emprosthen
przed
αὐτοῦ
autu
Nim
πείσομεν
peisomen
przekonamy
τὴν
ten
καρδίαν
kardian
serce
ἡμῶν
hemon
nasze,
ἐὰν
ean
jeśli
καταγινώσκῃ
kataginoske
znajduje wady
ἡμῶν
hemon
nasze
he
καρδία,
kardia,
serce,
ὅτι
hoti
bo
μείζων
meidzon
większy
ἐστὶν
estin
jest
ho
Θεὸς
Theos
Bóg
τῆς
tes
[niż]
καρδίας
kardias
serce
ἡμῶν
hemon
nasze
καὶ
kai
i
γινώσκει
ginoskei
poznaje
πάντα.
panta.
wszystko.
ἐὰν
ean
jeśli
he
καρδία
kardia
serce
μὴ
me
nie
καταγινώσκῃ,
kataginoske,
znajduje winy,
παρρησίαν
parresian
otwartość
ἔχομεν
echomen
mamy
πρὸς
pros
przed
τὸν
ton
Θεόν,
Theon,
Bogiem,
ho
ἐὰν
ean
jeśli
αἰτῶμεν
aitomen
prosimy,
λαμβάνομεν
lambanomen
otrzymujemy
ἀπ’
ap’
od
αὐτοῦ,
autu,
Niego,
ὅτι
hoti
gdyż
τὰς
tas
ἐντολὰς
entolas
przykazania
αὐτοῦ
autu
Jego
τηροῦμεν
terumen
strzeżemy
καὶ
kai
i
τὰ
ta
ἀρεστὰ
aresta
podobające się
ἐνώπιον
enopion
przed
αὐτοῦ
autu
Nim
ποιοῦμεν.
poiumen.
czynimy.
αὕτη
haute
to
ἐστὶν
estin
jest
he
ἐντολὴ
entole
przykazanie
αὐτοῦ,
autu,
Jego,
ἵνα
hina
aby
πιστεύσωμεν
pisteusomen
uwierzylibyśmy
τῷ
to
ὀνόματι
onomati
imieniu
τοῦ
tu
Υἱοῦ
Hyiu
Syna
αὐτοῦ
autu
Jego
Ἰησοῦ
Iesu
Jezusa
Χριστοῦ
Christu
Pomazańca
καὶ
kai
i
ἀγαπῶμεν
agapomen
kochali
ἀλλήλους
allelus
jedni drugich
καθὼς
kathos
jak
ἔδωκεν
edoken
dał
ἐντολὴν
entolen
przykazanie
ἡμῖν.
hemin.
nam.
ho
τηρῶν
teron
strzegący
τὰς
tas
ἐντολὰς
entolas
przykazań
αὐτοῦ
autu
Jego
ἐν
en
w
αὐτῷ
auto
Nim
μένει
menei
trwa
καὶ
kai
i
αὐτὸς
autos
On
ἐν
en
w
αὐτῷ·
auto;
nim,
καὶ
kai
i
ἐν
en
po
τούτῳ
tuto
tym
γινώσκομεν
ginoskomen
poznajemy,
ὅτι
hoti
że
μένει
menei
trwa
ἐν
en
w
ἡμῖν,
hemin,
nas:
ἐκ
ek
z
τοῦ
tu
Πνεύματος
Pneumatos
Ducha,
οὗ
hu
którego
ἡμῖν
hemin
nam
ἔδωκεν.
edoken.
dał.
 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

NPI – Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza
Tłumaczenie: Krzysztof Radzimski
Prawa autorskie © 2021 Kościół Chrześcijan Baptystów w Nowym Dworze Mazowieckim.
Udostępnione na licencji Creative Commons Attribution No Derivatives License 4.0.