Interlinia Polecamy

Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza*

I List Jana
(Επιστολή Ιωάννη Α')

Rozdział 4


 
Ostrzeżenie przed łatwowiernością
μὴ
me
nie
παντὶ
panti
każdemu
πνεύματι
pneumati
duchowi
πιστεύετε,
pisteuete,
wierzcie,
ἀλλὰ
alla
ale
δοκιμάζετε
dokimadzete
testujcie1
τὰ
ta
πνεύματα
pneumata
duchy
εἰ
ei
czy
ἐκ
ek
z
τοῦ
tu
Θεοῦ
Theu
Boga
ἐστιν,
estin,
jest,
ὅτι
hoti
bowiem
πολλοὶ
polloi
liczni
ψευδοπροφῆται
pseudoprofetai
pseudo-prorocy
ἐξεληλύθασιν
ekselelythasin
wyszli
εἰς
eis
na
τὸν
ton
κόσμον.
kosmon.
świat.
τούτῳ
tuto
tym
γινώσκετε
ginoskete
poznajemy
τὸ
to
Πνεῦμα
Pneuma
Ducha
τοῦ
tu
Θεοῦ·
Theu;
Boga:
πᾶν
pan
każdy
πνεῦμα
pneuma
duch
ho
ὁμολογεῖ
homologei
wyznający
Ἰησοῦν
Iesun
Jezusa
Χριστὸν
Christon
Pomazańca
ἐν
en
w
σαρκὶ
sarki
ciele
ἐληλυθότα
elelythota
przybyłego
ἐκ
ek
z
τοῦ
tu
Θεοῦ
Theu
Boga
ἐστιν,
estin,
jest,
πᾶν
pan
każdy
πνεῦμα
pneuma
duch
ho
μὴ
me
nie
ὁμολογεῖ
homologei
wyznający
τὸν
ton
Ἰησοῦν
Iesun
Jezusa
ἐκ
ek
z
τοῦ
tu
Θεοῦ
Theu
Boga
οὐκ
uk
nie
ἔστιν·
estin;
jest,
καὶ
kai
a
τοῦτό
tuto
ten
ἐστιν
estin
jest
τὸ
to
τοῦ
tu
tego
ἀντιχρίστου,
antichristu,
przeciwnika Pomazańca,2
ho
co
ἀκηκόατε
akekoate
słyszeliście,
ὅτι
hoti
że
ἔρχεται,
erchetai,
przychodzi
καὶ
kai
i
νῦν
nyn
teraz
ἐν
en
w
τῷ
to
κόσμῳ
kosmo
świecie
ἐστὶν
estin
jest
ἤδη.
ede.
już.
ἐκ
ek
z
τοῦ
tu
Θεοῦ
Theu
Boga
ἐστε,
este,
jesteście,
τεκνία,
teknia,
dzieci,
καὶ
kai
i
νενικήκατε
nenikekate
zwyciężyliście
αὐτούς,
autus,
ich,
ὅτι
hoti
bo
μείζων
meidzon
większy
ἐστὶν
estin
jest
ho
[Ten]
ἐν
en
w
ὑμῖν
hymin
was
e
niż
ho
[ten]
ἐν
en
w
τῷ
to
κόσμῳ.
kosmo.
świecie.
ἐκ
ek
ze
τοῦ
tu
κόσμου
kosmu
świata
εἰσίν·
eisin;
są,
διὰ
dia
dla
τοῦτο
tuto
tego
ἐκ
ek
ze
τοῦ
tu
κόσμου
kosmu
świata
λαλοῦσιν
lalusin
mówią
καὶ
kai
i
ho
κόσμος
kosmos
świat
αὐτῶν
auton
ich
ἀκούει.
akuei.
słucha.
ἐκ
ek
z
τοῦ
tu
Θεοῦ
Theu
Boga
ἐσμεν·
esmen;
jesteśmy.
ho
γινώσκων
ginoskon
Znający
τὸν
ton
Θεὸν
Theon
Boga
ἀκούει
akuei
słucha
ἡμῶν,
hemon,
nas,
ὃς
hos
kto
οὐκ
uk
nie
ἔστιν
estin
jest
ἐκ
ek
z
τοῦ
tu
Θεοῦ
Theu
Boga,
οὐκ
uk
nie
ἀκούει
akuei
słucha
ἡμῶν.
hemon.
nas.
ἐκ
ek
Z
τούτου
tutu
tego
γινώσκομεν
ginoskomen
poznajemy
τὸ
to
πνεῦμα
pneuma
ducha
τῆς
tes
ἀληθείας
aletheias
prawdy
καὶ
kai
i
τὸ
to
πνεῦμα
pneuma
ducha
τῆς
tes
πλάνης.
planes.
zwiedzenia.
 
Wezwanie do wzajemnej miłości
ἀγαπῶμεν
agapomen
kochajmy
ἀλλήλους,
allelus,
siebie nawzajem,
ὅτι
hoti
bo
he
ἀγάπη
agape
miłość
ἐκ
ek
z
τοῦ
tu
Θεοῦ
Theu
Boga
ἐστιν,
estin,
jest,
καὶ
kai
i
πᾶς
pas
każdy
ho
ἀγαπῶν
agapon
kochający
ἐκ
ek
z
τοῦ
tu
Θεοῦ
Theu
Boga
γεγέννηται
gegennetai
zrodzony jest
καὶ
kai
i
γινώσκει
ginoskei
zna
τὸν
ton
Θεόν.
Theon.
Boga.
μὴ
me
Nie
ἀγαπῶν
agapon
kochający
οὐκ
uk
nie
ἔγνω
egno
zna
τὸν
ton
Θεόν,
Theon,
Boga,
ὅτι
hoti
gdyż
ho
Θεὸς
Theos
Bóg
ἀγάπη
agape
miłością
ἐστίν.
estin.
jest.
τούτῳ
tuto
tym
ἐφανερώθη
efanerothe
stała się widoczna
he
ἀγάπη
agape
miłość
τοῦ
tu
Θεοῦ
Theu
Boga
ἐν
en
w
ἡμῖν,
hemin,
nas,
ὅτι
hoti
że
τὸν
ton
Υἱὸν
Hyion
Syna
αὐτοῦ
autu
Jego
τὸν
ton
μονογενῆ
monogene
jednorodzonego
ἀπέσταλκεν
apestalken
wysłał
ho
Θεὸς
Theos
Bóg
εἰς
eis
na
τὸν
ton
κόσμον
kosmon
świat,
ἵνα
hina
aby
ζήσωμεν
zesomen
żylibyśmy
δι’
di’
przez
αὐτοῦ.
autu.
Niego.
τούτῳ
tuto
tym
ἐστὶν
estin
jest
he
ἀγάπη,
agape,
miłość,
οὐχ
uch
nie
ὅτι
hoti
że
ἡμεῖς
hemeis
my
ἠγαπήκαμεν
egapekamen
ukochaliśmy
τὸν
ton
Θεόν,
Theon,
Boga,
ἀλλ’
all’
ale
ὅτι
hoti
że
αὐτὸς
autos
On
ἠγάπησεν
egapesen
ukochał
ἡμᾶς
hemas
nas
καὶ
kai
i
ἀπέστειλεν
apesteilen
wysłał
τὸν
ton
Υἱὸν
Hyion
Syna
αὐτοῦ
autu
Jego,
ἱλασμὸν
hilazmon
przebłaganie
περὶ
peri
za
τῶν
ton
ἁμαρτιῶν
hamartion
grzechy
ἡμῶν.
hemon.
nasze.
εἰ
ei
jeśli
οὕτως
hutos
tak
ho
Θεὸς
Theos
Bóg
ἠγάπησεν
egapesen
ukochał
ἡμᾶς,
hemas,
nas,
καὶ
kai
i
ἡμεῖς
hemeis
my
ὀφείλομεν
ofeilomen
powinniśmy
ἀλλήλους
allelus
siebie nawzajem
ἀγαπᾶν.
agapan.
kochać.
οὐδεὶς
udeis
nikt
πώποτε
popote
nigdy [nie]
τεθέαται·
tetheatai;
obejrzał.
ἐὰν
ean
Jeśli
ἀγαπῶμεν
agapomen
kochamy
ἀλλήλους,
allelus,
siebie nawzajem,
ho
Θεὸς
Theos
Bóg
ἐν
en
w
ἡμῖν
hemin
nas
μένει
menei
pozostaje
καὶ
kai
i
he
ἀγάπη
agape
miłość
αὐτοῦ
autu
Jego
τετελειωμένη
teteleiomene
wydoskonalona
ἐν
en
w
ἡμῖν
hemin
nas
ἐστιν.
estin.
jest.
τούτῳ
tuto
tym
γινώσκομεν
ginoskomen
poznajemy,
ὅτι
hoti
że
ἐν
en
w
αὐτῷ
auto
Nim
μένομεν
menomen
trwamy
καὶ
kai
i
αὐτὸς
autos
On
ἐν
en
w
ἡμῖν,
hemin,
nas,
ὅτι
hoti
że
ἐκ
ek
z
τοῦ
tu
Πνεύματος
Pneumatos
Ducha
αὐτοῦ
autu
Jego
δέδωκεν
dedoken
dał
ἡμῖν.
hemin.
nam.
ἡμεῖς
hemeis
my
τεθεάμεθα
tetheametha
obejrzeliśmy
καὶ
kai
i
μαρτυροῦμεν
martyrumen
świadczymy,
ὅτι
hoti
że
ho
Πατὴρ
Pater
Ojciec
ἀπέσταλκεν
apestalken
wysłał
τὸν
ton
Υἱὸν
Hyion
Syna
Σωτῆρα
Sotera
Zbawiciela
τοῦ
tu
κόσμου.
kosmu.
świata.
ἐὰν
ean
jeśli
ὁμολογήσῃ
homologese
wyznałby,
ὅτι
hoti
że
Ἰησοῦς
Iesus
Jezus
ἐστιν
estin
jest
ho
Υἱὸς
Hyios
Synem
τοῦ
tu
Θεοῦ,
Theu,
Boga,
ho
Θεὸς
Theos
Bóg
ἐν
en
w
αὐτῷ
auto
nim
μένει
menei
pozostaje
καὶ
kai
i
αὐτὸς
autos
on
ἐν
en
w
τῷ
to
Θεῷ.
Theo.
Bogu.
ἡμεῖς
hemeis
my
ἐγνώκαμεν
egnokamen
poznaliśmy
καὶ
kai
i
πεπιστεύκαμεν
pepisteukamen
uwierzyliśmy
τὴν
ten
ἀγάπην
agapen
miłości,
ἣν
hen
którą
ἔχει
echei
ma
ho
Θεὸς
Theos
Bóg
ἐν
en
w
ἡμῖν.
hemin.
nas.
Ho
Θεὸς
Theos
Bóg
ἀγάπη
agape
miłością
ἐστίν,
estin,
jest,
καὶ
kai
i
ho
μένων
menon
trwający
ἐν
en
w
τῇ
te
ἀγάπῃ
agape
miłości
ἐν
en
w
τῷ
to
Θεῷ
Theo
Bogu
μένει
menei
trwa
καὶ
kai
a
ho
Θεὸς
Theos
Bóg
ἐν
en
w
αὐτῷ
auto
nim
μένει.
menei.
pozostaje.
τούτῳ
tuto
tym
τετελείωται
teteleiotai
wydoskonaliła się
he
ἀγάπη
agape
miłość
μεθ’
meth’
z
ἡμῶν,
hemon,
nami,
ἵνα
hina
aby
παρρησίαν
parresian
otwartość
ἔχωμεν
echomen
mielibyśmy
ἐν
en
w
τῇ
te
ἡμέρᾳ
hemera
dniu
τῆς
tes
κρίσεως,
kriseos,
sądu,
ὅτι
hoti
że
καθὼς
kathos
jak
ἐκεῖνός
ekeinos
Ów
ἐστιν
estin
jest
καὶ
kai
i
ἡμεῖς
hemeis
my
ἐσμεν
esmen
jesteśmy
ἐν
en
w
τῷ
to
κόσμῳ
kosmo
świecie
τούτῳ.
tuto.
tym.
οὐκ
uk
nie
ἔστιν
estin
jest
ἐν
en
w
τῇ
te
ἀγάπῃ,
agape,
miłości,
ἀλλ’
all’
ale
he
τελεία
teleia
doskonała
ἀγάπη
agape
miłość
ἔξω
ekso
na zewnątrz
βάλλει
ballei
wyrzuca
τὸν
ton
φόβον,
fobon,
lęk,
ὅτι
hoti
bo
ho
φόβος
fobos
lęk
κόλασιν
kolasin
karę
ἔχει,
echei,
ma,
ho
δὲ
de
zaś
φοβούμενος
fobumenos
lękający się
οὐ
u
nie
τετελείωται
teteleiotai
doskonały [jest]
ἐν
en
w
τῇ
te
ἀγάπῃ.
agape.
miłości.
ἀγαπῶμεν,
agapomen,
kochamy,
ὅτι
hoti
bo
αὐτὸς
autos
On
πρῶτος
protos
pierwszy
ἠγάπησεν
egapesen
ukochał
ἡμᾶς.
hemas.
nas.
τις
tis
ktoś
εἴπῃ
eipe
powiedziałby,
ὅτι
hoti
że:
Ἀγαπῶ
Agapo
"Kocham
τὸν
ton
Θεόν,
Theon,
Boga",
καὶ
kai
a
τὸν
ton
ἀδελφὸν
adelfon
brata
αὐτοῦ
autu
jego
μισῇ,
mise,
nienawidzi,
ψεύστης
pseustes
kłamcą
ἐστίν·
estin;
jest,
ho
γὰρ
gar
bowiem
μὴ
me
nie
ἀγαπῶν
agapon
kochający
τὸν
ton
ἀδελφὸν
adelfon
brata
αὐτοῦ
autu
jego,
ὃν
hon
którego
ἑώρακεν,
heoraken,
widzi,
τὸν
ton
Θεὸν
Theon
Boga,
ὃν
hon
którego
οὐχ
uch
nie
ἑώρακεν
heoraken
widzi
οὐ
u
nie
δύναται
dynatai
jest w stanie
ἀγαπᾶν.
agapan.
kochać.
ταύτην
tauten
to
τὴν
ten
ἐντολὴν
entolen
przykazanie
ἔχομεν
echomen
mamy
ἀπ’
ap’
od
αὐτοῦ,
autu,
Niego,
ἵνα
hina
by
ho
ἀγαπῶν
agapon
kochający
τὸν
ton
Θεὸν
Theon
Boga,
ἀγαπᾷ
agapa
kochał
καὶ
kai
i
τὸν
ton
ἀδελφὸν
adelfon
brata
αὐτοῦ.
autu.
jego.
 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

NPI – Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza
Tłumaczenie: Krzysztof Radzimski
Prawa autorskie © 2021 Kościół Chrześcijan Baptystów w Nowym Dworze Mazowieckim.
Udostępnione na licencji Creative Commons Attribution No Derivatives License 4.0.