Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza*

I List Jana
(Επιστολή Ιωάννη Α')

Rozdział 5


 
Przykazania miłości
ho
πιστεύων
pisteuon
wierzący,
ὅτι
hoti
że
Ἰησοῦς
Iesus
Jezus
ἐστιν
estin
jest
ho
Χριστὸς
Christos
Pomazańcem
ἐκ
ek
z
τοῦ
tu
Θεοῦ
Theu
Boga
γεγέννηται,
gegennetai,
jest zrodzony,
καὶ
kai
i
πᾶς
pas
każdy
ho
ἀγαπῶν
agapon
kochający
τὸν
ton
[Tego,]
γεννήσαντα
gennesanta
[który Go] zrodził,
ἀγαπᾷ
agapa
kocha
τὸν
ton
[Tego]
γεγεννημένον
gegennemenon
zrodzonego
ἐξ
eks
z
αὐτοῦ.
autu.
Niego.
τούτῳ
tuto
tym
γινώσκομεν
ginoskomen
poznajemy,
ὅτι
hoti
że
ἀγαπῶμεν
agapomen
kochamy
τὰ
ta
τέκνα
tekna
dzieci
τοῦ
tu
Θεοῦ,
Theu,
Boga,
ὅταν
hotan
kiedy
τὸν
ton
Θεὸν
Theon
Boga
ἀγαπῶμεν
agapomen
kochamy
καὶ
kai
i
τὰς
tas
ἐντολὰς
entolas
przykazania
αὐτοῦ
autu
Jego
ποιῶμεν.
poiomen.
spełniamy.1
γάρ
gar
bowiem
ἐστιν
estin
jest
he
ἀγάπη
agape
miłość
τοῦ
tu
Θεοῦ,
Theu,
Boga,
ἵνα
hina
aby
τὰς
tas
ἐντολὰς
entolas
przykazania
αὐτοῦ
autu
Jego
τηρῶμεν·
teromen;
strzec,
καὶ
kai
a
αἱ
hai
ἐντολαὶ
entolai
przykazania
αὐτοῦ
autu
Jego
βαρεῖαι
bareiai
ciężkie
οὐκ
uk
nie
εἰσίν,
eisin,
są,
πᾶν
pan
wszystko
τὸ
to
γεγεννημένον
gegennemenon
zrodzone
ἐκ
ek
z
τοῦ
tu
Θεοῦ
Theu
Boga
νικᾷ
nika
zwycięża
τὸν
ton
κόσμον·
kosmon;
świat,
καὶ
kai
a
αὕτη
haute
to
ἐστὶν
estin
jest
he
νίκη
nike
zwycięstwo,
he
νικήσασα
nikesasa
zwyciężające
τὸν
ton
κόσμον,
kosmon,
świat,
he
πίστις
pistis
wiara
ἡμῶν.
hemon.
nasza.
ἐστιν
estin
jest
ho
νικῶν
nikon
zwyciężający
τὸν
ton
κόσμον
kosmon
świat,
εἰ
ei
jeśli
μὴ
me
nie
ho
πιστεύων
pisteuon
wierzący,
ὅτι
hoti
że
Ἰησοῦς
Iesus
Jezus
ἐστιν
estin
jest
ho
Υἱὸς
Hyios
Synem
τοῦ
tu
Θεοῦ;
Theu;
Boga?
ἐστιν
estin
jest
ho
ἐλθὼν
elthon
[który] przyszedł
δι’
di’
przez
ὕδατος
hydatos
wodę
καὶ
kai
i
αἵματος,
haimatos,
krew,
Ἰησοῦς
Iesus
Jezus
Χριστός·
Christos;
Pomazaniec.
οὐκ
uk
Nie
ἐν
en
w
τῷ
to
ὕδατι
hydati
wodzie
μόνον,
monon,
jedynie,
ἀλλ’
all’
ale
ἐν
en
w
τῷ
to
ὕδατι
hydati
wodzie
καὶ
kai
i
ἐν
en
we
τῷ
to
αἵματι·
haimati;
krwi,
καὶ
kai
i
τὸ
to
Πνεῦμά
Pneuma
Duch
ἐστιν
estin
jest
τὸ
to
μαρτυροῦν,
martyrun,
świadczący,
ὅτι
hoti
bo
τὸ
to
Πνεῦμά
Pneuma
Duch
ἐστιν
estin
jest
he
ἀλήθεια.
aletheia.
prawdą.
τρεῖς
treis
trzej
εἰσιν
eisin
οἱ
hoi
μαρτυροῦντες,
martyruntes,
świadczący,
Πνεῦμα
Pneuma
Duch
καὶ
kai
i
τὸ
to
ὕδωρ
hydor
woda
καὶ
kai
i
τὸ
to
αἷμα,
haima,
krew,
καὶ
kai
i
οἱ
hoi
τρεῖς
treis
trzej
εἰς
eis
w
τὸ
to
ἕν
hen
jedno
εἰσιν.
eisin.
są.2
τὴν
ten
μαρτυρίαν
martyrian
świadectwo
τῶν
ton
ἀνθρώπων
anthropon
ludzi
λαμβάνομεν,
lambanomen,
przyjmujemy,3
he
[to]
μαρτυρία
martyria
świadectwo
τοῦ
tu
Θεοῦ
Theu
Boga
μείζων
meidzon
większe
ἐστίν,
estin,
jest,
ὅτι
hoti
bo
αὕτη
haute
to
ἐστὶν
estin
jest
he
μαρτυρία
martyria
świadectwo
τοῦ
tu
Θεοῦ
Theu
Boga,
ὅτι
hoti
że
μεμαρτύρηκεν
memartyreken
zaświadczył
περὶ
peri
o
τοῦ
tu
Υἱοῦ
Hyiu
Synu
αὐτοῦ.
autu.
Jego.
πιστεύων
pisteuon
Wierzący
εἰς
eis
w
τὸν
ton
Υἱὸν
Hyion
Syna
τοῦ
tu
Θεοῦ
Theu
Boga
ἔχει
echei
ma
τὴν
ten
μαρτυρίαν
martyrian
świadectwo
ἐν
en
w
αὑτῷ.
hauto.
sobie.
ho
μὴ
me
Nie
πιστεύων
pisteuon
wierzący
τῷ
to
Θεῷ
Theo
Boga
ψεύστην
pseusten
kłamcą
πεποίηκεν
pepoieken
uczynił
αὐτόν,
auton,
Jego,
ὅτι
hoti
bo
οὐ
u
nie
πεπίστευκεν
pepisteuken
uwierzył
εἰς
eis
w
τὴν
ten
μαρτυρίαν
martyrian
świadectwo,
ἣν
hen
które
μεμαρτύρηκεν
memartyreken
zaświadczył
ho
Θεὸς
Theos
Bóg
περὶ
peri
o
τοῦ
tu
Υἱοῦ
Hyiu
Synu
αὐτοῦ.
autu.
Jego.
αὕτη
haute
to
ἐστὶν
estin
jest
he
μαρτυρία,
martyria,
świadectwo,
ὅτι
hoti
że
ζωὴν
zoen
życie
αἰώνιον
aionion
wieczne
ἔδωκεν
edoken
dał
ho
Θεὸς
Theos
Bóg
ἡμῖν,
hemin,
nam,
καὶ
kai
i
αὕτη
haute
to
he
ζωὴ
zoe
życie
ἐν
en
w
τῷ
to
Υἱῷ
Hyio
Synu
αὐτοῦ
autu
Jego
ἐστιν.
estin.
jest.
ἔχων
echon
Mający
τὸν
ton
Υἱὸν
Hyion
Syna,
ἔχει
echei
ma
τὴν
ten
ζωήν·
zoen;
życie,
ho
μὴ
me
nie
ἔχων
echon
mający
τὸν
ton
Υἱὸν
Hyion
Syna
τοῦ
tu
Θεοῦ
Theu
Boga,
τὴν
ten
ζωὴν
zoen
życia
οὐκ
uk
nie
ἔχει.
echei.
ma.
ἔγραψα
egrapsa
napisałem
ὑμῖν
hymin
wam,
ἵνα
hina
aby
εἰδῆτε
eidete
wiedzieliście,
ὅτι
hoti
że
ζωὴν
zoen
życie
ἔχετε
echete
macie
αἰώνιον,
aionion,
wieczne,
τοῖς
tois
πιστεύουσιν
pisteuusin
wierzącym
εἰς
eis
w
τὸ
to
ὄνομα
onoma
imię
τοῦ
tu
Υἱοῦ
Hyiu
Syna
τοῦ
tu
Θεοῦ.
Theu.
Boga.
 
Śmiałość do modlitwy
αὕτη
haute
ta
ἐστὶν
estin
jest
he
παρρησία
parresia
otwartość,
ἣν
hen
którą
ἔχομεν
echomen
mamy,
πρὸς
pros
do
αὐτόν,
auton,
Niego,
ὅτι
hoti
że
ἐάν
ean
jeśli
τι
ti
o cokolwiek
αἰτώμεθα
aitometha
prosilibyśmy
κατὰ
kata
według
τὸ
to
θέλημα
thelema
woli
αὐτοῦ
autu
Jego,
ἀκούει
akuei
słucha
ἡμῶν.
hemon.
nas.
ἐὰν
ean
jeśli
οἴδαμεν
oidamen
wiemy,
ὅτι
hoti
że
ἀκούει
akuei
słucha
ἡμῶν
hemon
nas,
ho
ἐὰν
ean
jeśli
αἰτώμεθα,
aitometha,
prosilibyśmy,
οἴδαμεν
oidamen
wiemy,
ὅτι
hoti
że
ἔχομεν
echomen
mamy
τὰ
ta
αἰτήματα
aitemata
prośby,4
ha
o które
ᾐτήκαμεν
etekamen
prosiliśmy
ἀπ’
ap’
od
αὐτοῦ.
autu.
Niego.
 
Grzech powszedni i grzech ciężki
τις
tis
ktoś
ἴδῃ
ide
zobaczyłby
τὸν
ton
ἀδελφὸν
adelfon
brata
αὐτοῦ
autu
jego
ἁμαρτάνοντα
hamartanonta
grzeszącego
ἁμαρτίαν
hamartian
grzechem
μὴ
me
nie
πρὸς
pros
ku
θάνατον,
thanaton,
śmierci,
αἰτήσει,
aitesei,
prosić będzie,5
καὶ
kai
i
δώσει
dosei
da
αὐτῷ
auto
jemu
ζωήν,
zoen,
życie,
τοῖς
tois
[tym]
ἁμαρτάνουσιν
hamartanusin
grzeszącym
μὴ
me
nie
πρὸς
pros
ku
θάνατον.
thanaton.
śmierci.
ἔστιν
estin
Jest
ἁμαρτία
hamartia
grzech
πρὸς
pros
ku
θάνατον·
thanaton;
śmierci.
οὐ
u
Nie
περὶ
peri
o
ἐκείνης
ekeines
owym
λέγω
lego
mówię,
ἵνα
hina
aby
ἐρωτήσῃ.
erotese.
prosiłby.
ἀδικία
adikia
niesprawiedliwość
ἁμαρτία
hamartia
grzechem
ἐστίν,
estin,
jest,
καὶ
kai
i
ἔστιν
estin
jest
ἁμαρτία
hamartia
grzech
οὐ
u
nie
πρὸς
pros
ku
θάνατον.
thanaton.
śmierci.
ὅτι
hoti
że
πᾶς
pas
nikt
ho
γεγεννημένος
gegennemenos
zrodzony
ἐκ
ek
z
τοῦ
tu
Θεοῦ
Theu
Boga
οὐχ
uch
nie
ἁμαρτάνει,
hamartanei,
grzeszy,
ἀλλ’
all’
ale
ho
γεννηθεὶς
gennetheis
zrodzony
ἐκ
ek
z
τοῦ
tu
Θεοῦ
Theu
Boga
τηρεῖ
terei
strzeże
αὐτόν,
auton,
jego,
καὶ
kai
i
ho
πονηρὸς
poneros
zło
οὐχ
uch
nie
ἅπτεται
haptetai
dotyka
αὐτοῦ.
autu.
jego.
 
Poznanie prawdziwego Boga
ὅτι
hoti
że
ἐκ
ek
z
τοῦ
tu
Θεοῦ
Theu
Boga
ἐσμεν,
esmen,
jesteśmy,
καὶ
kai
i
ho
κόσμος
kosmos
świat
ὅλος
holos
cały
ἐν
en
w
τῷ
to
πονηρῷ
ponero
złym
κεῖται.
keitai.
leży.
δὲ
de
zaś,
ὅτι
hoti
że
ho
Υἱὸς
Hyios
Syn
τοῦ
tu
Θεοῦ
Theu
Boga
ἥκει,
hekei,
nadchodzi
καὶ
kai
i
δέδωκεν
dedoken
dał
ἡμῖν
hemin
nam
διάνοιαν
dianoian
myślenie,6
ἵνα
hina
aby
γινώσκομεν
ginoskomen
poznawaliśmy
τὸν
ton
ἀληθινόν·
alethinon;
Prawdziwego,
καὶ
kai
i
ἐσμὲν
esmen
jesteśmy
ἐν
en
w
τῷ
to
ἀληθινῷ,
alethino,
Prawdziwym,
ἐν
en
w
τῷ
to
Υἱῷ
Hyio
Synu
αὐτοῦ
autu
Jego
Ἰησοῦ
Iesu
Jezusie
Χριστῷ.
Christo.
Pomazańcu:
οὗτός
hutos
Ten
ἐστιν
estin
jest
ho
ἀληθινὸς
alethinos
prawdziwy
Θεὸς
Theos
Bóg
καὶ
kai
i
ζωὴ
zoe
życie
αἰώνιος.
aionios.
wieczne.
φυλάξατε
fylaksate
ustrzeżcie
ἑαυτὰ
heauta
się
ἀπὸ
apo
od
τῶν
ton
εἰδώλων.
eidolon.
bożków.7
 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

NPI – Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza
Tłumaczenie: Krzysztof Radzimski
Prawa autorskie © 2021 Kościół Chrześcijan Baptystów w Nowym Dworze Mazowieckim.
Udostępnione na licencji Creative Commons Attribution No Derivatives License 4.0.