Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza*

Objawienie Jana
(Αποκάλυψις Ιωάννου)

Rozdział 10


 
Anioł i mały zwój
εἶδον
eidon
zobaczyłem
ἄλλον
allon
innego
ἄγγελον
angelon
zwiastuna,
ἰσχυρὸν
ischyron
siłacza
καταβαίνοντα
katabainonta
schodzącego
ἐκ
ek
τοῦ
tu
οὐρανοῦ,
uranu,
nieba,
περιβεβλημένον
peribeblemenon
który jest odziany
νεφέλην,
nefelen,
chmurą,
καὶ
kai
i
he
ἶρις
iris
[z] tęczą
ἐπὶ
epi
nad
τὴν
ten
κεφαλὴν
kefalen
głową
αὐτοῦ,
autu,
jego,
καὶ
kai
i
τὸ
to
πρόσωπον
prosopon
oblicze
αὐτοῦ
autu
jego
ὡς
hos
jak
ho
ἥλιος,
helios,
słońce,
καὶ
kai
i
οἱ
hoi
πόδες
podes
stopy
αὐτοῦ
autu
jego
ὡς
hos
jak
στῦλοι
styloi
filary1
πυρός,
pyros,
ognia,
ἔχων
echon
mający
ἐν
en
w
τῇ
te
χειρὶ
cheiri
ręku
αὐτοῦ
autu
jego
βιβλαρίδιον
biblaridion
mały zwój
ἠνεῳγμένον.
eneogmenon.
otwarty.
καὶ
kai
I
ἔθηκεν
etheken
położył
τὸν
ton
πόδα
poda
stopę
αὐτοῦ
autu
jego
τὸν
ton
δεξιὸν
deksion
prawą
ἐπὶ
epi
na
τῆς
tes
θαλάσσης,
thalasses,
morzu,
τὸν
ton
δὲ
de
zaś
εὐώνυμον
euonymon
lewą2
ἐπὶ
epi
na
τῆς
tes
γῆς,
ges,
ziemi,
ἔκραξεν
ekraksen
krzyknął
φωνῇ
fone
głosem
μεγάλῃ
megale
wielkim
ὥσπερ
hosper
jak
λέων
leon
lew
μυκᾶται.
mykatai.
ryczy.
καὶ
kai
I
ὅτε
hote
kiedy
ἔκραξεν,
ekraksen,
krzyknął,
ἐλάλησαν
elalesan
słowa wyrzekło
αἱ
hai
ἑπτὰ
hepta
siedem
βρονταὶ
brontai
grzmotów
τὰς
tas
ἑαυτῶν
heauton
swoich
φωνάς.
fonas.
głosami.
ὅτε
hote
kiedy
ἐλάλησαν
elalesan
słowa wyrzekło
αἱ
hai
ἑπτὰ
hepta
siedem
βρονταί,
brontai,
grzmotów,
ἤμελλον
emellon
zamierzałem
γράφειν·
grafein;
pisać,
καὶ
kai
i
ἤκουσα
ekusa
usłyszałem
φωνὴν
fonen
głos
ἐκ
ek
τοῦ
tu
οὐρανοῦ
uranu
nieba
λέγουσαν
legusan
mówiący:
Σφράγισον
Sfragison
Zapieczętuj
ha
te
ἐλάλησαν
elalesan
słowa które wyrzekło
αἱ
hai
ἑπτὰ
hepta
siedem
βρονταί,
brontai,
grzmotów,
καὶ
kai
a
μὴ
me
nie
αὐτὰ
auta
te
γράψῃς.
grapses.
zapisałbyś.
ho
ἄγγελος,
angelos,
zwiastun,
ὃν
hon
którego
εἶδον
eidon
zobaczyłem
ἑστῶτα
hestota
stojące
ἐπὶ
epi
na
τῆς
tes
θαλάσσης
thalasses
morzu
καὶ
kai
i
ἐπὶ
epi
na
τῆς
tes
γῆς,
ges,
ziemi,
ἦρεν
eren
podniósł
τὴν
ten
χεῖρα
cheira
rękę
αὐτοῦ
autu
jego
τὴν
ten
δεξιὰν
deksian
prawą
εἰς
eis
ku
τὸν
ton
οὐρανόν,
uranon,
niebiosom,
ὤμοσεν
omosen
przysiągł
ἐν
en
na
τῷ
to
ζῶντι
zonti
Żyjącego
εἰς
eis
na
τοὺς
tus
αἰῶνας
aionas
wieki
τῶν
ton
αἰώνων,,
aionon,,
wieków,
ὃς
hos
co
ἔκτισεν
ektisen
stworzył
τὸν
ton
οὐρανὸν
uranon
niebiosa
καὶ
kai
i
τὰ
ta
ἐν
en
na
αὐτῷ
auto
nich
καὶ
kai
i
τὴν
ten
γῆν
gen
ziemię
καὶ
kai
i
τὰ
ta
ἐν
en
na
αὐτῇ
aute
niej
καὶ
kai
i
τὴν
ten
θάλασσαν
thalassan
morze
καὶ
kai
i
τὰ
ta
ἐν
en
w
αὐτῇ
aute
nim,
ὅτι
hoti
że
χρόνος
chronos
czas
οὐκέτι
uketi
już nie
ἔσται,
estai,
będzie,3
ἐν
en
w
ταῖς
tais
ἡμέραις
hemerais
dniach
τῆς
tes
φωνῆς
fones
głosu
τοῦ
tu
ἑβδόμου
hebdomu
siódmego
ἀγγέλου,
angelu,
zwiastuna,
ὅταν
hotan
kiedy
μέλλῃ
melle
będzie
σαλπίζειν,
salpidzein,
trąbić,
καὶ
kai
i
ἐτελέσθη,
etelesthe,
zostanie dokonana
τὸ
to
μυστήριον
mysterion
tajemnica
τοῦ
tu
Θεοῦ
Theu
Boga,
ὡς
hos
gdy
εὐηγγέλισεν.
euengelisen.
ogłosił dobrą nowinę
τοὺς
tus
ἑαυτοῦ
heautu
swoim
δούλους
dulus
sługom
τοὺς
tus
προφήτας
profetas
prorokom.
he
φωνὴ
fone
głos
ἣν
hen
co
ἤκουσα
ekusa
usłyszałem
ἐκ
ek
τοῦ
tu
οὐρανοῦ,
uranu,
nieba,
πάλιν
palin
znów
λαλοῦσαν
lalusan
mówiący
μετ’
met’
ze
ἐμοῦ
emu
mną
καὶ
kai
i
λέγουσαν
legusan
mówiący:
Ὕπαγε
Hypage
Odejdź,
λάβε
labe
weź
τὸ
to
βιβλίον
biblion
zwój
τὸ
to
ἠνεῳγμένον
eneogmenon
otwarty
ἐν
en
w
τῇ
te
χειρὶ
cheiri
ręku
τοῦ
tu
ἀγγέλου
angelu
zwiastuna
τοῦ
tu
ἑστῶτος
hestotos
stojącego
ἐπὶ
epi
na
τῆς
tes
θαλάσσης
thalasses
morzu
καὶ
kai
i
ἐπὶ
epi
na
τῆς
tes
γῆς.
ges.
ziemi.
ἀπῆλθα
apeltha
przyszedłem
πρὸς
pros
do
τὸν
ton
ἄγγελον,
angelon,
zwiastuna,
λέγων
legon
mówiąc
αὐτῷ
auto
mu:
δοῦναί
dunai
daj
μοι
moi
mi
τὸ
to
βιβλαρίδιον.
biblaridion.
mały zwój.
καὶ
kai
I
λέγει
legei
mówi
μοι
moi
mi:
Λάβε
Labe
Weź
καὶ
kai
i
κατάφαγε
katafage
zjedz
αὐτό,
auto,
go,
καὶ
kai
i
πικρανεῖ,
pikranei,
uczyni gorzkim
σου
su
twój
τὴν
ten
κοιλίαν
koilian
brzuch
ἀλλ’
all’
ale
ἐν
en
w
τῷ
to
στόματί
stomati
ustach
σου
su
twych
ἔσται
estai
będzie
γλυκὺ
glyky
słodki
ὡς
hos
jak
μέλι.
meli.
miód.
ἔλαβον
elabon
wziąłem
τὸ
to
βιβλαρίδιον
biblaridion
mały zwój
ἐκ
ek
τῆς
tes
χειρὸς
cheiros
ręki
τοῦ
tu
ἀγγέλου·
angelu;
zwiastuna,
καὶ
kai
i
κατέφαγον
katefagon
zjadłem
αὐτό,
auto,
go,
καὶ
kai
i
ἦν
en
był
ἐν
en
w
τῷ
to
στόματί
stomati
ustach
μου
mu
mych
ὡς
hos
jak
μέλι
meli
miód
γλυκύ
glyky
słodki
καὶ
kai
i
ὅτε
hote
kiedy
ἔφαγον
efagon
zjadłem
αὐτό,
auto,
go,
ἐπικράνθη
epikranthe
stał się gorzki
he
κοιλία
koilia
brzuch
μου.
mu.
mój.
λέγουσίν
legusin
mówią
μοι
moi
mi:
Δεῖ
Dei
Trzeba
σε
se
ci
πάλιν
palin
znów
προφητεῦσαι
profeteusai
prorokować
ἐπὶ
epi
o
λαοῖς
laois
ludach
καὶ
kai
i
ἔθνεσιν
ethnesin
narodach
καὶ
kai
i
γλώσσαις
glossais
językach
καὶ
kai
i
βασιλεῦσιν
basileusin
królach
πολλοῖς.
pollois.
licznych.
 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

NPI – Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza
Tłumaczenie: Krzysztof Radzimski
Prawa autorskie © 2021 Kościół Chrześcijan Baptystów w Nowym Dworze Mazowieckim.
Udostępnione na licencji Creative Commons Attribution No Derivatives License 4.0.