Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza*

Objawienie Jana
(Αποκάλυψις Ιωάννου)

Rozdział 13


 
Dwa zwierzęcia - Pierwsze zwierzę
εἶδον,
eidon,
zobaczyłem,
ἐκ
ek
τῆς
tes
θαλάσσης
thalasses
morza
θηρίον
therion
zwierzę
ἀναβαῖνον
anabainon
wychodzące
ἔχον
echon
mające
κέρατα
kerata
rogów
δέκα
deka
dziesięć
καὶ
kai
i
κεφαλὰς
kefalas
głów
ἑπτά,
hepta,
siedem
καὶ
kai
i
ἐπὶ
epi
na
τῶν
ton
κεράτων
keraton
rogach
αὐτοῦ
autu
jego
δέκα
deka
dziesięć
διαδήματα,
diademata,
diademów,
καὶ
kai
i
ἐπὶ
epi
na
τὰς
tas
κεφαλὰς
kefalas
głowach
αὐτοῦ
autu
jego
ὀνόματα
onomata
imiona
βλασφημίας.
blasfemias.
bluźniercze.
τὸ
to
θηρίον
therion
zwierzę
ho
[które]
εἶδον
eidon
zobaczyłem
ἦν,
en,
było
ὅμοιον
homoion
podobne
παρδάλει
pardalei
panterze
καὶ
kai
a
οἱ
hoi
πόδες
podes
stopy
αὐτοῦ,
autu,
jego,
ὡς
hos
jak
ἄρκου
arku
niedźwiedzia
καὶ
kai
a
τὸ
to
στόμα
stoma
usta1
αὐτοῦ
autu
jego
ὡς
hos
jak
στόμα.
stoma.
usta
λέοντος
leontos
lwa.
καὶ
kai
I
ἔδωκεν
edoken
dał
αὐτῷ
auto
mu
ho
δράκων
drakon
smok
τὴν
ten
δύναμιν
dynamin
moc
αὐτοῦ
autu
jego
καὶ
kai
i
τὸν
ton
θρόνον
thronon
tron
αὐτοῦ
autu
jego
καὶ
kai
i
ἐξουσίαν
eksusian
władzę
μεγάλην.
megalen.
wielką.
μίαν
mian
jedna
ἐκ
ek
τῶν
ton
κεφαλῶν
kefalon
głów
αὐτοῦ
autu
jego
ὡς
hos
jak
ἐσφαγμένην
esfagmenen
zraniona
εἰς
eis
na
θάνατον,
thanaton,
śmierć,
καὶ
kai
lecz
he
πληγὴ
plege
cios
τοῦ
tu
θανάτου
thanatu
śmierci
αὐτοῦ
autu
jego
ἐθεραπεύθη.
etherapeuthe.
został uzdrowiony.
καὶ
kai
I
ἐθαυμάσθη
ethaumasthe
pełna podziwu [poszła]
ὅλη
hole
cała
he
γῆ
ge
ziemia
ὀπίσω
opiso
za
τοῦ
tu
θηρίου,
theriu,
zwierzęciem,
προσεκύνησαν
prosekynesan
oddali cześć
τῷ
to
δράκοντι
drakonti
smokowi,
ὅτι
hoti
bowiem
ἔδωκεν
edoken
dał
τὴν
ten
ἐξουσίαν
eksusian
władzę
τῷ
to
θηρίῳ,
therio,
zwierzęciu,
καὶ
kai
i
προσεκύνησαν
prosekynesan
oddali cześć
τῷ
to
θηρίῳ
therio
zwierzęciu
λέγοντες
legontes
mówiąc:
Τίς
Tis
Któż
ὅμοιος
homoios
podobny [jest]
τῷ
to
θηρίῳ,
therio,
zwierzęciu,
καὶ
kai
i
τίς
tis
kto
δύναται
dynatai
może
πολεμῆσαι
polemesai
wojować
μετ’
met’
z
αὐτοῦ;
autu;
nim?
ἐδόθη
edothe
zostały dane
αὐτῷ
auto
mu
στόμα
stoma
usta
λαλοῦν
lalun
mówiące
μεγάλα
megala
[słowa] wielkie2
καὶ
kai
i
βλασφημίας,
blasfemias,
bluźnierstwa,
καὶ
kai
i
ἐδόθη
edothe
została dana
αὐτῷ
auto
mu
ἐξουσία
eksusia
władza
ποιῆσαι
poiesai
[to] czynić
μῆνας
menas
[przez] miesięcy
τεσσεράκοντα
tesserakonta
czterdzieści
δύο.
duo.
dwa.
ἤνοιξεν
enoiksen
otworzyło
τὸ
to
στόμα
stoma
usta
αὐτοῦ
autu
jego
εἰς
eis
w
βλασφημίας
blasfemias
bluźnierstwach
πρὸς
pros
do
τὸν
ton
Θεόν,
Theon,
Boga,
βλασφημῆσαι
blasfemesai
bluźniąc
τὸ
to
ὄνομα
onoma
imieniu
αὐτοῦ
autu
Jego
καὶ
kai
i
τὴν
ten
σκηνὴν
skenen
namiotowi3
αὐτοῦ,
autu,
Jego,
τοὺς
tus
[i tym]
ἐν
en
w
τῷ
to
οὐρανῷ
urano
niebie
σκηνοῦντας.
skenuntas.
namiotującym.4
ἐδόθη
edothe
została dana
αὐτῷ,
auto,
mu
ποιῆσαι
poiesai
uczynić
πόλεμον
polemon
wojnę
μετὰ
meta
ze
τῶν
ton
ἁγίων
hagion
świętymi
καὶ
kai
i
νικῆσαι
nikesai
zwyciężyć
αὐτούς
autus
ich
καὶ
kai
i
ἐδόθη
edothe
została dana
αὐτῷ
auto
mu
ἐξουσία
eksusia
władza
ἐπὶ
epi
nad
πᾶσαν
pasan
wszelkim
φυλὴν
fylen
plemieniem
καὶ
kai
i
λαὸν
laon
ludem
καὶ
kai
i
γλῶσσαν
glossan
językiem
καὶ
kai
i
ἔθνος.
ethnos.
narodem.
προσκυνήσουσιν
proskynesusin
będą oddawali cześć
αὐτὸν
auton
jemu
πάντες
pantes
wszyscy
οἱ
hoi
κατοικοῦντες
katoikuntes
zamieszkujący
ἐπὶ
epi
na
τῆς
tes
γῆς,
ges,
ziemi,
οὗ
hu
których
οὐ
u
nie
γέγραπται
gegraptai
zapisane [jest]
τὸ
to
ὄνομα
onoma
imię
αὐτοῦ
autu
jego
ἐν
en
w
τῷ
to
βιβλίῳ
biblio
zwoju
τῆς
tes
ζωῆς
zoes
życia
τοῦ
tu
Ἀρνίου
Arniu
Baranka
τοῦ
tu
ἐσφαγμένου
esfagmenu
zabitego,5
ἀπὸ
apo
od
καταβολῆς
kataboles
założenia
κόσμου.
kosmu.
świata.
τις
tis
kto
ἔχει
echei
ma
οὖς,
us,
ucho,
ἀκουσάτω.
akusato.
niech usłyszy.
τις
tis
ktoś [ma iść]
εἰς
eis
do
αἰχμαλωσίαν,
aichmalosian,
niewoli,
εἰς
eis
do
αἰχμαλωσίαν
aichmalosian
niewoli
ὑπάγει·
hypagei;
odchodzi;
εἴ
ei
jeśli
τις
tis
ktoś
ἐν
en
μαχαίρῃ
machaire
mieczem
ἀποκτενεῖ,
apoktenei,
[ma] zostać zabity,
δεῖ
dei
trzeba
αὐτὸν
auton
mu
ἐν
en
μαχαίρῃ
machaire
mieczem
ἀποκτανθῆναι.
apoktanthenai.
zostać zabitym.
Ὧδέ
Hode
Tutaj
ἐστιν
estin
jest
he
ὑπομονὴ
hypomone
cierpliwości
καὶ
kai
i
he
πίστις
pistis
wiara
τῶν
ton
ἁγίων.
hagion.
świętych.
 
Dwa zwierzęcia - Drugie zwierzę
εἶδον
eidon
zobaczyłem
ἄλλο
allo
inne
θηρίον
therion
zwierzę
ἀναβαῖνον
anabainon
wychodzące
ἐκ
ek
τῆς
tes
γῆς,
ges,
ziemi,
καὶ
kai
i
εἶχεν
eichen
miało
κέρατα
kerata
rogów
δύο
duo
dwa,
ὅμοια
homoia
podobnie
ἀρνίῳ,
arnio,
Barankowi,
καὶ
kai
lecz
ἐλάλει
elalei
mówiło
ὡς
hos
jak
δράκων.
drakon.
smok.
τὴν
ten
ἐξουσίαν
eksusian
władzę
τοῦ
tu
πρώτου
protu
pierwszego
θηρίου
theriu
zwierzęcia
πᾶσαν
pasan
całą
ποιεῖ
poiei
czyni
ἐνώπιον
enopion
przed
αὐτοῦ.
autu.
nim.
καὶ
kai
I
ποιεῖ
poiei
czyni
τὴν
ten
γῆν
gen
ziemię
καὶ
kai
i
τοὺς
tus
ἐν
en
na
αὐτῇ
aute
niej
κατοικοῦντας
katoikuntas
zamieszkujących,
ἵνα
hina
aby
προσκυνήσουσιν
proskynesusin
oddali cześć
τὸ
to
θηρίον
therion
zwierzęciu
τὸ
to
πρῶτον,
proton,
pierwszemu,
οὗ
hu
co
ἐθεραπεύθη
etherapeuthe
zostało uzdrowione
he
πληγὴ
plege
zranienie
τοῦ
tu
θανάτου
thanatu
śmierci
αὐτοῦ.
autu.
jego.
ποιεῖ
poiei
czyni
σημεῖα
semeia
znaki
μεγάλα,
megala,
wielkie,
ἵνα
hina
aby
καὶ
kai
i
πῦρ
pyr
ogień
ποιῇ
poie
uczyniło
ἐκ
ek
τοῦ
tu
οὐρανοῦ
uranu
nieba
καταβαίνειν
katabainein
schodzący
εἰς
eis
na
τὴν
ten
γῆν
gen
ziemię
ἐνώπιον
enopion
przed
τῶν
ton
ἀνθρώπων.
anthropon.
ludzmi.
πλανᾷ
plana
zwodzi
τοὺς
tus
κατοικοῦντας
katoikuntas
zamieszkujących
ἐπὶ
epi
na
τῆς
tes
γῆς
ges
ziemi
διὰ
dia
przez
τὰ
ta
σημεῖα
semeia
znaki,
ha
które
ἐδόθη
edothe
dano
αὐτῷ
auto
jej
ποιῆσαι
poiesai
uczynić
ἐνώπιον
enopion
przed
τοῦ
tu
θηρίου,
theriu,
zwierzęciem,
λέγων
legon
mówiąc
τοῖς
tois
κατοικοῦσιν
katoikusin
zamieszkującym
ἐπὶ
epi
na
τῆς
tes
γῆς
ges
ziemi,
ποιῆσαι
poiesai
[by] uczynili
εἰκόνα
eikona
obraz
τῷ
to
θηρίῳ,
therio,
zwierzęciu,
ὃς
hos
co
ἔχει
echei
ma
τὴν
ten
πληγὴν
plegen
cios
τῆς
tes
μαχαίρης
machaires
mieczem
καὶ
kai
a
ἔζησεν.
edzesen.
przeżyło.
ἐδόθη
edothe
zostało dane
αὐτῷ
auto
mu
δοῦναι
dunai
dać
πνεῦμα
pneuma
ducha
τῇ
te
εἰκόνι
eikoni
obrazowi
τοῦ
tu
θηρίου,
theriu,
zwierzęcia,
ἵνα
hina
aby
καὶ
kai
i
λαλήσῃ
lalese
przemówiłaby
he
εἰκὼν
eikon
podobizna
τοῦ
tu
θηρίου,
theriu,
zwierzęcia,
καὶ
kai
i
ποιήσῃ
poiese
sprawiła,
ἵνα
hina
aby
ὅσοι
hosoi
ilu
ἐὰν
ean
kolwiek
μὴ
me
nie
προσκυνήσωσιν
proskynesosin
oddaliby czci
τῇ
te
εἰκόνι
eikoni
obrazowi
τοῦ
tu
θηρίου
theriu
zwierzęcia
ἀποκτανθῶσιν.
apoktanthosin.
zostali zabici.
ποιεῖ
poiei
czyni,
πάντας,
pantas,
[że] wszyscy:
τοὺς
tus
μικροὺς
mikrus
mali
καὶ
kai
i
τοὺς
tus
μεγάλους,
megalus,
wielcy,
καὶ
kai
i
τοὺς
tus
πλουσίους
plusius
bogaci
καὶ
kai
i
τοὺς
tus
πτωχούς,
ptochus,
biedni,
καὶ
kai
i
τοὺς
tus
ἐλευθέρους
eleutherus
wolni
καὶ
kai
i
τοὺς
tus
δούλους,
dulus,
niewolnicy,
ἵνα
hina
aby
δῶσιν
dosin
daliby
αὐτοῖς
autois
im
χάραγμα
charagma
piętno6
ἐπὶ
epi
na
τῆς
tes
χειρὸς
cheiros
rękę
αὐτῶν
auton
ich
τῆς
tes
δεξιᾶς
deksias
prawą
e
lub
ἐπὶ
epi
na
τὸ
to
μέτωπον
metopon
czoło
αὐτῶν,
auton,
ich,
ἵνα
hina
aby
μή
me
nie
τις
tis
ktoś
δύνηται
dynetai
mógłby
ἀγοράσαι
agorasai
kupić
e
lub
πωλῆσαι
polesai
sprzedać,
εἰ
ei
jeśli
μὴ
me
nie
ho
ἔχων
echon
mający
τὸ
to
χάραγμα
charagma
piętna,
τὸ
to
ὄνομα
onoma
imię
τοῦ
tu
θηρίου
theriu
zwierzęcia
e
lub
τὸν
ton
ἀριθμὸν
arithmon
liczby
τοῦ
tu
ὀνόματος
onomatos
imienia
αὐτοῦ.
autu.
jego.
he
[potrzebna]
σοφία
sofia
mądrość
ἐστίν.
estin.
jest:
ho
ἔχων
echon
mający
νοῦν
nun
umysł
ψηφισάτω
psefisato
niech obliczy
τὸν
ton
ἀριθμὸν
arithmon
liczbę
τοῦ
tu
θηρίου·
theriu;
zwierzęcia,
ἀριθμὸς
arithmos
liczbą
γὰρ
gar
bowiem
ἀνθρώπου
anthropu
człowieka
ἐστίν.
estin.
jest.
καὶ
kai
A
ho
ἀριθμὸς
arithmos
liczba
αὐτοῦ
autu
jego
ἑξακόσιοι
heksakosioi
sześćset 
ἑξήκοντα
heksekonta
sześćdziesiąt
ἕξ.
heks.
sześć.
 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

NPI – Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza
Tłumaczenie: Krzysztof Radzimski
Prawa autorskie © 2021 Kościół Chrześcijan Baptystów w Nowym Dworze Mazowieckim.
Udostępnione na licencji Creative Commons Attribution No Derivatives License 4.0.