Interlinia Polecamy

Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza*

Objawienie Jana
(Αποκάλυψις Ιωάννου)

Rozdział 14


 
Pieśń 144 000
εἶδον,
eidon,
zobaczyłem,
καὶ
kai
i
ἰδοὺ
idu
oto
τὸ
to
Ἀρνίον
Arnion
Baranek
ἑστὸς
hestos
stojący
ἐπὶ
epi
na
τὸ
to
ὄρος
oros
górze
Σιών,
Sion,
Syjon,
καὶ
kai
i
μετ’
met’
z
αὐτοῦ
autu
Nim
ἑκατὸν
hekaton
sto
τεσσεράκοντα
tesserakonta
czterdzieści
τέσσαρες
tessares
cztery
χιλιάδες
chiliades
tysiące
ἔχουσαι
echusai
mających
τὸ
to
ὄνομα
onoma
imię
αὐτοῦ
autu
Jego
καὶ
kai
i
τὸ
to
ὄνομα
onoma
imię
τοῦ
tu
Πατρὸς
Patros
Ojca
αὐτοῦ
autu
Jego
γεγραμμένον
gegrammenon
napisane
ἐπὶ
epi
na
τῶν
ton
μετώπων
metopon
czołach
αὐτῶν.
auton.
ich.
ἤκουσα
ekusa
usłyszałem
φωνὴν
fonen
głos
ἐκ
ek
τοῦ
tu
οὐρανοῦ
uranu
nieba
ὡς
hos
jak
φωνὴν
fonen
odgłos
ὑδάτων
hydaton
wód
πολλῶν
pollon
licznych
καὶ
kai
i
ὡς
hos
jak
φωνὴν
fonen
odgłos
βροντῆς
brontes
grzmotu
μεγάλης,
megales,
wielkiego,
καὶ
kai
i
he
φωνὴ
fone
głos
ἣν
hen
który
ἤκουσα
ekusa
usłyszałem
ὡς
hos
jak
κιθαρῳδῶν
kitharodon
kitarzystów1
κιθαριζόντων
kitharidzonton
grających
ἐν
en
na
ταῖς
tais
κιθάραις
kitharais
kitarach2
αὐτῶν.
auton.
ich.
ᾄδουσιν
adusin
śpiewają
ᾠδὴν
oden
pieśń
καινὴν
kainen
nową
ἐνώπιον
enopion
przed
τοῦ
tu
θρόνου
thronu
tronem
καὶ
kai
i
ἐνώπιον
enopion
przed
τῶν
ton
τεσσάρων
tessaron
czterema
ζῴων
zoon
stworzeniami
καὶ
kai
i
τῶν
ton
πρεσβυτέρων·
prezbyteron;
starszymi.
καὶ
kai
I
οὐδεὶς
udeis
nikt [nie]
ἐδύνατο
edynato
mógł
μαθεῖν
mathein
nauczyć się
τὴν
ten
ᾠδὴν
oden
pieśni
εἰ
ei
jeśli
μὴ
me
nie
αἱ
hai
ἑκατὸν
hekaton
sto
τεσσεράκοντα
tesserakonta
czterdzieści
τέσσαρες
tessares
cztery
χιλιάδες,
chiliades,
tysiące,
οἱ
hoi
ci
ἠγορασμένοι
egorazmenoi
wykupieni
ἀπὸ
apo
z
τῆς
tes
γῆς.
ges.
ziemi.
εἰσιν
eisin
są,
οἳ
hoi
którzy
μετὰ
meta
z
γυναικῶν
gynaikon
kobietami
οὐκ
uk
nie
ἐμολύνθησαν·
emolynthesan;
splamili się;
παρθένοι
parthenoi
dziewiczy
γάρ
gar
bowiem
εἰσιν.
eisin.
są.
οὗτοι
hutoi
Ci
οἱ
hoi
ἀκολουθοῦντες
akoluthuntes
towarzyszący
τῷ
to
Ἀρνίῳ
Arnio
Barankowi
ὅπου
hopu
gdziekolwiek
ἂν
an
ὑπάγῃ·
hypage;
szedłby.
οὗτοι
hutoi
Ci
ἠγοράσθησαν
egorasthesan
wykupieni zostali
ἀπὸ
apo
z
τῶν
ton
ἀνθρώπων
anthropon
ludzi,
ἀπαρχὴ
aparche
pierwocina
τῷ
to
Θεῷ
Theo
Bogu
καὶ
kai
i
τῷ
to
Ἀρνίῳ,
Arnio,
Barankowi.
ἐν
en
w
τῷ
to
στόματι
stomati
ustach
αὐτῶν·
auton;
ich
οὐχ
uch
nie
εὑρέθη
heurethe
znalazł się
ψεῦδος
pseudos
fałsz,
ἄμωμοί
amomoi
niewinni
εἰσιν.
eisin.
są.
 
Przesłanie trzech zwiastunów
εἶδον
eidon
zobaczyłem
ἄλλον
allon
innego
ἄγγελον
angelon
zwiastuna
πετόμενον
petomenon
lecącego
ἐν
en
w
μεσουρανήματι,
mesuranemati,
środku nieba,
ἔχοντα
echonta
mającego
εὐαγγέλιον
euangelion
dobrą nowinę
αἰώνιον
aionion
wieczną
εὐαγγελίσαι
euangelisai
ogłosić
ἐπὶ
epi
wobec
τοὺς
tus
καθημένους
kathemenus
siedzących
ἐπὶ
epi
na
τῆς
tes
γῆς
ges
ziemi
καὶ
kai
i
ἐπὶ
epi
wobec
πᾶν
pan
wszelkiego
ἔθνος
ethnos
narodu
καὶ
kai
i
φυλὴν
fylen
plemienia
καὶ
kai
i
γλῶσσαν
glossan
języka
καὶ
kai
i
λαόν,
laon,
ludu,
ἐν
en
φωνῇ
fone
głosem
μεγάλῃ·
megale;
wielkim:
Φοβήθητε
Fobethete
Bójcie się
τὸν
ton
Θεὸν
Theon
Boga
καὶ
kai
i
δότε
dote
dajcie
αὐτῷ
auto
Mu
δόξαν,
doksan,
chwałę,
ὅτι
hoti
bowiem
ἦλθεν
elthen
przyszła
he
ὥρα
hora
godzina
τῆς
tes
κρίσεως
kriseos
sądu
αὐτοῦ,
autu,
Jego,
καὶ
kai
i
προσκυνήσατε
proskynesate
oddajcie cześć
τῷ
to
ποιήσαντι
poiesanti
Stwórcy3
τὸν
ton
οὐρανὸν
uranon
niebios
καὶ
kai
i
τὴν
ten
γῆν
gen
ziemi
καὶ
kai
i
θάλασσαν
thalassan
mórz
καὶ
kai
i
πηγὰς
pegas
źródeł
ὑδάτων.
hydaton.
wód.
ἄλλος
allos
inny
ἄγγελος
angelos
zwiastun
δεύτερος
deuteros
drugi
ἠκολούθησεν
ekoluthesen
nastąpił
λέγων,
legon,
mówiąc:
Ἔπεσεν
Epesen
Upadł,
ἔπεσεν
epesen
upadł
Βαβυλὼν
Babylon
Babilon
he
μεγάλη
megale
wielki,
he
co
ἐκ
ek
τοῦ
tu
οἴνου
oinu
wina
τοῦ
tu
θυμοῦ
thymu
namiętności
τῆς
tes
πορνείας.
porneias.
rozpusty
αὐτῆς
autes
jego
πεπότικεν
pepotiken
napoił
πάντα
panta
wszystkie
τὰ
ta
ἔθνη
ethne
narody.
ἄλλος
allos
inny
ἄγγελος
angelos
zwiastun
τρίτος
tritos
trzeci
ἠκολούθησεν
ekoluthesen
nastąpił [po]
αὐτοῖς
autois
nich
λέγων
legon
mówiąc
ἐν
en
φωνῇ
fone
głosem
μεγάλῃ
megale
wielkim:
Εἴ
Ei
Jeśli
τις
tis
kto
προσκυνεῖ
proskynei
oddaje cześć
τὸ
to
θηρίον
therion
zwierzęciu
καὶ
kai
i
τὴν
ten
εἰκόνα
eikona
wizerunkowi4
αὐτοῦ,
autu,
jego,
καὶ
kai
i
λαμβάνει
lambanei
bierze
χάραγμα
charagma
piętno
ἐπὶ
epi
na
τοῦ
tu
μετώπου
metopu
czoło
αὐτοῦ
autu
jego
e
lub
ἐπὶ
epi
na
τὴν
ten
χεῖρα
cheira
rękę
αὐτοῦ,
autu,
jego,
αὐτὸς
autos
sam
πίεται
pietai
wypije
ἐκ
ek
τοῦ
tu
οἴνου
oinu
wina
τοῦ
tu
θυμοῦ
thymu
zapalczywości
τοῦ
tu
Θεοῦ
Theu
Boga,
τοῦ,
tu,
κεκερασμένου
kekerazmenu
zmieszanego,
ἀκράτου
akratu
nierozcieńczonego
ἐν
en
w
τῷ
to
ποτηρίῳ
poterio
kielichu
τῆς
tes
ὀργῆς
orges
gniewu
αὐτοῦ
autu
Jego
καὶ
kai
i
βασανισθήσεται
basanisthesetai
będą dręczeni
ἐν
en
w
πυρὶ
pyri
ogniu
καὶ
kai
i
θείῳ
theio
siarce
ἐνώπιον
enopion
przed
ἀγγέλων
angelon
zwiastunami
ἁγίων
hagion
świętymi
καὶ
kai
i
ἐνώπιον
enopion
przed
τοῦ
tu
Ἀρνίου.
Arniu.
Barankiem.
ho
καπνὸς
kapnos
dym
τοῦ
tu
βασανισμοῦ
basanismu
męczarni
αὐτῶν
auton
ich
εἰς
eis
na
αἰῶνας
aionas
wieki
αἰώνων,
aionon,
wieków
ἀναβαίνει
anabainei
wznosi się,
καὶ
kai
i
οὐκ
uk
nie
ἔχουσιν
echusin
mają
ἀνάπαυσιν
anapausin
odpoczynku
ἡμέρας
hemeras
dniem
καὶ
kai
i
νυκτός
nyktos
nocą
οἱ
hoi
ci
προσκυνοῦντες
proskynuntes
oddający cześć
τὸ
to
θηρίον
therion
zwierzęciu
καὶ
kai
i
τὴν
ten
εἰκόνα
eikona
wizerunkowi
αὐτοῦ,
autu,
jego,
καὶ
kai
i
εἴ
ei
jeśli
τις
tis
kto
λαμβάνει
lambanei
bierze
τὸ
to
χάραγμα
charagma
piętno
τοῦ
tu
ὀνόματος
onomatos
imienia
αὐτοῦ.
autu.
jego.
he
ὑπομονὴ
hypomone
wytrwałość
τῶν
ton
ἁγίων
hagion
świętych
ἐστίν,
estin,
jest,
οἱ
hoi
τηροῦντες
teruntes
strzegący
τὰς
tas
ἐντολὰς
entolas
przykazań
τοῦ
tu
Θεοῦ
Theu
Boga
καὶ
kai
i
τὴν
ten
πίστιν
pistin
wiary
Ἰησοῦ.
Iesu.
Jezusa.
ἤκουσα
ekusa
usłyszałem
φωνῆς
fones
głos
ἐκ
ek
τοῦ
tu
οὐρανοῦ
uranu
nieba
λεγούσης
leguses
mówiący:
Γράψον
Grapson
Napisz,
Μακάριοι
Makarioi
Szczęśliwi
οἱ
hoi
νεκροὶ
nekroi
martwi
οἱ
hoi
ἐν
en
w
Κυρίῳ
Kyrio
Panu
ἀποθνῄσκοντες
apothneskontes
umierający
ἀπάρτι.
aparti.
odtąd.
ναί,
nai,
Tak,
λέγει
legei
mówi
τὸ
to
Πνεῦμα,
Pneuma,
Duch,
ἵνα
hina
aby
ἀναπαήσονται
anapaesontai
odpoczęli
ἐκ
ek
od
τῶν
ton
κόπων
kopon
trudów
αὐτῶν·
auton;
ich,
τὰ
ta
γὰρ
gar
bowiem
ἔργα
erga
dzieła
αὐτῶν
auton
ich
ἀκολουθεῖ
akoluthei
towarzyszą
μετ’
met’
za
αὐτῶν.
auton.
nimi.
 
Żniwa ziemi - pochwycenie i sąd
εἶδον,
eidon,
zobaczyłem,
καὶ
kai
i
ἰδοὺ
idu
oto
νεφέλη
nefele
chmura
λευκή,
leuke,
biała,
καὶ
kai
i
ἐπὶ
epi
na
τὴν
ten
νεφέλην
nefelen
chmurze
καθήμενον,
kathemenon,
siedzący,
ὅμοιον
homoion
podobny
υἱὸν
hyion
Synowi
ἀνθρώπου
anthropu
Człowieka
ἔχων
echon
mający
ἐπὶ
epi
na
τῆς
tes
κεφαλῆς
kefales
głowie
αὐτοῦ
autu
Jego
στέφανον
stefanon
wieniec
χρυσοῦν
chrysun
złoty
καὶ
kai
i
ἐν
en
w
τῇ
te
χειρὶ
cheiri
ręku
αὐτοῦ
autu
Jego
δρέπανον
drepanon
sierp
ὀξύ.
oksy.
ostry.
ἄλλος
allos
inny
ἄγγελος
angelos
zwiastun
ἐξῆλθεν
ekselthen
wyszedł
ἐκ
ek
τοῦ
tu
ναοῦ,
nau,
świątyni,
κράζων
kradzon
krzycząc
ἐν
en
φωνῇ
fone
głosem
μεγάλῃ
megale
wielkim
τῷ
to
καθημένῳ
kathemeno
siedzącemu
ἐπὶ
epi
na
τῆς
tes
νεφέλης
nefeles
chmurze:
Πέμψον
Pempson
Poślij
τὸ
to
δρέπανόν
drepanon
sierp
σου
su
Twój
καὶ
kai
i
θέρισον,,
therison,,
żnij,
ὅτι
hoti
bowiem
ἦλθεν
elthen
przyszła
he
ὥρα
hora
godzina
θερίσαι
therisai
żąć,
ὅτι
hoti
gdyż
ἐξηράνθη
ekseranthe
obeschło5
ho
θερισμὸς
therismos
żniwo
τῆς
tes
γῆς.
ges.
ziemi.
ἔβαλεν
ebalen
rzucił
ho
καθήμενος
kathemenos
siedzący
ἐπὶ
epi
na
τῆς
tes
νεφέλης
nefeles
chmurze
τὸ
to
δρέπανον
drepanon
sierp
αὐτοῦ
autu
Jego
ἐπὶ
epi
na
τὴν
ten
γῆν,
gen,
ziemię,
καὶ
kai
i
ἐθερίσθη
etheristhe
została zżęta
he
γῆ.
ge.
ziemia.
ἄλλος
allos
inny
ἄγγελος
angelos
zwiastun
ἐξῆλθεν
ekselthen
wyszedł
ἐκ
ek
τοῦ
tu
ναοῦ
nau
świątyni
τοῦ
tu
ἐν
en
w
τῷ
to
οὐρανῷ,
urano,
niebie,
ἔχων
echon
mający
καὶ
kai
i
αὐτὸς
autos
swój
δρέπανον
drepanon
sierp
ὀξύ.
oksy.
ostry.
ἄλλος
allos
inny
ἄγγελος
angelos
zwiastun
ἐξῆλθεν
ekselthen
wyszedł
ἐκ
ek
zza
τοῦ
tu
θυσιαστηρίου,
thysiasteriu,
ołtarza,
ho
ἔχων
echon
mający
ἐξουσίαν
eksusian
władzę
ἐπὶ
epi
nad
τοῦ
tu
πυρός,
pyros,
ogniem,
καὶ
kai
i
ἐφώνησεν
efonesen
zawołał
φωνῇ
fone
głosem
μεγάλῃ
megale
wielkim
τῷ
to
ἔχοντι
echonti
mającemu
τὸ
to
δρέπανον
drepanon
sierp
τὸ
to
ὀξὺ
oksy
ostry
λέγων
legon
mówiąc:
Πέμψον
Pempson
Poślij
σου
su
twój
τὸ
to
δρέπανον
drepanon
sierp
τὸ
to
ὀξὺ
oksy
ostry
καὶ
kai
i
τρύγησον
trygeson
zbierz
τοὺς
tus
βότρυας
botryas
kiście
τῆς
tes
ἀμπέλου
ampelu
winorośli
τῆς
tes
γῆς,
ges,
ziemi,
ὅτι
hoti
bowiem
ἤκμασαν
ekmasan
dojrzały
αἱ
hai
σταφυλαὶ
stafylai
grona
αὐτῆς.
autes.
jej.
ἔβαλεν
ebalen
rzucił
ho
ἄγγελος
angelos
zwiastun
τὸ
to
δρέπανον
drepanon
sierp
αὐτοῦ
autu
jego
εἰς
eis
na
τὴν
ten
γῆν,
gen,
ziemię,
καὶ
kai
i
ἐτρύγησεν
etrygesen
zebrał
τὴν
ten
ἄμπελον
ampelon
winorośl
τῆς
tes
γῆς
ges
ziemi
καὶ
kai
i
ἔβαλεν
ebalen
wrzucił
εἰς
eis
w
τὴν
ten
ληνὸν
lenon
tłocznię
τοῦ
tu
θυμοῦ
thymu
zapalczywości
τοῦ
tu
Θεοῦ
Theu
Boga
τὸν
ton
μέγαν.
megan.
wielkiej.
ἐπατήθη
epatethe
została udeptana
he
ληνὸς
lenos
tłocznia
ἔξωθεν
eksothen
poza
τῆς
tes
πόλεως,
poleos,
miastem,
καὶ
kai
i
ἐξῆλθεν
ekselthen
wyszła
αἷμα
haima
krew
ἐκ
ek
τῆς
tes
ληνοῦ
lenu
tłoczni
ἄχρι
achri
aż do
τῶν
ton
χαλινῶν
chalinon
wędzideł
τῶν
ton
ἵππων,
hippon,
koni,
ἀπὸ
apo
na
σταδίων
stadion
stadiów
χιλίων
chilion
tysiąc
ἑξακοσίων.
heksakosion.
sześćset.6
 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

NPI – Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza
Tłumaczenie: Krzysztof Radzimski
Prawa autorskie © 2021 Kościół Chrześcijan Baptystów w Nowym Dworze Mazowieckim.
Udostępnione na licencji Creative Commons Attribution No Derivatives License 4.0.