Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza*

Objawienie Jana
(Αποκάλυψις Ιωάννου)

Rozdział 7


 
Wizja odkupionych - Zapieczętowanie 144000
τοῦτο
tuto
tym
εἶδον
eidon
zobaczyłem
τέσσαρας
tessaras
czterech
ἀγγέλους
angelus
zwiastunów
ἑστῶτας,
hestotas,
stojących
ἐπὶ
epi
na
τὰς
tas
τέσσαρας
tessaras
czterech
γωνίας
gonias
narożnikach
τῆς
tes
γῆς
ges
ziemi
κρατοῦντας
kratuntas
trzymających
τοὺς
tus
τέσσαρας
tessaras
cztery
ἀνέμους
anemus
wiatry
τῆς
tes
γῆς,
ges,
ziemi,
ἵνα
hina
aby
μὴ
me
nie
πνέῃ
pnee
wiałby
ἄνεμος
anemos
wiatr
ἐπὶ
epi
na
τῆς
tes
γῆς
ges
ziemię
μήτε
mete
ani
ἐπὶ
epi
na
τῆς
tes
θαλάσσης
thalasses
morze
μήτε
mete
ani
ἐπὶ
epi
na
πᾶν
pan
wszelkie
δένδρον.
dendron.
drzewo.
εἶδον
eidon
zobaczyłem
ἄλλον
allon
innego
ἄγγελον
angelon
zwiastuna
ἀναβαίνοντα
anabainonta
wychodzącego
ἀπὸ
apo
od
ἀνατολῆς
anatoles
wschodu
ἡλίου,
heliu,
słońca,
ἔχοντα
echonta
mającego
σφραγῖδα
sfragida
pieczęć
Θεοῦ
Theu
Boga
ζῶντος,
zontos,
Żywego,
καὶ
kai
i
ἔκραξεν
ekraksen
krzyknął
φωνῇ
fone
głosem
μεγάλῃ
megale
wielkim
τοῖς
tois
τέσσαρσιν
tessarsin
czterem
ἀγγέλοις
angelois
zwiastunom
οἷς
hois
co
ἐδόθη
edothe
zostało dane
αὐτοῖς
autois
im
ἀδικῆσαι
adikesai
uczynić niesprawiedliwość
τὴν
ten
γῆν
gen
ziemi
καὶ
kai
i
τὴν
ten
θάλασσαν,
thalassan,
morzu,
Μὴ
Me
Nie
ἀδικήσητε
adikesete
uczynilibyście niesprawiedliwości
τὴν
ten
γῆν
gen
ziemi
μήτε
mete
ani
τὴν
ten
θάλασσαν
thalassan
morzu
μήτε
mete
ani
τὰ
ta
δένδρα,
dendra,
drzewom,
ἄχρι
achri
σφραγίσωμεν
sfragisomen
opieczętowalibyśmy
τοὺς
tus
δούλους
dulus
sług
τοῦ
tu
Θεοῦ
Theu
Boga
ἡμῶν
hemon
naszego
ἐπὶ
epi
na
τῶν
ton
μετώπων
metopon
czołach
αὐτῶν.
auton.
ich.
ἤκουσα
ekusa
usłyszałem
τὸν
ton
ἀριθμὸν
arithmon
liczbę
τῶν
ton
ἐσφραγισμένων,
esfragismenon,
którzy są opieczętowani:
ἑκατὸν
hekaton
sto
τεσσεράκοντα
tesserakonta
czterdzieści
τέσσαρες
tessares
cztery
χιλιάδες
chiliades
tysiące,
ἐσφραγισμένοι
esfragismenoi
którzy są opieczętowani
ἐκ
ek
πάσης
pases
każdego
φυλῆς
fyles
plemienia
υἱῶν
hyion
synów
Ἰσραήλ·
Israel;
Izraela:
φυλῆς
fyles
plemienia
Ἰούδα
Iuda
Judy
δώδεκα
dodeka
dwanaście
χιλιάδες
chiliades
tysięcy
ἐσφραγισμένοι,
esfragismenoi,
którzy są opieczętowani,
ἐκ
ek
φυλῆς
fyles
plemienia
Ῥουβὴν
Ruben
Rubena
δώδεκα
dodeka
dwanaście
χιλιάδες,
chiliades,
tysięcy,
ἐκ
ek
φυλῆς
fyles
plemienia
Γὰδ
Gad
Gada
δώδεκα
dodeka
dwanaście
χιλιάδες,
chiliades,
tysięcy,
φυλῆς
fyles
plemienia
Ἀσὴρ
Aser
Asera
δώδεκα
dodeka
dwanaście
χιλιάδες,
chiliades,
tysięcy,
ἐκ
ek
φυλῆς
fyles
plemienia
Νεφθαλεὶμ
Nefthaleim
Naftalego
δώδεκα
dodeka
dwanaście
χιλιάδες,
chiliades,
tysięcy,
ἐκ
ek
φυλῆς
fyles
plemienia
Μανασσῆ
Manasse
Manassesa
δώδεκα
dodeka
dwanaście
χιλιάδες,
chiliades,
tysięcy,
φυλῆς
fyles
plemienia
Συμεὼν
Symeon
Symeona
δώδεκα
dodeka
dwanaście
χιλιάδες,
chiliades,
tysięcy,
ἐκ
ek
φυλῆς
fyles
plemienia
Λευεὶ
Leuei
Lewiego
δώδεκα
dodeka
dwanaście
χιλιάδες,
chiliades,
tysięcy,
ἐκ
ek
φυλῆς
fyles
plemienia
Ἰσσαχὰρ
Issachar
Issachara
δώδεκα
dodeka
dwanaście
χιλιάδες,
chiliades,
tysięcy,
φυλῆς
fyles
plemienia
Ζαβουλὼν
Zabulon
Zabulona
δώδεκα
dodeka
dwanaście
χιλιάδες,
chiliades,
tysięcy,
ἐκ
ek
φυλῆς
fyles
plemienia
Ἰωσὴφ
Iosef
Józefa
δώδεκα
dodeka
dwanaście
χιλιάδες,
chiliades,
tysięcy,
ἐκ
ek
φυλῆς
fyles
plemienia
Βενιαμεὶν
Beniamein
Beniamina
δώδεκα
dodeka
dwanaście
χιλιάδες
chiliades
tysięcy,
ἐσφραγισμένοι.
esfragismenoi.
którzy są opieczętowani.
 
Wizja odkupionych - przed tronem Boga i Baranka
ταῦτα
tauta
tym
εἶδον,
eidon,
zobaczyłem
καὶ
kai
i
ἰδοὺ
idu
oto
ὄχλος
ochlos
tłum
πολύς,
polys,
wielki,
ὃν
hon
którego
ἀριθμῆσαι
arithmesai
policzyć
αὐτὸν
auton
jego
οὐδεὶς
udeis
nikt nie
ἐδύνατο,
edynato,
mógł,
ἐκ
ek
παντὸς
pantos
wszelkiego
ἔθνους
ethnus
narodu
καὶ
kai
i
φυλῶν
fylon
plemienia
καὶ
kai
i
λαῶν
laon
ludów
καὶ
kai
i
γλωσσῶν,
glosson,
języków,
ἑστῶτες
hestotes
stojący
ἐνώπιον
enopion
przed
τοῦ
tu
θρόνου
thronu
tronem
καὶ
kai
i
ἐνώπιον
enopion
przed
τοῦ
tu
Ἀρνίου,
Arniu,
Barankiem,
περιβεβλημένους
peribeblemenus
ubranych w
στολὰς
stolas
szaty
λευκάς,
leukas,
białe,
καὶ
kai
i
φοίνικες
foinikes
palmy
ἐν
en
w
ταῖς
tais
χερσὶν
chersin
rękach
αὐτῶν·
auton;
ich.
κράζουσιν
kradzusin
krzyczą
φωνῇ
fone
głosem
μεγάλῃ
megale
wielkim
λέγοντες
legontes
mówiąc:
He
σωτηρία
soteria
Zbawienie
τῷ
to
Θεῷ
Theo
Bogu
ἡμῶν
hemon
naszemu
τῷ
to
καθημένῳ
kathemeno
siedzącemu
ἐπὶ
epi
na
τῷ
to
θρόνῳ
throno
tronie
καὶ
kai
i
τῷ
to
Ἀρνίῳ.
Arnio.
Barankowi.
πάντες
pantes
wszyscy
οἱ
hoi
ci
ἄγγελοι
angeloi
zwiastunowie
εἱστήκεισαν
heistekeisan
stanęli
κύκλῳ
kyklo
wokół
τοῦ
tu
θρόνου
thronu
tronu
καὶ
kai
i
τῶν
ton
πρεσβυτέρων
prezbyteron
starsi
καὶ
kai
i
τῶν
ton
τεσσάρων
tessaron
cztery
ζῴων,
zoon,
[istoty] żyjące,
καὶ
kai
i
ἔπεσαν
epesan
upadli
ἐνώπιον
enopion
przed
τοῦ
tu
θρόνου
thronu
tronem
ἐπὶ
epi
na
τὰ
ta
πρόσωπα
prosopa
twarze
αὐτῶν
auton
ich
καὶ
kai
i
προσεκύνησαν
prosekynesan
oddając cześć
τῷ
to
Θεῷ,
Theo,
Bogu,
Ἀμήν,
Amen,
Amen,
he
εὐλογία
eulogia
błogosławieństwo
καὶ
kai
i
he
δόξα
doksa
chwała
καὶ
kai
i
he
σοφία
sofia
mądrość
καὶ
kai
i
he
εὐχαριστία
eucharistia
dziękczynienie
καὶ
kai
i
he
τιμὴ
time
szacunek
καὶ
kai
i
he
δύναμις
dynamis
moc
καὶ
kai
i
he
ἰσχὺς
ischys
siła
τῷ
to
Θεῷ
Theo
Bogu
ἡμῶν
hemon
naszemu
εἰς
eis
na
τοὺς
tus
αἰῶνας
aionas
wieki
τῶν
ton
αἰώνων·
aionon;
wieków.
ἀμήν.
amen.
Amen.
ἀπεκρίθη
apekrithe
odpowiedział
εἷς
heis
jeden
ἐκ
ek
ze
τῶν
ton
πρεσβυτέρων
prezbyteron
starszych
λέγων
legon
mówiąc
μοι
moi
mi:
Οὗτοι
HUtoi
Ci
οἱ
hoi
περιβεβλημένοι
peribeblemenoi
którzy są okryci
τὰς
tas
στολὰς
stolas
szatami
τὰς
tas
λευκὰς
leukas
białymi,
τίνες
tines
kim
εἰσὶν
eisin
καὶ
kai
i
πόθεν
pothen
skąd
ἦλθον;
elthon;
przyszli?
εἴρηκα
eireka
powiedziałem
αὐτῷ
auto
mu:
Κύριέ
Kyrie
Panie
μου,
mu,
mój,
σὺ
sy
ty
οἶδας.
oidas.
wiesz,
καὶ
kai
i
εἶπέν
eipen
powiedział
μοι
moi
mi:
Οὗτοί
HUtoi
Ci
εἰσιν
eisin
οἱ
hoi
ἐρχόμενοι
erchomenoi
przychodzący
ἐκ
ek
τῆς
tes
θλίψεως
thlipseos
udręki1
τῆς
tes
μεγάλης,
megales,
wielkiej,
καὶ
kai
i
ἔπλυναν
eplynan
wyprali
τὰς
tas
στολὰς
stolas
szaty
αὐτῶν
auton
ich
καὶ
kai
i
ἐλεύκαναν
eleukanan
wybielili
αὐτὰς
autas
je
ἐν
en
we
τῷ
to
αἵματι
haimati
krwi
τοῦ
tu
Ἀρνίου.
Arniu.
Baranka.
τοῦτό
tuto
tego
εἰσιν
eisin
ἐνώπιον
enopion
przed
τοῦ
tu
θρόνου
thronu
tronem
τοῦ
tu
Θεοῦ,
Theu,
Boga
καὶ
kai
i
λατρεύουσιν
latreuusin
służą
αὐτῷ
auto
Mu
ἡμέρας
hemeras
dniem
καὶ
kai
i
νυκτὸς
nyktos
nocą
ἐν
en
w
τῷ
to
ναῷ
nao
świątyni2
αὐτοῦ,
autu,
Jego,
καὶ
kai
i
ho
καθήμενος
kathemenos
siedzący
ἐπὶ
epi
na
τοῦ
tu
θρόνου
thronu
tronie
σκηνώσει
skenosei
rozciągnie namiot3
ἐπ’
ep’
nad
αὐτούς.
autus.
nimi.
πεινάσουσιν
peinasusin
będą głodować
ἔτι
eti
już
οὐδὲ
ude
ani
διψήσουσιν
dipsesusin
będą pragnąć
ἔτι,,
eti,,
już,
οὐδὲ
ude
ani
μὴ
me
nie
πέσῃ
pese
padnie
ἐπ’
ep’
na
αὐτοὺς
autus
nich
ho
ἥλιος
helios
słońce
οὐδὲ
ude
ani
πᾶν
pan
wszelki
καῦμα
kauma
upał,
τὸ
to
Ἀρνίον
Arnion
Baranek
τὸ
to
ἀνὰ
ana
na
μέσον
meson
środku
τοῦ
tu
θρόνου
thronu
tronu
ποιμανεῖ
poimanei
pasł będzie
αὐτούς
autus
ich
καὶ
kai
i
ὁδηγήσει
hodegesei
wprowadzi
αὐτοὺς
autus
ich
ἐπὶ
epi
na
ζωῆς
zoes
życia
πηγὰς
pegas
źródła
ὑδάτων·
hydaton;
wód.
καὶ
kai
i
ἐξαλείψει
eksaleipsei
zetrze
ho
Θεὸς
Theos
Bóg
πᾶν
pan
wszelką
δάκρυον
dakruon
łzę
ἐκ
ek
τῶν
ton
ὀφθαλμῶν
ofthalmon
oczu
αὐτῶν.
auton.
ich.
 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

NPI – Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza
Tłumaczenie: Krzysztof Radzimski
Prawa autorskie © 2021 Kościół Chrześcijan Baptystów w Nowym Dworze Mazowieckim.
Udostępnione na licencji Creative Commons Attribution No Derivatives License 4.0.