Alleluja, chwal Jezusa
On jest Królem całej ziemi
Alleluja, chwal Jezusa
On jest Królem ziemi tej  
E cis fis H
E cis fis H
E cis fis H
E cis H E
Niebo i ziemię stworzył Bóg
w Jego ręku morze, ląd
wszystko, co żyje i co oddech ma
żyje, aby wielbić Go
A H E
A H E
A H E H cis
D H
Jezus naszym jest Wybawcą
wszystkim rządzi w mocy Swej
Ta Jego moc przyniosła życie nam
Jezus Chrystus władzę ma!
A H E
A H E
A H E H cis
D H

Śpiewnik zborowy Kościoła Chrześcijan Baptystów w Nowym Dworze Mazowieckim