Ci, którzy Jahwe ufają, (ufają)
są jak góra Syjon,
Co się nigdy nie porusza, (porusza)
ale trwa na wieki.
D A G, A D
D A G A
D A G, A D
D A G A
/Tak jak góry otaczają Święte miasto Jeruzalem,
Tak Jahwe otacza swój lud /x2
/I teraz i na wieki, (na wieki)
I teraz i na wieki /x2  
D A G, A D
D A G A
D A G, A D
D A G A

Śpiewnik zborowy Kościoła Chrześcijan Baptystów w Nowym Dworze Mazowieckim