112. Przyjdźmy tam, gdzie miejsce najświętsze Syg.: 4/4 BPM: 85 Pieśń
Przyjdźmy tam gdzie miejsce najświętsze
Przez Baranka krew wejdźmy tam.
Przyjdźmy tam śpiewaniem go wielbiąc
Wywyższając Boży tron
G
C a
C
D
Wznosząc ręce swe, wielbiąc Króla Chwał
C (h) a H7 E
/Chwała Ci Jezu! /x2  
a D G (e)

Śpiewnik zborowy Kościoła Chrześcijan Baptystów w Nowym Dworze Mazowieckim