Jam jest twój Bóg, uzdrawiam cię,
Ja jestem twym lekarzem,
Posyłam Słowo i uzdrawiam cię,
Ja jestem twym lekarzem.
D fis
E A G D
h e
A A7 G D
Tyś Bogiem mym, uzdrawiasz mnie,
Tyś Panem, mym lekarzem.
Posyłasz Słowo i uzdrawiasz mnie,
Ty jesteś mym lekarzem.
D fis
E A G D
h e
A A7 G D

Śpiewnik zborowy Kościoła Chrześcijan Baptystów w Nowym Dworze Mazowieckim