Panie Twój Tron wznosi się
Nad wszystkie ziemie świata
Jesteś najwyższy Panie mój,
Królu mój
F G
C e a
F G
C
Wywyższamy Cię,
Wywyższamy Cię,
Wywyższamy Cię,
Panie nasz  
C
e
d G
C

Śpiewnik zborowy Kościoła Chrześcijan Baptystów w Nowym Dworze Mazowieckim