/Czcijmy Jezusa, czcijmy Go (oddajmy mu chwałę)
Czcijmy Jezusa, czcijmy Go /x4
E A H E (A H)
E A H E (A H)
Powstał z martwych
Powstał z martwych
l On żyje na wieki już
Powstał z martwych
Powstał z martwych
/Więc razem się radujmy /x2
Świętując zmartwychwstania ten dzień  
H
cis
H cis
H
cis
H
H E

Śpiewnik zborowy Kościoła Chrześcijan Baptystów w Nowym Dworze Mazowieckim