Chrystus jest życiem mym
A śmierć zyskiem jest /x2  
C G a
F G C G | C C7
To mój Król, moja pieśń,
Życie me i radość ma,
Moja moc i mój miecz
Pokój mój, Tym jest mój Pan
F G e a
d G C C7
F G e a
d G C (G)

Śpiewnik zborowy Kościoła Chrześcijan Baptystów w Nowym Dworze Mazowieckim