Przyjdź jak deszcz, ożyw dziś
suchą ziemię naszych serc
Przyjdź jak deszcz, na spragniony świat
Dotknij nas tak jak wiatr
rozpędź smutek, otrzyj łzy
zabierz tam, gdzie się w radość zmienia strach
d B
F C
d B F C
d B
F C
d B F C
Wszystko dziś, nowe staje się
Panie, przyjdź, i napełnij mnie!
g B C
g B C
Przyjdź jak deszcz, do spragnionych serc
tak pragniemy Ciebie, Panie
niech Twa moc dziś objawi się
pokaż swoją chwałę!  
d B F C
d B F C
d B F C
d B F C
Przyjdź jak deszcz, Panie nasz
obmyj gorycz, żal i ból
Pozwól dziś, niech nadzieja kwitnie w nas.
To, co złe zniknie gdzieś, nowy dzień nastaje już
Jesteś jak słońca blask w pochmurny czas
d B
F C
d B F C
d B F C
d B F C
Wszystko dziś, nowe staje się
Panie, przyjdź, i napełnij mnie!
g B C
g B C
/ Przyjdź jak deszcz, do spragnionych serc
tak pragniemy Ciebie, Panie
niech Twa moc dziś objawi się
pokaż swoją chwałę! /x2  
d B F C
d B F C
d B F C
d B F C


Śpiewnik zborowy Kościoła Chrześcijan Baptystów w Nowym Dworze Mazowieckim