Gdy Boży Duch wypełnia mnie, jak Dawid śpiewać chcę /x2
Jak Dawid, jak Dawid, Jak Dawid śpiewać chcę /x2
e H7 e
a e H7 e
Gdy Boży Duch wypełnia mnie, Jak Dawid klaskać chcę…
Gdy Boży Duch wypełnia mnie, Jak Dawid wielbić chcę…
Gdy Boży Duch wypełnia mnie, Jak Dawid skakać chcę...
Gdy Boży Duch wypełnia mnie, Jak Dawid tupać chcę...
Gdy Boży Duch wypełnia mnie, Jak Dawid kochać chcę...