Godzien Jesteś, Godzien Jesteś
Panie i Boże nasz
Godzien Jesteś, przyjąć chwałę
Chwałę, cześć i moc
G C
G e D
G C
G D G (G Fis e)
Ponieważ Ty wszystko
stworzyłeś w swej mocy
Wszystko stworzyłeś Ty sam
I z woli Twojej zostało stworzone
Godzien jesteś wziąć cześć  
D
G
D G
G C
G D G

Śpiewnik zborowy Kościoła Chrześcijan Baptystów w Nowym Dworze Mazowieckim