/Niech słaby powie: mam moc
Biedny wyzna: wszystko mam
Ślepy mówi: widzę znów
We mnie to uczynił Bóg /x2
C G C
F G C
C G a
F G C
Hosanna, Hosanna
Barankowi co siebie dał
Hosanna, Hosanna
Jezus zmarł i zmartwychwstał  
G a
F C
G a
C G C
/Wejdę w rzekę, gdzie grzechy me
zmywasz Zbawco, Swoją krwią
Z niebios miłość wylewa się
Łaską Swą, ogarnij mnie /x2
C G C
F G C
C G a
F G C
/Hosanna, Hosanna
Barankowi co siebie dał
Hosanna, Hosanna
Jezus zmarł i zmartwychwstał /x2  
G a
F C
G a
C G C


Śpiewnik zborowy Kościoła Chrześcijan Baptystów w Nowym Dworze Mazowieckim