26. Imię Pana chwalmy wciąż Syg.: 4/4 BPM: 130 Pieśń
//Imię Pana chwalmy wciąż /x4
Najwyższy On, Alleluja /x2
G C D G C
D / D G
/Bo imię Pana jest mocną twierdzą  
G C D G
Z radością biegniemy tam, by chwalić Go /x2
e C D G C G

Śpiewnik zborowy Kościoła Chrześcijan Baptystów w Nowym Dworze Mazowieckim