Jezus, Królem naszym jest
Jezus, nasz umiłowany /x2
D A h G
D A h GA
/O wstań, o wstań, Święty Boże nasz
O wstań, o wstań i zajaśniej nad nami /x2  
D A h G
D A h GA

Śpiewnik zborowy Kościoła Chrześcijan Baptystów w Nowym Dworze Mazowieckim