Jezus, Jezus,
Jezus o poranku
Jezus także w ciemną noc
Jezus, Jezus,
Jezus, kiedy mija dzień
E cis
A4
A4
E cis
fis H7 E
Śpiewaj Mu, Śpiewaj Mu,
Śpiewaj Mu o poranku
Śpiewaj Mu także w ciemną noc
Śpiewaj Mu, Śpiewaj Mu,
Śpiewaj, kiedy mija dzień
E cis
A4
A4
E cis
fis H7 E
Chwal Go, Chwal Go,
Chwal Go o poranku
Chwal Go także w ciemną noc
Chwal Go, Chwal Go ,
Chwal Go, kiedy mija dzień
E cis
A4
A4
E cis
fis H7 E
Służ Mu, Służ Mu,
Służ Mu o poranku
Służ Mu także w ciemną noc
Służ Mu, Służ Mu,
Służ Mu, kiedy mija dzień
E cis
A4
A4
E cis
fis H7 E

Śpiewnik zborowy Kościoła Chrześcijan Baptystów w Nowym Dworze Mazowieckim