Jezus, najwyższe Imię,
Nasz Zbawiciel, Książę Pokoju,
Emmanuel, Bóg jest z nami,
Odkupiciel, Słowo żywota.
D D D7 D7
e A D A
D D D7 D7
e A D D7
Święty Bóg, Mesjasz prawdziwy,
Jedyny Ojca Syn umiłowany.
Zgładził grzech, Baranek na wieki,
królów Król i panów Pan.  
G A fis h
e A D D7
G A fis h
e A D

Śpiewnik zborowy Kościoła Chrześcijan Baptystów w Nowym Dworze Mazowieckim