Jezus żyje, Alleluja /x4
G C D G
On zmartwychwstał, Alleluja /x4
G C D G
Wkrótce przyjdzie, Alleluja /x4
G C D G
Stąd mnie weźmie, Alleluja /x4
G C D G
Alleluja, Alleluja, Alleluja, Alleluja /x4
G C D G

Śpiewnik zborowy Kościoła Chrześcijan Baptystów w Nowym Dworze Mazowieckim