/Król królów, Pan panów
Chwała, Alleluja /x2
/Jezus, Książę pokoju
Chwała, Alleluja
e
H e
e
H e