Mój Jezus Zbawiciel
Nikt nie jest tak wielki jak Ty
Po wszystkie dni, uwielbiać chcę
Niezwykłe dzieła łaski Twej
Tyś twierdzą, schronieniem
Pocieszycielem mym
Niech każda myśl, każda część mnie
już na zawsze wielbi Cię!
A E
fis E D
A D A
G E
A E
fis E D
A D A
G E
Niech cała ziemia zaśpiewa tę pieśń
Królowi potęga majestat i cześć
Góry uklękną morza podniosą głos
Aby uczcić imię Twe
Śpiewam z radością o dziełach Twych rąk
Na zawsze już kocham uwielbiam Cię wciąż
Już nic nie zastąpi mi Panie obietnic Twych  
A fis D E
A fis D E
Fis D
E fis E
A fis D E
A fis D E
fis D E A

Śpiewnik zborowy Kościoła Chrześcijan Baptystów w Nowym Dworze Mazowieckim