On może, On może, Ja wiem, że On może
Ja wiem, że Jezus może dopomóc i mnie / x2
E H7 E A
E H7 E
On leczył chore serca, utwardzał chromym krok
On karmił głodnych, leczył trąd, przywracał ślepym wzrok
On może, On może, Ja wiem, że On może
Ja wiem, że Jezus może dopomóc i mnie  
A E
Fis H7
E H7 E A
E H7 E
On może, On może, Ja wiem, że On może
Ja wiem, że Jezus może dopomóc i mnie / x2
E H7 E A
E H7 E
On leczy chore serca, utwardza chromym krok
On karmi głodnych, leczy trąd, przywraca ślepym wzrok
On może, On może, Ja wiem, że On może
Ja wiem, że Jezus może dopomóc i mnie  
A E
Fis H7
E H7 E A
E H7 E

Śpiewnik zborowy Kościoła Chrześcijan Baptystów w Nowym Dworze Mazowieckim