Twe drogi są najlepsze
Najlepsze dla mnie są
Ty Panie wiesz najlepiej
Co dla mnie dobre jest
G C e D
G C e D
G C e D
G C e D
/ l zawsze troszczysz się
Bo bardzo kochasz mnie /x2  
e C e D
e C e D

Śpiewnik zborowy Kościoła Chrześcijan Baptystów w Nowym Dworze Mazowieckim