70. Wszystkie narody klaskajcie w dłonie Syg.: 4/4 BPM: 110 Pieśń
Wszystkie narody klaskajcie w dłonie,
wykrzykujcie Bogu radosnym głosem,
bo Pan najwyższy jest Królem nad całą ziemią.
E
cis
A H E
Śpiewajcie Mu wszystkie narody,
śpiewajcie radosnym głosem, śpiewajcie Królowi.  
E
cis A H E

Śpiewnik zborowy Kościoła Chrześcijan Baptystów w Nowym Dworze Mazowieckim