Zdecydowałem iść za Jezusem / x3
Nie wrócę już / x2
C | F | C | a
C G C
Chociaż samotny tą drogą idę / x3
Nie wrócę już / x2
C | F | C | a
C G C
Ten świat jest za mną, a krzyż przede mną / x3
Nie wrócę już / x2
C | F | C | a
C G C
Ach zabierz świat ten a daj mi Zbawcę / x3
Nie wrócę już / x2
C | F | C | a
C G C

Śpiewnik zborowy Kościoła Chrześcijan Baptystów w Nowym Dworze Mazowieckim