Zwróć swój wzrok na Jezusa
Jak wielki jest twarzy tej czar
Urok ziemskich spraw dziwnie zblednie wnet
W blasku Jego miłości bez miar
D A h
G e A
D A h G
D A D
Zwróć swój wzrok na Jezusa
Gdy staczasz z ciemnością swój bój
On królestwo diabła zwyciężył już
W Nim światłości i mocy jest zdrój
D A h
G e A
D A h G
D A D
Zwróć swój wzrok na Jezusa
Gdy gniecie cię troska i krzyż
On ciężary zdejmie twe ulży ci
tylko wierz i do Niego się zbliż
D A h
G e A
D A h G
D A D
Zwróć swój wzrok na Jezusa
Gdy dotknie śmiertelna cię dłoń
Wtedy zabrzmi chwały, tryumfu hymn
A ty pójdziesz szczęśliwy już doń
E H cis
A fis h
E H cis A
E H E

Śpiewnik zborowy Kościoła Chrześcijan Baptystów w Nowym Dworze Mazowieckim