Cudowna, Boża łaska ta
Zbawiła z grzechów mnie
Zgubiony, nędzny byłem ja
Lecz teraz cieszę się
D G D
D A7
D G D
D A7 D
Ta Łaska wlała Boży strach
W kamienne serce me
I wtedy zobaczyłem w łzach
Żem na przepaści dnie
D G D
D A7
D G D
D A7 D
Lecz Łaska podźwignęła mnie
I naprzód wiedzie wciąż
Przez ciemne i burzliwe dnie
Tam, gdzie Ojcowski Dom
D G D
D A7
D G D
D A7 D
O, Boże, dzięki, dzięki Ci
Za cudną Łaskę Twą
Do nóg Twych padam w kornej czci
Niebiosa chwałą brzmią
E A E
E H7
E A E
E H7 A E

Śpiewnik zborowy Kościoła Chrześcijan Baptystów w Nowym Dworze Mazowieckim