Oczy moje wznoszę wzwyż
Skąd nadejdzie pomoc mi?
Pomoc moją sam Pan
Co dzień z nieba zsyła mi
d C
B A
d C
B A
Pan cię będzie strzec od wszelkiego zła
Strzec będzie duszy twej
Pan strzec będzie wyjścia i wejścia Twego
Odtąd aż i na wieki!
/ Pan jest Stróżem twym/ x2  
F C
d A
F C
d A d
A d

Śpiewnik zborowy Kościoła Chrześcijan Baptystów w Nowym Dworze Mazowieckim