Otwórz me oczy, chcę widzieć Jezusa
Dotknąć się Jego, powiedzieć, że kocham.
Otwórz me uszy, bym mógł Go usłyszeć,
Otwórz me oczy, chcę widzieć Jezusa.
(D) e A D
h e A D
e A D
h e A D

Śpiewnik zborowy Kościoła Chrześcijan Baptystów w Nowym Dworze Mazowieckim