Jego miłość zakrywa grzech, Ona nie pamięta złego,
Jego krew największy dar dla każdego.
Jego imię potężna moc, Jezus Drogą, Prawdą, Życiem.
Emmanuel, Bóg pośród nas, Odkupiciel.
e h C G D
e h C G D
e h C G D
e h C G D
Bóg w łasce swej do nas zniżył się, pozostawił chwałę nieba,
Jezus wycierpiał każdy trud, żebyś żył i już się nie bał.  
e h C G D
e h C G D

Śpiewnik zborowy Kościoła Chrześcijan Baptystów w Nowym Dworze Mazowieckim