Słownik Stronga

G1078

G1078

γένεσις

Język:
grecki
Transliteracja:
génesis
Wymowa:
ghen'-es-is
Definicja:
pokolenie

- Oryginał: γένεσις

- Transliteracja: Genesis

- Fonetyczne: ghen'-es-is

- Definicja:

1. źródło, pochodzenie

a. księga czyjegoś rodowodu, tj. w której wyliczone jest jego pochodzenie lub potomstwo

2. użyto urodzenia, narodzenia

3. tego, co następuje po pochodzeniu, a mianowicie istnienia, życia

a. koło życia (Jk 3,6)

- Pochodzenie: od tego samego co G1074

- Wpis TDNT: 12:22,1

- Część (części) mowy: Rzeczownik żeński

- Strong's: Z tego samego co G1074; szopka; w przenośni natura: - natura pokoleniowa (-ral).


Więcej w słowniku Blue Letter Bible lub Bible Hub

 

Nowodworski Przekład Interlinearny

Siglum
Treść
Ten [jest] zwój pochodzenia nieba i ziemi, kiedy zostały uczynione. [W] dniu [kiedy] uczynił JAHWE niebo i ziemię,
To zwój zrodzenia ludzkości. [W] dniu [,w którym] uczynił Bóg Adama, na obraz Boga uczynił go.
Te [są] zaś pokolenia Noego: Noe człowiek sprawiedliwy, doskonały będąc pośród pokolenia jego, Bogu podobał się Noe.
Te są zaś pokolenia synów Noego, Sema, Chama, Jafeta, i urodzili się im synowie po potopie.
Te są plemiona synów Noego według pokoleń ich według narodów ich, z tych byli rozproszeni [na] wyspy narodów na ziemi po potopie.
I te są pokolenia Sema: Sem syn [miał] sto lat, kiedy zrodził Arpakszada drugiego roku po potopie.
Te są zaś pokolenia Teracha: Terach zrodził Abrama i Nachora i Harrana, i Harran zrodził Lota.
Zwój narodzenia Jezusa Pomazańca syna Dawida, syna Abrahama.
Zaś Jezusa Pomazańca narodzenie takie było: zostawszy_zaręczona matka Jego, Maria Józefowi, zanim zeszli się oni znalazła się w łonie mająca z Ducha Świętego.

 

Interlinearny Przekład Oblubienicy

Siglum
Treść
Zwój narodzenia Jezusa Pomazańca syna Dawida syna Abrahama
Gdyż jeśli ktoś słuchacz Słowa jest a nie wykonawca ten jest podobny mężowi przypatrującemu się oblicze naturalne jego w zwierciadle
i język ogień świat niesprawiedliwości tak język jest ustanawiany wśród członków naszych plamiący całe ciało i rozpalający koło naturalnych skłonności i będący rozpalonym przez Gehennę