Słownik Stronga

G1247

G1247

διακονέω

Język:
grecki
Transliteracja:
diakonéō
Wymowa:
dee-ak-on-eh'-o
Definicja:
minister

- Oryginał: διακονέω

- Transliteracja: Diakoneo

- Fonetyczny: dee-ak-on-eh'-o

- Definicja:

1. być sługą, pomocnikiem, uśmiercą, służyć, czekać

a. służyć jednemu, oddawać urzędy posługujące

1. być obsługiwanym, obsługiwanym

b. czekać przy stole i oferować gościom jedzenie i picie,

1. kobiet przygotowujących jedzenie

c. służyć, tj. dostarczać żywność i artykuły pierwszej potrzeby życiowej

1. zaspokojenie swoich potrzeb (np. poprzez zbieranie jałmużny), zapewnienie opieki, dystrybucji, rzeczy niezbędnych do podtrzymania życia

2. troszczyć się o ubogich i chorych, którzy sprawują urząd diakona

3. w kościołach chrześcijańskich służyć jako diakoni

d. do posługi

1. zajmować się czymkolwiek, co może służyć interesom innych

2. służyć jednemu, służyć jednemu lub dostarczając jakąkolwiek rzecz

- Pochodzenie: od G1249

- Wpis TDNT: 03:21,2

- Część (części) mowy: Czasownik

- Strong's: Od G1249; być pomocnikiem, na którego czeka się (przez menialnie lub jako przyjaciel goszczący lub [w przenośni] nauczyciel); technicznie rzecz biorąc, aby działać jako chrześcijański diakon:- (ad-) kaznodzieja (do) służyć, korzystając z urzędu diakona.


Więcej w słowniku Blue Letter Bible lub Bible Hub

 

Nowodworski Przekład Interlinearny

Siglum
Treść
Wtedy opuszcza Go przeciwnik, i oto zwiastuni podeszli i usługiwali Mu.
i dotknął rękę jej, i pusciła ją gorączka, i podniosła się i usługiwała Mu.
Przygotowali więc Mu wieczerzę tam, i Marta usługiwała, zaś Łazarz jednym był z leżących przy stole z Nim.
Jeśli Mnie służyłby, Mi niech towarzyszy, a gdzie jestem Ja, tam i sługa Mój będzie. Jeśli Mnie służyłby, uszanuje go Ojciec.
teraz zaś idę ku Jeruzalem, służąc świętym.
[niech] da mu Pan znaleźć litości od Pana w tym dniu i jak w Efezie usługiwał, lepiej ty wiesz.
którym zostało objawiona, że nie sobie samym, wam zaś służyło to, co teraz zostało oznajmione wam przez ewangelizujących was w Duchu Świętym, który został posłany z nieba, ku czemu pragną zwiastuni zajrzeć.

 

Interlinearny Przekład Oblubienicy

Siglum
Treść
Wtedy opuszcza Go oszczerca i oto zwiastunowie podeszli i służyli Mu
I dotknął ręki jej i opuściła ją gorączka i została podniesiona i służyła im
Tak jak Syn człowieka nie przyszedł zostać obsłużonym ale usłużyć i dać życie Jego okup za wielu
Wtedy odpowiedzą Mu i oni mówiąc Panie kiedy Cię zobaczyliśmy będącego głodnym lub będącego spragnionym lub obcego lub nagiego lub słabego lub w strażnicy i nie usłużyliśmy Ci
Były zaś tam kobiety liczne z daleka oglądające które podążyły za Jezusem od Galilei służąc Mu
I był tam na pustkowiu dni czterdzieści który jest doświadczany przez szatana i był ze zwierzętami a zwiastunowie służyli Mu
i podszedłszy wzbudził ją chwyciwszy za rękę jej i opuściła ją gorączka zaraz i służyła im
I bowiem Syn człowieka nie przyszedł zostać obsłużonym ale usłużyć i dać duszę Jego okup za wielu
które i gdy był w Galilei podążały za Nim i służyły Mu i inne liczne które weszły razem z Nim do Jerozolimy
i przystanąwszy nad nią upomniał gorączkę i opuściła ją od razu zaś wstawszy służyła im
i Joanna żona Chuzy dozorcy Heroda i Zuzanna i inne liczne które służyły Mu z tych będące dobytkiem im
zaś Marta była zajęta przy licznej posłudze przystanąwszy zaś powiedziała Panie nie martwi Cię że siostra moja samą mnie pozostawiła służyć powiedz więc jej aby mnie wsparłaby
Szczęśliwi niewolnicy ci których przyszedłszy pan znajdzie czuwających amen mówię wam że przepasze się i posadzi ich i przeszedłszy będzie służyć im
Ale czyż nie powie mu przygotuj co spożyłbym na wieczerzę i przepasawszy się służ mi aż zjadłbym i wypiłbym a po tych zjesz i wypijesz ty
Wy zaś nie tak ale większy wśród was niech stanie się jak młodszy i przewodzący jak służący
Kto bowiem większy leżący czy służący czyż nie leżący Ja zaś jestem w środku was jak służący
Uczynili więc Mu wieczerzę tam i Marta służyła zaś Łazarz jednym był z leżących przy stole razem z Nim
Jeśli Mi służyłby ktoś za Mną niech podąża a gdzie jestem Ja tam i sługa mój będzie i jeśli ktoś Mi służyłby uszanuje go Ojciec
Przywoławszy zaś dwunastu mnóstwo uczniów powiedzieli nie podobające się jest nam pozostawiwszy Słowo Boga służyć stołom
Wysławszy zaś do Macedonii dwóch ze służących mu Tymoteusza i Erasta on trzymał czas ku Azji
Teraz zaś idę do Jeruzalem służąc świętym
Którzy są objawieni że jesteście list Pomazańca który został wysłużony przez nas który jest wypisany nie atramentem ale Duchem Boga żyjącego nie na tablicach kamiennych ale na tablicach serca cielesnych
nie jedynie zaś ale i który został wybrany przez wyciągnięcie ręki przez zgromadzenia na towarzysza podróży naszego razem z łaską tą która jest obsługiwana przez nas ku tej Jego Pana chwale i gotowości waszej
unikając tego nie ktoś nas zhańbiłby w hojności tej która jest obsługiwana przez nas
I ci zaś niech są wypróbowani najpierw potem niech posługują nienaganni będąc
Ci bowiem dobrze usłużywszy stopień sobie dobry uzyskują i wielką śmiałość w wierze w Pomazańcu Jezusie
oby dał mu Pan znaleźć miłosierdzie u Pana w tym dniu i ile w Efezie posługiwał lepiej ty wiesz
którego ja chciałem przy sobie samym zatrzymać aby za ciebie służyłby mi w więzach dobrej nowiny
nie bowiem niesprawiedliwy Bóg by zapomnieć dzieła waszego i o trudzie miłości który okazujcie w imieniu Jego usłużywszy świętym i służąc
którym zostało objawione że nie sobie samym nam zaś służyły one co teraz zostało ogłoszone wam przez tych którzy ogłosili dobą nowinę wam w Duchu Świętym który został wysłany z nieba w które pragną zwiastunowie zajrzeć
każdy tak jak otrzymał dar łaski ku sobie nim służąc jako dobrzy zarządcy różnorodnej łaski Boga
Jeśli ktoś mówi jak słowa Boga jeśli ktoś służy jak z siłą w którą zaopatruje Bóg aby we wszystkim byłby otaczany chwałą Bóg przez Jezusa Pomazańca któremu jest chwała i moc na wieki wieków amen