Słownik Stronga

G1451

G1451

ἐγγύς

Język:
grecki
Transliteracja:
engýs
Wymowa:
eng-goos'
Definicja:
z

- Oryginał: ἐγγύς

- Transliteracja: Eggus

- Fonetyczne: eng-goos'

- Definicja:

1. blisko, miejsca i położenia

a. w pobliżu

b. ci, którzy są blisko Boga

1. Żydzi, w przeciwieństwie do tych, którzy są obcy Bogu i Jego błogosławieństwom

2. Rabini używali terminu "zbliżyć się" jako odpowiednika "uczynić prozelitę"

2. czasu

a. czasów bliskich i wkrótce nadejdą

- Pochodzenie: "od pierwotnego czasownika agcho (ściskać lub dławić; podobny do podstawy G43)"

- Wpis TDNT: 07:30,2

- Część (części) mowy: Przysłówek

- Strong's: Od pierwotnego czasownika ἄγχω agchō (ściskać lub dławić; podobny do podstawy G43); blisko (dosłownie lub w przenośni miejsca lub czasu): - z ręki blisko (pod ręką) gotowe.


Więcej w słowniku Blue Letter Bible lub Bible Hub

 

Nowodworski Przekład Interlinearny

Siglum
Treść
Jest tobie blisko [to] słowo bardzo, na ustach twych i w sercu twym i w rękami twoich, [aby] je przestrzegać.
I blisko była Pascha Judejczyków, i wyszedł do Jerozolimy Jezus.
Był zaś i Jan zanurzając w Ainon blisko Salem, gdyż wody wiele było tam, i przychodzili i byli zanurzani.
Była zaś blisko Pascha, święto Judejczyków.
Przewiosłowawszy więc jakieś stadiów dwadzieścia pięć lub trzydzieści, widzą Jezusa chodzącego po morzu i blisko łodzi będącego, i przestraszyli się.
Ale przybyły łódki z Tyberiady blisko miejsca, gdzie zjedli chleb, który pobłogosławił Pan.
Było zaś blisko święto Judejczyków rozstawiania namiotów.
Była zaś Betania blisko Jerozolimy jak na stadiów piętnaście.
Więc Jezus już nie otwarcie chodził wśród Judejczyków, ale odszedł stamtąd do kraju blisko pustkowia, do Efraim zwanej miejscowości, i tam pozostał z uczniami.
Była zaś blisko Pascha Judejczyków, i weszło wielu do Jerozolimy z kraju, przed Paschą, aby oczyściliby siebie samych.
Ten więc tytuł [winy] wielu czytało Judejczyków, gdyż blisko było miejsce miasta, gdzie został ukrzyżowany Jezus. I było napisane [po] hebrajsku, łacinie, grecku.
Tam więc z powodu Przygotowania Judejczyków, gdyż blisko był grobowiec, położyli Jezusa.
Ale co mówi? Blisko ciebie słowo jest, na ustach twych i w sercu twym, to jest słowo wiary, [które] głosimy.
Teraz zaś w Pomazańcu Jezusie, wy, niegdyś będący daleko, zostaliście postawieni blisko we krwi Pomazańca.
I przyszedłszy ogłosił dobrą nowinę pokoju wam: [tym] daleko i pokój [tym] blisko;
Szczęśliwy czytający i ci słyszący słowa proroctwa i strzegący w nim, które są napisane, bowiem czas bliski.

 

Interlinearny Przekład Oblubienicy

Siglum
Treść
Od zaś figowca nauczcie się przykładu kiedy już gałąź jego stałaby się miękka i liście wytworzyłby wytworzyłyby wiecie że blisko lato
Tak i wy kiedy zobaczylibyście wszystkie te wiecie że blisko jest u drzwi
zaś powiedział odchodźcie do miasta do tego i tego i powiedzcie mu Nauczyciel mówi pora moja blisko jest u ciebie czynię Paschę z uczniami moimi
Od zaś figowca nauczcie się tego przykładu kiedy jego już gałąź miękka stałaby się i wytworzyłaby liście wiecie że blisko lato jest
Tak i wy gdy te zobaczylibyście stające się wiedzcie że blisko jest u drzwi
Gdy słuchają zaś oni tych dodawszy powiedział przykład dla tego że blisko On być Jeruzalem i wydawać się im że od razu ma Królestwo Boga być ukazanym
Kiedy pączkowałyby już patrząc z siebie wiecie że już blisko lato jest
Tak i wy kiedy zobaczylibyście te stające się wiedzcie że blisko jest Królestwo Boga
A blisko była Pascha judejska i udał się do Jerozolimy Jezus
Był zaś i Jan zanurzającym w Ainon blisko Salim gdyż wody wiele było tam i przychodzili i byli zanurzani
Była zaś blisko Pascha święto judejskie
Przewiosłowawszy więc około stadiów dwudziestu pięciu lub trzydziestu oglądają Jezusa chodzącego po morzu i blisko łodzi stającego się i przestraszyli się
Inne zaś przybyły łódeczki z Tyberiady blisko tego miejsca gdzie zjedli chleb nad którym dziękował Pan
Było zaś blisko święto judejskie Święto Namiotów
Była zaś Betania blisko Jerozolimy jak na stadiów piętnaście
Jezus więc nie już jawnie chodził wśród Judejczyków ale odszedł stamtąd do krainy blisko pustkowiu do Efraim które jest nazywane miastem i tam przebywał z uczniami Jego
Była zaś blisko Pascha judejska i weszli liczni do Jerozolimy z krainy przed Paschą aby oczyściliby siebie
Ten więc napis liczni czytali Judejczycy gdyż blisko było miasta miejsce gdzie został ukrzyżowany Jezus i było które jest napisane po hebrajsku grecku łacinie
Tam więc ze względu na Dzień Przygotowania Judejczyków gdyż blisko był grobowiec położyli Jezusa
Wtedy wrócili do Jeruzalem od góry która jest nazywana Oliwną która jest blisko Jeruzalem szabatu mająca drogę
Blisko zaś będąc Lydda Joppy uczniowie usłyszawszy że Piotr jest w niej wysłali dwóch mężów do niego prosząc nie opóźniać się przejść aż do nich
Ledwo zarówno żeglując wzdłuż niej przyszliśmy do miejsca pewnego które jest nazywane piękne przystanie któremu blisko było miasto Lasea
ale co mówi blisko ciebie przesłanie jest w ustach twoich i w sercu twoim to jest przesłanie wiary którą głosimy
Teraz zaś w Pomazańcu Jezusie wy niegdyś będący daleko blisko staliście się w krwi Pomazańca
i przyszedłszy ogłosił dobrą nowinę pokój wam tym daleko i tym blisko
Życzliwość wasza niech zostanie poznana wszystkim ludziom Pan blisko
wynosząc zaś ciernie i osty niewypróbowane i przekleństwo blisko tego koniec w spaleniu
Podczas mówić nowe uznaje za przestarzałe pierwsze zaś które jest uznane za przestarzałe i starzejące się blisko zaniknięcia
szczęśliwy czytający i słuchający słów proroctwa i zachowujący w nim które jest napisane bowiem pora blisko
I mówi mi nie zapieczętowałbyś słów proroctwa zwoju tego gdyż pora blisko jest