Słownik Stronga

G1526

G1526

εἰσί

Język:
grecki
Transliteracja:
eisí
Wymowa:
i-see'
Definicja:
zgodzić się

- Oryginał: εἰσί

- Transliteracja: Eisi

- Fonetyczny: i-see'

- Definicja:

1. są, być, były itp.

- Pochodzenie: trzecia osoba liczby mnogiej obecna wskazująca na G1510

- Wpis TDNT: Brak

- Część (części) mowy: Czasownik

- Strong's: Trzecia osoba liczby mnogiej obecna wskazująca na G1510; : - zgadzam się są dure X jest były.


Więcej w słowniku Blue Letter Bible lub Bible Hub

 

IPD

Siglum
Treść
Drogi dwie są, jedna życia i jedna śmierci, różnica zaś duża między dwoma drogami.

 

Interlinearny Przekład Oblubienicy

Siglum
Treść
Głos w Rama został usłyszany lament i płacz i biadanie wielkie Rachel opłakując dzieci jej i nie chciała zostać pocieszoną gdyż nie
Wejdźcie przez ciasną bramę gdyż szeroka brama i przestronna droga prowadząca w zgubę i liczni wchodzący przez nią
Gdyż ciasna brama i która jest ścieśniona droga prowadząca w życie i nieliczni znajdujący ją
Wystrzegajcie się zaś od fałszywych proroków którzy przychodzą do was w odzieniu owiec od wewnątrz zaś wilki drapieżne
Was zaś i włosy głowy wszystkie które policzonymi
Ale co wyszliście zobaczyć człowieka w miękkie szaty który jest przyodziany oto miękkie noszący w domach królów
Lub nie przeczytaliście w Prawie że w szabaty kapłani w świątyni szabat profanują i niewinni
zaś odpowiedziawszy powiedział który powiedział Mu kto jest matka moja i kim bracia moi
zaś pole jest świat zaś dobre nasienie tymi synowie Królestwa zaś chwast synowie niegodziwego
zaś wrogim który zasiał je jest oszczerca zaś żniwo koniec wieku jest zaś żniwiarzami zwiastunowie
I siostry Jego czyż nie wszystkie u nas skąd więc Temu te wszystkie
Zostawcie ich przewodnicy niewidomi niewidomych niewidomy zaś niewidomego jeśli prowadziłby obaj do dołu wpadną
Amen mówię wam niektórzy z tu stojących którzy nie skosztowaliby śmierci aż kiedykolwiek zobaczyliby Syna człowieka przychodzącego w Królestwie Jego
Mówi Mu Piotr od obcych powiedział mu Jezus zatem prawdziwie wolni synowie
Gdzie bowiem dwaj lub trzej którzy zebrani w moje imię tam jestem w pośród nich
Tak że już nie dwoje ale ciało jedno co więc Bóg złączył człowiek nie niech rozłącza
bowiem eunuchowie którzy z łona matki zostali zrodzeni tak i są eunuchowie którzy zostali eunuchami przez ludzi i są eunuchowie którzy zostali eunuchami przez samych siebie z powodu Królestwa Niebios mogący pojąć niech pojmuje
Tak będą ostatni pierwszymi i pierwsi ostatnimi liczni bowiem powołani nieliczni zaś wybrani
Liczni bowiem powołani nieliczni zaś wybrani
W bowiem powstaniu ani zaślubiają się ani poślubiane ale jak zwiastunowie Boga w niebie
Tymi zaś obok drogi gdzie jest siane Słowo i kiedy usłyszeliby zaraz przychodzi szatan i zabiera Słowo które jest zasiane w sercach ich
A tymi podobnie na kamienne którzy siani którzy kiedy usłyszeliby Słowo zaraz z radością przyjmują je
A nie mają korzenia w sobie ale niestali potem gdy stał się ucisk lub prześladowanie z powodu Słowa zaraz gorszeni
A tamci w ciernie którzy siani Słowo którzy słyszą
A tamci na ziemię dobrą którzy zostali zasiani którzy słuchają Słowo i przyjmują i owoc przynoszą w trzydzieści i w sześćdziesiąt i w sto
Nie Ten jest cieśla syn Marii brat zaś Jakuba i Jozesa i Judasza i Szymona i nie siostry Jego tu przy nas i byli gorszeni z powodu Niego
I mówił im amen mówię wam że jacyś tu ze stojących którzy nie skosztowaliby śmierci aż kiedykolwiek zobaczyliby Królestwo Boga przychodzące w mocy
I będą dwoje w ciele jednym tak że już nie dwoje ale jedno ciało
Gdy bowiem z martwych powstaliby ani poślubiają ani poślubiane ale jak zwiastunowie w niebiosach
Ale co wychodzicie zobaczyć człowieka w miękkie szaty który jest przyodziany oto w odzieniu wspaniałym i zbytku pozostający na królewskich
Powiedział zaś Pan komu więc przyrównam ludzi pokolenia tego i komu podobni
Podobni dzieciątkom na rynku siedzącym i przemawiają do jedni drugich i mówią zagraliśmy na flecie wam i nie zatańczyliście śpiewaliśmy żałobne pieśni wam i nie zapłakaliście
Tymi zaś obok drogi ci słuchający potem przychodzi oszczerca i zabiera słowo z serca ich aby nie uwierzywszy zostaliby zbawieni
To zaś w ciernie padłszy ci usłyszawszy i przez troski i bogactwo i namiętności życia idąc duszeni i nie dojrzewają
To zaś w dobrą ziemię ci którzy w sercu dobrym i dobrym usłyszawszy Słowo zatrzymują i owoc przynoszą w wytrwałości
zaś odpowiedziawszy powiedział do nich matka moja i bracia moi ci Słowo Boga słuchający i czyniący je
Powiedział zaś do nich dajcie im wy zjeść oni zaś powiedzieli nie nam więcej niż pięć chlebów i dwie ryby jeśli czy nie poszedłszy my mielibyśmy kupić dla całego ludu tego pokarmy
mówię zaś wam prawdziwie niektórzy z tutaj stojących którzy nie skosztują śmierci aż do kiedykolwiek zobaczyliby Królestwo Boga
A on wewnątrz odpowiedziawszy powiedziałby nie mi trudności przydawaj już drzwi jest zamknięte i dzieciątka moje ze mną w łożu nie mogę wstawszy dać ci
I jeśli przyszedłby podczas drugiej straży i podczas trzeciej straży przyszedłby i znalazłby tak szczęśliwi niewolnicy ci
Odpowiedziawszy zaś przełożony zgromadzenia oburzając się że w szabat uleczył Jezus mówił tłumowi sześć dni w których trzeba pracować w te więc przychodząc zostańcie uleczonymi a nie w dniu szabatu
I oto ostatni którzy będą pierwsi i pierwsi którzy będą ostatni
i pochwalił pan zarządcę niesprawiedliwości że rozdnie uczynił gdyż synowie wieku tego rozumniejsi nad synów światła względem pokolenia swojego
Powiedział zaś i do jakichś pokładających ufność na sobie samych że sprawiedliwi i wzgardzający pozostałych przykład ten
Ani bowiem umrzeć jeszcze mogą równi zwiastunom bowiem i synowie Boga powstania synowie będąc
gdyż dni ukarania ich by zostać wypełnione wszystkie które napisane
Czy nie wy mówicie że jeszcze cztery miesiące jest a żniwo przychodzi oto mówię wam podnieście oczy wasze i przyjrzyjcie się polom że białe do żniwa już
Badacie Pisma gdyż wam zdaje się w nich życie wieczne mieć a one świadczące o Mnie
Ale pośród was tacy którzy nie wierzą wiedział bowiem od początku Jezus kim nie wierzący i kim jest ten który wyda Go
Ale tłum ten nie znający Prawa przeklęci
Podniósłszy się zaś Jezus i nikogo zobaczywszy oprócz kobiety powiedział jej kobieto gdzie ci oskarżyciele twoi nikt cię potępił
Wszyscy ilu przede Mną przyszli złodzieje i bandyci ale nie posłuchały ich owce
Najemnik zaś i nie będący pasterz którego nie owce własne widzi wilka przychodzącego i opuszcza owce i ucieka i wilk porywa je i rozprasza owce
Odpowiedział Jezus czy nie dwanaście są jest godzin w dniu jeśli ktoś chodziłby w dniu nie potyka się gdyż światło świata tego widzi
W domu Ojca mojego mieszkania liczne jeśli zaś nie powiedziałem kiedykolwiek wam idę przygotować miejsce wam
Ja za nimi proszę nie za światem proszę ale za których dałeś Mi bo Twoimi
I nie już jestem na świecie a oni na świecie i Ja do Ciebie przychodzę Ojcze Święty zachowaj ich w imieniu Twoim które dałeś Mi aby byliby jedno jak My
Ja dałem im Słowo Twoje i świat znienawidził ich gdyż nie ze świata jak Ja nie jestem ze świata
Ze świata nie jak Ja ze świata nie jestem
Zdumiewali się zaś wszyscy i dziwili się mówiąc do jedni drugich nie oto wszyscy ci mówiący Galilejczycy
Inni zaś drwiąc mówili że słodkim winem którzy napełnieni
Oglądając zaś Piotra śmiałość i Jana i chwyciwszy że ludzie niewykształceni i niezaznajomieni dziwili się poznawali zarówno ich że z Jezusem byli
Przybywszy zaś ktoś oznajmił im mówiąc że oto mężowie których umieściliście w strażnicy w świątyni stojąc i nauczając lud
Który został ukazany w dniach liczniejszych którzy weszli razem z Nim z Galilei do Jeruzalem którzy świadkowie Jego względem ludu
Ta która towarzyszyła Pawłowi i nam krzyczała mówiąc ci ludzie niewolnicy Boga Najwyższego którzy zwiastują nam drogę zbawienia
Oznajmili zaś dowódcom straży trzymający rózgę wypowiedzi te i przestraszyli się usłyszawszy że Rzymianie
i widzicie i słyszycie że nie jedynie Efezu ale prawie całej Azji Paweł Ten przekonawszy przestawił dość liczny tłum mówiąc że nie bogowie przez ręce stający się
Jeśli wprawdzie więc Demetriusz i razem z nim rzemieślnicy przeciw komuś słowo mają rynkowe prowadzone i prokonsulowie niech oskarżają jedni drugich
Ci zaś usłyszawszy chwalili Pana powiedzieli zarówno mu widzicie bracie ile dziesiątków tysięcy Judejczyków którzy uwierzyli i wszyscy zapaleńcy Prawa pozostają
To więc uczyń co ci mówimy nam mężowie czterej ślub mający na sobie
Ty więc nie pokładałbyś ufności im czekają w zasadzce bowiem na niego z nich mężowie liczniejsi niż czterdzieści którzy zaklęli siebie samych ani zjeść ani wypić aż do kiedy zabiliby go i teraz gotowi czekając na tę od ciebie obietnicę
Mogące tobie poznać że nie liczniejsze mi dni niż dwanaście od kiedy wszedłem mając zamiar oddać cześć w Jeruzalem
którzy przepis Boga poznawszy że takie robiący godni śmierci nie jedynie je czynią ale i zgadzają się z robiącymi
Kiedy bowiem narody nie Prawo mając z natury Prawo czyniłby czyniłyby ci Prawa nie mając dla siebie Prawo
Jacy bowiem Duchem Boga prowadzeni ci synowie Boga
którzy Izraelici których usynowienie i chwała i przymierza i ustanowienie Prawa i służba i obietnice
ani gdyż nasienie Abrahama wszyscy dzieci ale w Izaaku zostanie nazwane twoje nasienie
Każda dusza władzom będących wyższymi od niech będzie poddana nie bowiem jest władza jeśli nie od Boga te zaś będące władze przez Boga które wyznaczone
Bowiem przywódcy nie strach dobrym czynom ale złym chcesz zaś nie bać się władzy dobre czyń i będziesz miał pochwałę od niej
Przez to bowiem i podatki spełniacie publicznymi sługami bowiem Boga ku temu to trwającymi niezłomnie
Znaleźli upodobanie bowiem i winni ich jeśli bowiem duchowymi ich stali się wspólnikami poganie winni i w cielesnych spełnić społeczną służbę dla nich
Pozdrówcie Andronika i Junię krewnych moich i współwięźniów moich którzy znaczni wśród wysłanników którzy i przede mną stali się w Pomazańcu
Zostało ujawnione bowiem mi o was bracia moi przez tych Chloe że kłótnie wśród was
Sadzący zaś i dający pić jeden każdy zaś własną zapłatę otrzyma według własnego trudu
i znowu Pan zna rozważania mądrych że próżne
A bowiem jeśli właśnie którzy nazywani bogowie czy to w niebie czy to na ziemi tak jak bogowie liczni i panowie liczni
Patrzcie na Izraela według ciała czyż nie jedzący ofiary wspólnicy ołtarza
Rozdzielenia zaś darów łaski ten zaś sam Duch
i rozdzielenia posług i ten sam Pan
i rozdzielenia działań ten zaś sam jest Bóg ten działający wszystkie we wszystkich
Tak że języki ku znakowi nie dla wierzących ale dla niewierzących zaś prorokowanie nie dla niewierzących ale dla wierzących
Jeśli ktoś uważa prorok być lub duchowy niech uznaje że piszę wam że Pana przykazania
Hebrajczykami i ja Izraelici i ja nasienie Abrahama i ja
Słudzy Pomazańca będąc obłąkanym mówię bardziej ja w trudach obficiej w ciosach przewyższająco w strażnicach obficiej w śmierciach wielokrotnie
która nie jest inna jeśli nie jacyś poruszający was i chcący odwrócić dobrą nowinę Pomazańca
Wiecie zatem że z wiary ci synowie Abrahama
Ilu bowiem z czynów Prawa pod przekleństwem jest napisane bowiem przeklęty każdy który nie trwa we wszystkich które zapisane w zwoju Prawa by uczynić je
Które jest będące mówionym alegorycznie te bowiem dwoma przymierzami jedno wprawdzie z góry Synaj w niewolę rodzącą która jest Hagar
wykupując czas gdyż dni niegodziwe
w której wszystkie skarby mądrości i poznania ukryte
Niektórych ludzi grzechy wcześniej jawne wyprzedzające na d za niektórymi zaś i podążają
Jacy pod jarzmo niewolnicy własnych władców całego szacunku godne niech uznają aby nie imię Boga i nauka byłoby spotwarzane
zaś wierzących mający władców nie niech lekceważą że bracia ale bardziej niech będą niewolnikami gdyż wierni i umiłowani ci dobrej pracy pomagający tych nauczaj i zachęcaj
Z tych bowiem ci którzy wpełzają do domów i którzy zniewalają kobietki które obsypane grzechami które prowadzone pożądaniami różnymi
bowiem liczni i niepodporządkowani próżno mówiący i zwodziciele umysłu najbardziej z obrzezania
głupich zaś sporów i rodowodów i kłótni i walki związanych z Prawem unikaj bowiem bezużyteczne i próżne
i Ty podczas początków Panie ziemię ugruntowałeś i dzieła rąk Twoich niebiosa
Czyż nie wszyscy posługujące duchy ku posłudze którzy wysłani z powodu zamierzających odziedziczać zbawienie
I o ile nie bez przysięgi wprawdzie bowiem bez przysięgi kapłani którzy stali się
I wprawdzie liczniejszymi którzy stali się kapłani przez to że śmierci być powstrzymanym by pozostać
Według wiary umarli ci wszyscy nie wziąwszy obietnic ale z daleka je zobaczywszy i zostawszy przekonanymi i pozdrowiwszy i wyznawszy że obcy i obcokrajowcy na ziemi
Ci źródła bezwodne chmury przez nawałnicę które pędzone dla których mrok ciemności na wiek jest zachowany
zaś teraz niebiosa i ziemia przez to samo Słowo które odłożone dla ognia będąc zachowywani na dzień du i zguby bezbożnych ludzi
Z nas wyszli ale nie byli z nas jeśli bowiem byli z nas pozostali kiedykolwiek z nami ale aby zostałyby ujawnione że nie wszyscy z nas
Oni ze świata dla tego ze świata mówią i świat ich słucha
To bowiem jest miłość Boga aby przykazań Jego zachowalibyśmy i przykazania Jego ciężkie nie
Gdyż trzej świadczący w niebie Ojciec Słowo i Święty Duch a ci trzej jedno
a trzej świadczący na ziemi Duch i woda i krew a trzej w jednym
Ci na miłościach waszych wrzodami wspólnie ucztując z wami bez obaw siebie samych pac chmury bezwodne przez wiatry które przenoszone drzewa późnojesienne bezowocne dwukrotnie umarłszy które zostały wykorzenione
Ci szemrzącymi skarżącymi się na los według pożądliwości ich idącymi i usta ich mówi mówią nadmiernie dużo podziwiającymi oblicza zysku przez wzgląd
Tymi odłączający samych siebie zmysłowi Ducha nie mający
Napisz co zobaczyłeś i które i które jest blisko stać się po tych
Tajemnica siedmiu gwiazd które zobaczyłeś na prawej mojej i siedem świeczników złotych siedem gwiazd zwiastunowie siedmiu zgromadzeń i siedem świeczników które zobaczyłeś siedmioma zgromadzeniami
Znam dzieła twoje i trud twój i wytrwałość twoją i że nie możesz unieść złych i doświadczyłeś zapewniających być wysłannikami a nie i znalazłeś ich fałszywymi
Znam twoje czyny i ucisk i ubóstwo bogaty zaś jesteś i bluźnienie od mówiących Judejczykami być sobie samym a nie ale zgromadzenie szatana
Masz trochę imion i w Sardes które nie splamiły szat ich i będą chodzić ze Mną w białych gdyż godni
Oto daję ze zgromadzenia szatana z mówiących sobie samym Judejczykami być a nie ale kłamią oto uczynię ich aby przyszliby i oddaliby cześć przed stopami twoimi i poznaliby że Ja umiłowałem cię
I z tronu wychodzą błyskawice i grzmoty i głosy i siedem lamp ognia które zapalone przed tronem które siedem duchy Boga
Godny jesteś Panie wziąć chwałę i szacunek i moc gdyż Ty stworzyłeś wszystkie i przez wolę twoją i zostały stworzone
I zobaczyłem i oto na środku tronu i czterech istot żywych i w środku starszych baranek który stoi jak który jest zabity brutalnie mający rogów siedem i oczu siedem które siedem Boga duchy które wysłane na całą ziemię
A gdy wziął zwój cztery istoty żywe i dwudziestu czterech starszych upadło przed barankiem mając każdy cytry i czasze złote które pełne kadzenia które modlitwy świętych
I odpowiedział jeden ze starszych mówiąc mi ci którzy okryci długimi szatami białymi kim i skąd przyszli
I powiedziałem mu panie ty wiesz i powiedział mi ci przychodzący z ucisku wielkiego i wyprali długie szaty ich i wybielili je w krwi baranka
Dla tego przed tronem Boga i służą Mu dniem i nocą w świątyni Jego i siedzący na tronie zamieszka nad nimi
Ci dwa drzewa oliwne i dwa świeczniki przed Bogiem ziemi które stoją
Ci którzy z kobietami nie zostali splamieni dziewice bowiem ci podążający za barankiem gdzie kolwiek szedłby ci zostali wykupieni z ludzi pierwocina Bogu i barankowi
I w ustach ich nie zostało znalezione oszustwo nienaganni bowiem przed tronem Boga
gdyż krew świętych i proroków wylali i krew im dałeś wypić godni bowiem
bowiem duchy demonów czyniące znaki które wychodzi do królów ziemi i świata zamieszkałego całego zebrać ich na wojnę dnia tego wielkiego Boga Wszechmogącego
Tu umysł mający mądrość siedem głów górami siedmioma gdzie kobieta siedzi na nich
I królów siedmiu są jest pięciu upadło i jeden jest inny jeszcze nie przyszedł i kiedy przyszedłby mało jemu trzeba pozostać
A dziesięć rogów które zobaczyłeś dziesięcioma królami którzy królestwa jeszcze nie wzięli ale władzę jak królowie na jedną godzinę przyjmują ze zwierzęciem
I mówi mi wody które zobaczyłeś gdzie nierządnica siedzi ludy i tłumy i narody i języki
I mówi mi napisz szczęśliwi na wieczerzę weselną Baranka którzy zaproszeni i mówi mi te słowa prawdziwe Boga
I powiedział siedzący na tronie oto nowe wszystkie czynię i mówi mi napisz gdyż te słowa prawdziwe i wierne