Słownik Stronga

G1651

ἐλέγχω

Język: grecki

Transliteracja: elénchō

Wymowa: el-eng'-kho

Definicja: skazać

- Oryginał: ἐλέγχω

- Transliteracja: Elegcho

- Fonetyczny: el-eng'-kho

- Definicja:

1. skazywać, obalać, konfekcjować

a. na ogół z sugestią wstydu osoby skazanej

b. przez przekonanie, aby wydobyć na światło dzienne, odsłonić

2. aby znaleźć błąd, poprawić

a. słownie

1. surowo ganić, ganić, upominać, ganić

2. pociągnięcie do odpowiedzialności, pokazanie jednej ze swoich win, żądanie wyjaśnień

b. czynem

1. karcić, karać

- Pochodzenie: o niepewnym powinowactwie

- Wpis TDNT: 09:53,2

- Część (części) mowy: Czasownik

- Strong's: O niepewnym powinowactwie; aby zmylić upomnienie:- skazaniec przekonuje powiedzieć winę nagana nagana.

Więcej...

Siglum
Treść
Każdy bowiem źle robiący nienawidzi światła i nie przychodzi do światła, aby nie zostałyby obnażone dzieła jego.
Zaś wysłuchawszy i w sumieniu będąc zawstydzonymi, wychodzili jeden za jednym, począwszy od starszych, [do] ostatnich, i został sam Jezus, i kobieta na środku stojąca.
Kto z was [może] skazać Mnie za grzech. Jeśli prawdę mówię, dla czego wy nie wierzycie Mi?
A przyszedłszy Ów przekona świat o grzechu i o sprawiedliwości i o sądzie.
dokonać sądu przeciw każdemu i skazując wszystkich bezbożnych za wszystkie uczynki bezbożne ich, które popełnili i za wszystkie twarde [słowa, które] wyrzekli przeciw Niemu grzesznicy bezbożni.
Ja każdego którego kocham upominam i karcę. Okaż gorliwość więc i zmień myślenie.
Nie będziesz nienawidził jakiegokolwiek człowieka, ale tych [niektórych] naprawdę skarcisz, o zaś tych [innych] pomodliłbyś się, [a pozostałych] tych zaś będziesz kochać nad duszę twą.
Nie uczynisz podziału, żyj w pokoju wobec wojownika. Sądząc sprawiedliwie nie weźmiesz[wg] twarzy upominając za niewłaściwe postępowanie.
Upominajcie zaś siebie nawzajem nie w gniewie, ale w pokoju jak macie w dobrej nowinie. I każdemu uchybiającemu wobec innego, nikt niech mówi i nie od was niech słucha, aż nie zmieniłby myślenia.