Słownik Stronga

G1726

G1726

ἐναντίον

Język:
grecki
Transliteracja:
enantíon
Wymowa:
en-an-tee'-on
Definicja:
przed

- Oryginał: ἐναντίον

- Transliteracja: Enantion

- Fonetyczny: en-an-tee'-on

- Definicja:

1. przeciw, przeciw

a. miejsca, przeciwne, przeciwne (wiatru)

2. metaf.

a. przeciwny jako przeciwnik, wrogi, antagonistyczny w uczuciach lub działaniu

b. przeciwnik

- Pochodzenie: od G1727

- Wpis TDNT: Brak

- Część (części) mowy: Przyimek

- Strong's: Nijaki Z G1727; (przysłówek) w obecności (widok ): - przed w obecności.


Więcej w słowniku Blue Letter Bible lub Bible Hub

 

Nowodworski Przekład Interlinearny

Siglum
Treść
Noe zaś znalazł łaskę przedtem [u] JAHWE Boga.
Uległa zepsuciu zaś ziemia przed Bogiem i wypełniła się ziemia niesprawiedliwością.
I powiedział Bóg do Noego: Czasu kres człowieka nadszedł przede Mną, bowiem napełniła się ziemia niesprawiedliwością przez nich, i oto Ja postanawiam zniszczyć ich i [tę] ziemię.
I powiedział JAHWE Bóg do Noego: Wejdź ty i cały dom twój do arki, albowiem ty zobaczyłem sprawiedliwy [jesteś] przede Mną w pokoleniu tym.
Ten był potężnym myśliwym przed JAHWE Bogiem, dla tego mówić będą: Jak Nebrod potężny myśliwy przed JAHWE.
Wyrósł przed Nim jako chłopiec, jak korzeń w ziemi spragnionej, nie ma urody [na] Nim ani chwały; i [gdy] zobaczyliśmy Go, nie miał wyglądu ani piękna;
I On w czasie cierpień nie otwiera ust, jak owca na rzeź był prowadzony i jak baranek przed strzygącym jego, milczał, tak nie otwiera ust swoich.

 

Interlinearny Przekład Oblubienicy

Siglum
Treść
I został wzbudzony zaraz i wziąwszy matę wyszedł wobec wszystkich tak że zdumiewać się wszyscy i chwalić Boga mówiąc że nigdy tak zobaczyliśmy
I nie mieli siły chwycić Go na wypowiedzi wobec ludu i zdziwiwszy się na odpowiedź Jego zamilkli
I powiedział im jakie oni zaś powiedzieli Mu co do Jezusa Nazarejczyka który stał się mąż prorok mocny w czynie i słowie przed Bogiem i całym ludem
i wyrwał go z wszystkich ucisków jego i dał mu łaskę i mądrość wobec faraona króla Egiptu i ustanowił go przewodzącym nad Egiptem i całym domem jego
zaś urywek Pisma który czytał był ten jak owca na rzeź był prowadzony i jak baranek wobec tego który strzyże Go niemy tak nie otwiera ust Jego