Słownik Stronga

G1832

G1832

ἔξεστι

Język:
grecki
Transliteracja:
éxesti
Wymowa:
ex'-es-tee
Definicja:
być zgodne z prawem

- Oryginał: ἔξεστι

- Transliteracja: Exesti

- Fonetyczny: ex'-es-tee

- Definicja:

1. jest zgodny z prawem

- Pochodzenie: trzecia osoba liczby pojedynczej wskazująca na związek G1537 i G1510

- Wpis TDNT: 11:20,2

- Część (części) mowy: Czasownik

- Strong's: Trzecia osoba liczby pojedynczej obecna wskazująca na związek G1537 i G1510; podobnie jak ἐξόν exon; nijaki obecny imiesłów tego samego (z lub bez jakiejś formy wyrażonej G1510); bezosobowo jest to słuszne (poprzez przenośną ideę bycia publicznie): - bądź legalny, niech X może (-est).


Więcej w słowniku Blue Letter Bible lub Bible Hub

 

Nowodworski Przekład Interlinearny

Siglum
Treść
Zaś faryzeusze zobaczywszy powiedzieli Jemu, oto uczniowie Twoi czynią co nie wolno czynić w szabat.
Jak wszedł do domu Boga i chleby pokładne jadł, których nie wolno było im zjeść i nie tym z nim, jeśli nie kapłanom tylko?
I oto człowiek rękę mający uschłą. I zapytali Go mówiąc: Czy jest słuszne [w] szabat leczyć? Aby oskarżyliby Go.
Ileż więc przewyższa człowiek owcę. Dlatego dozwolone [jest] [w] szabat dobrze czynić.
Mówił bowiem Jan mu: Nie zgodne z prawem ci trzymać jej.
Mówili więc Judejczycy uleczonemu: Szabat jest, i nie zgodne z prawem ci dźwigać matę.
Powiedział więc im Piłat: Weźcie Go wy, i według Prawa waszego sądźcie Go. Odpowiedzieli mu ci Judejczycy: Nam nie wolno zabić nikogo;

 

Interlinearny Przekład Oblubienicy

Siglum
Treść
zaś faryzeusze zobaczywszy powiedzieli Mu oto uczniowie twoi czynią co nie wolno czynić w szabat
Jak wszedł do domu Boga i chleby przedkładania zjadł których nie które wolno było mu zjeść ani tym z nim jeśli nie kapłanom samym
I oto człowiek był rękę mający uschłą i zapytali Go mówiąc czy wolno w szabaty uleczać aby oskarżyliby Go
Ile więcej więc przewyższa człowiek owcę tak że wolno w szabaty dobrze czynić
Mówił bowiem mu Jan nie wolno ci mieć jej
I podeszli do Niego faryzeusze poddając próbie Go i mówiąc Mu czy wolno człowiekowi oddalić żonę jego dla każdej przyczyny
Czy nie wolno mi uczynić co chcę w moim czy oko twoje niegodziwe jest że ja dobry jestem
Powiedz więc nam co Ci zdaje się wolno dać pogłowne Cezarowi czy nie
zaś arcykapłani wziąwszy srebrniki powiedzieli nie wolno rzucić je do korban skoro oszacowanie krwi jest
A faryzeusze mówili Mu oto dlaczego czynią w szabaty co nie wolno
Jak wszedł do domu Boga za Abiatara arcykapłana i chleby z przedkładania zjadł których nie wolno zjeść jeśli nie kapłanom i dał i tym z nim będącym
I mówi im wolno w szabaty dobro uczynić czy zło czynić duszę uratować czy zabić oni zaś milczeli
Mówił bowiem Jan Herodowi że nie wolno tobie mieć żonę brata twojego
I podszedłszy faryzeusze spytali Go jeśli wolno mężowi żonę opuścić poddając próbie Go
Oni zaś przyszedłszy mówią Mu Nauczycielu wiemy że szczery jesteś i nie ma troski Ty u nikogo nie bowiem patrzysz na oblicze ludzi ale w prawdzie drogi Boga nauczasz wolno pogłowne Cezarowi dać czy nie
Jacyś zaś z faryzeuszów powiedzieli im dlaczego czynicie co nie wolno czynić w szabaty
Jak wszedł do domu Boga i chleby przedkładania wziął i zjadł i dał i tym z nim z których nie wolno zjeść jeśli nie samym kapłanom
Powiedział więc Jezus do nich zapytam was czy wolno podczas szabatów dobrze uczynić czy zło uczynić duszę uratować czy zniszczyć
I odpowiedziawszy Jezus powiedział do znawców Prawa i faryzeuszów mówiąc czy wolno w szabat uleczać
wolno nam Cezarowi podatek dać czy nie
Mówili więc Judejczycy do który jest uleczonym szabat jest nie wolno ci podnosić maty
Powiedział więc im Piłat weźcie Go wy i według Prawa waszego osądźcie Go powiedzieli więc mu Judejczycy nam nie wolno zabić nikogo
Mężowie bracia które wolno powiedzieć ze śmiałością do was o patriarsze Dawidzie że i umarł i został pogrzebany i grobowiec jego jest wśród nas aż do dnia tego
Powiedział zaś Filip jeśli wierzysz z całego serca wolno odpowiedziawszy zaś powiedział wierzę Synem Boga być Jezus Pomazaniec
i zwiastują zwyczaje których nie wolno nam przyjmować ani czynić Rzymianami będąc
Mający zarówno być wyprowadzonym do obozu Paweł mówi trybunowi czy wolno mi powiedzieć coś do ciebie zaś powiedział po grecku znasz
Gdy zaś związywali go rzemieniami powiedział do stojącego setnika Paweł czy człowieka Rzymianina i bez sądu wolno wam biczować
Wszystkie mi wolno ale nie wszystkie jest korzystne wszystkie mi wolno ale nie ja będę owładnięty przez coś
Wszystkie mi wolno ale nie wszystkie jest korzystne wszystkie mi wolno ale nie wszystkie buduje
że został porwany do raju i usłyszał nieopisane wypowiedzi których nie które wolno człowiekowi powiedzieć