Słownik Stronga

G2032

G2032

ἐπουράνιος

Język:
grecki
Transliteracja:
epouránios
Wymowa:
ep-oo-ran'-ee-os
Definicja:
niebiański

- Oryginał: ἐπουράνιος

- Transliteracja: Epouranios

- Fonetyczny: ep-oo-ran'-ee-os

- Definicja:

1. istnienie w niebie

a. rzeczy, które mają miejsce w niebie

b. regiony niebiańskie

1. samo niebo, siedziba Boga i aniołów

2. niższe niebiosa, gwiazd

3. niebiosa, chmury

c. niebiańska świątynia lub sanktuarium

2. niebiańskiego pochodzenia lub natury

- Pochodzenie: z G1909 i G3772

- Wpis TDNT: 13:58,7

- Część (części) mowy: Przymiotnik

- Strong's: Od G1909 i G3772; nad niebem: - niebiańskie (w) niebie (-ly) wysokie.


Więcej w słowniku Blue Letter Bible lub Bible Hub

 

Nowodworski Przekład Interlinearny

Siglum
Treść
Jeśli ziemskie powiedziałem wam i nie wierzycie, jak jeśli powiem wam niebiańskie uwierzycie?
Błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Pomazańca, błogosławiący nas w całym błogosławieństwie duchowym na niebiosach w Pomazańcu,
którą wykazał w Pomazańcu wzbudziwszy Jego z martwych, i posadziwszy na prawej [ręce] Jego w niebiosach,
i współwzbudził i współposadził na niebiosach w Pomazańcu Jezusie,
aby stała się znana teraz początkom i władzom na niebiosach przez zgromadzenie różnorodna mądrość Boga,
aby w imieniu Jezusa każde kolano zgieło się niebiańskich i ziemskich i podziemnych,

 

Interlinearny Przekład Oblubienicy

Siglum
Treść
Tak i Ojciec mój niebiański uczyni wam jeśli nie odpuścilibyście każdy bratu jego z serc waszych upadków ich
Jeśli o ziemskich sprawach powiedziałem wam a nie wierzycie to jak jeśli powiedziałbym wam o niebiańskich uwierzycie
I ciała niebiańskie i ciała ziemskie ale inna wprawdzie tych niebiańskich chwała inna zaś tych ziemskich
Jaki ten ziemski tacy i ci ziemscy a jaki Ten niebiański tacy i ci niebiańscy
a tak jak nosiliśmy obraz tego ziemskiego będziemy nosić i obraz Tego niebiańskiego
Błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Pomazańca Ten który pobłogosławił nas w całym błogosławieństwie duchowym w niebiosach w Pomazańcu
którą działał w Pomazańcu wzbudziwszy Go z martwych i posadził na prawicy Jego w niebiosach
i współobudził i współposadził w niebiosach w Pomazańcu Jezusie
aby zostałaby oznajmiona teraz zwierzchnościom i władzom w niebiosach przez zgromadzenie różnorodna mądrość Boga
gdyż nie jest nam walka z krwią i ciałem ale ze zwierzchnościami z władzami z rządcami świata ciemności wieku tego z duchowymi niegodziwością niegodziwościami w niebiosach
aby na imię Jezusa każde kolano zgięłoby się niebiańskich i ziemskich i podziemnych
I wyratuje mnie Pan z każdego dzieła niegodziwego i zbawi do Królestwa Jego niebiańskiego któremu chwała na wieki wieków amen
Skąd bracia święci powołania niebiańskiego uczestnicy przyjrzyjcie się tego Wysłannika i Arcykapłana wyznania naszego Pomazańca Jezusa
Niemożliwe bowiem by raz którzy zostali oświeceni którzy skosztowali zarówno daru niebiańskiego i uczestnicy którzy stali się Ducha Świętego
którzy przykładowi i cieniowi służą tych niebiańskich tak jak otrzymał wyrocznię Mojżesz zamierzając wykonać namiot patrz bowiem mówi uczyniłbyś wszystkie według wzoru który został pokazany ci na górze
Konieczność więc wprawdzie przykłady tych w niebiosach tymi być oczyszczane same zaś niebiańskie lepszych ofiarami od tych
teraz zaś lepszej pragną to jest niebiańskiego dlatego nie wstydzi się ich Bóg jako Bóg być przywoływany ich przygotował bowiem im miasto
Ale podeszliście ku Syjonowi górze i miastu Boga żyjącego Jeruzalem niebiańskiemu i dziesiątkom tysięcy zwiastunów