Słownik Stronga

G2038

ἐργάζομαι

Język: grecki

Transliteracja: ergázomai

Wymowa: er-gad'-zom-ahee

Definicja: wyszukiwać, badać, pracować- Oryginał: ἐργάζομαι

- Transliteracja: Ergazomai

- Fonetyczny: er-gad'-zom-ahee

- Definicja:

1. do pracy, do wykonywania pracy

2. handlować, osiągać zyski z handlu, "robić interesy"

3. do zrobienia, wypracuj

a. ćwiczyć, wykonywać, angażować

b. spowodować istnienie, produkować

4. pracować, zarabiać przez pracę, nabywać

- Pochodzenie: środkowy głos z G2041

- Wpis TDNT: 12:35,3

- Część (części) mowy: Czasownik

- Strong's: Środkowy głos z G2041; do trudu (jako zawód zadaniowy itp.) (w domyśle) efekt być zaangażowany w lub z itd.:- popełnić pracę dla ministra o handlu (przez) pracę.

Więcej...

Siglum
Treść
i wszelkie zielone pola, przedtem zanim stały się na ziemi i wszelka trawa pola przedtem zanim wyrosła, nie bowiem spuścił deszcz JAHWE na ziemię, i człowieka nie było do pracy [na] ziemi,
I wziął JAHWE Bóg człowieka, którego wyrzeźbił, i umieścił go w ogrodzie, do pracy [w] nim i strzeżenia.
I wydalił ich JAHWE Bóg z ogrodu rozkoszy, [aby] uprawiał ziemię, z której został wzięty.
I następnie urodziła brata jego Abla, i został Abel pasterzem owiec, Kain zaś był uprawiającym ziemię.
Dlatego uprawiać będziesz ziemię, i nie dołoży siły jej dając tobie. Jęczeć i drżeć będziesz na ziemi.
Odejdźcie ode mnie, wszyscy wykonawcy bezprawia, bo usłyszał JAHWE głos płaczu mego.
I wtedy wyznam im, że: Nigdy [nie] poznałem was, odejdźcie ode mnie wykonawcy bezprawia.
Zaś czyniący prawdę przychodzi do światła, aby uwidoczniły się jego dzieła, że w Bogu jest dokonane.
On zaś odpowiedział im: Ojciec Mój aż do teraz działa, i Ja działam.
Pracujcie nie [na] pokarm, [który] niszczeje, ale pokarm, [który] trwa ku życiu wiecznemu, który Syn człowieka wam da. Tego bowiem Ojciec opieczętował, Bóg.
Powiedzieli więc do Niego: Co czynić, aby wykonywalibyśmy dzieła Boga?
Powiedzieli więc Mu: Jaki więc czynisz Ty znak, aby zobaczylibyśmy i uwierzylibyśmy Ci? Co robisz?
[Mi] Nam trzeba czynić dzieła posyłającego Mnie póki dzień jest. Przychodzi noc kiedy nikt [nie] jest w stanie działać.
chwała zaś i szacunek i pokój każdemu czyniącemu dobre, Judejczykowi najpierw i Grekowi.
Zaś pracującemu zapłata nie jest liczona według łaski, ale według należności.
Zaś nie pracującemu, [a] wierzącemu zaś w Ogłaszającego sprawiedliwym bezbożnego, jest liczona wiara jego ku sprawiedliwości,
Miłość bliźniemu zła nie czyni; wypełnieniem więc Prawa miłość.
Patrzcie na siebie, aby nie zniszczyć co wypracowaliśmy, ale zapłatę pełną otrzymaliście.
Ukochany, wiernie czynisz w pracy dla braci i obcych,
Jeśli zaś chce u was osiąść, rzemieślnikiem będąc, niech pracuje i niech je.