Słownik Stronga

G2469

G2469

Ἰσκαριώτης

Język:
grecki
Transliteracja:
Iskariṓtēs
Wymowa:
is-kar-ee-o'-tace
Definicja:
Iskariota

- Oryginał: Ἰσκαριώτης

- Transliteracja: Iskariotes

- Fonetyczny: is-kar-ee-o'-tace

- Definicja: Iskariota = "ludzie z Kerioth"

1. Apostoł, który zdradził Jezusa

- Pochodzenie: pochodzenia hebrajskiego prawdopodobnie G377 i G7149

- Wpis TDNT: Brak

- Część (części) mowy: rzeczownik Męski

- Stronga: pochodzenia hebrajskiego (prawdopodobnie [H377] i [H7149]); mieszkańcy Kerioth; Iskariot (czyli Keriothite)epitet Judasza zdrajcy:- Iskariota.


Więcej w słowniku Blue Letter Bible lub Bible Hub

 

Nowodworski Przekład Interlinearny

Siglum
Treść
Szymon Kananejczyk i Judasz Iskariota (ten) i wydał Go.
Mówił zaś [o] Judzie, [synu] Szymona Iskarioty. Ten bowiem zamierzał wydać Go, jeden z dwunastu.
Mówi zaś Juda Iskariota, jeden [z] uczniów Jego, mający Go wydać:
I wieczerza stawała się, oszczerca [gdy] już podrzucił w serce, aby wydałby Jego Judasz [syn] Szymona Iskarioty,
Odpowiada więc Jezus: Ten jest, któremu Ja zanurzę kawałek i dam mu. Zanurzywszy więc kawałek [bierze i] daje Judzie [synowi] Szymona Iskarioty.
Mówi Mu Juda, nie Iskariota: Panie, a co stało się, że nam masz objawić się, a nie światu?

 

Interlinearny Przekład Oblubienicy

Siglum
Treść
Szymon Kananejczyk i Judasz Iskariota i który wydał Go
Wtedy poszedłszy jeden z dwunastu który jest nazywany Judasz Iskariota do arcykapłanów
i Judasza Iskariotę który i wydał Go i przychodzą do domu
A Judasz Iskariota jeden z dwunastu odszedł do arcykapłanów aby mógłby wydać Go im
Judasza syna Jakuba i Judasza Iskariotę który i stał się zdrajca
Wszedł zaś szatan w Judasza który jest przezywany Iskariotą będącego z liczby dwunastu
Mówił zaś odnośnie Judasza Szymona Iskarioty ten bowiem zamierzał Go wydać jeden będąc z dwunastu
Mówi więc jeden z uczniów Jego Judasz syn Szymona Iskariota mający Go wydać
A wieczerza gdy stała się oszczerca już gdy wrzuca w serce Judasza syna Szymona Iskarioty aby Go wydałby
Odpowiada Jezus ten jest któremu Ja zanurzywszy kawałek podam i zanurzywszy kawałek daje Judaszowi synowi Szymona Iskarioty
Mówi Mu Judasz nie Iskariota Panie co staje się że nam masz objawić siebie a nie światu